Místo smrti

Místo smrti

Edgar Wallace

Kapitola 1

Tony Perelli nebyl zbabělý ani podle vlastních zákonů, ale ani podle přísnějších měřítek. Kdo donášel policii, byl zbabělec. Kdo donášel svým kolegům a stěžoval si, že nespravedlivě trpí, ten zbabělec nebyl. Kdo zradil kamaráda, byl zbabělec. Kdo zradil kamaráda, který se nezachoval čestně, nebo zbabělého kamaráda, zbabělcem nebyl. Ale ani v takovém případě

nebylo čestné brnknout na policii, a náležitě ji informovat o jeho zločinech. Čestné bylo odvézt ho na opuštěné místo, a tam ho “zpracovat”.

Tahle brutalita asi natolik vyděsila farmáře, kteří za úsvitu nacházeli na okraji polí zohavené

mrtvoly, že se z nich časem stávali hysterici, ale nedalo se nic dělat. Byla to v určitém smyslu spravedlnost. Spravedlnost, se kterou se na Západě a na Středozápadě tak často setkávali, a které rozuměli.

Například takový Rudoch Gallway.

Rudoch asi neměl opravdu žádnou dobrou vlastnost. Vlastně skoro všechno, co dělal, patřilo před soud. Byl to lupič, podvodník, zloděj a majitel pochybných podniků. Později zanechal těchto nebezpečných povolání a dal se na pašování. Přineslo mu to bohatství, o jakém se mu ani nesnilo. žil si pohodlně, byl imunní vůči policii a přátelil se s vlivnými lidmi. Úspěch mu stoupnul do hlavy. Začal příliš mnoho mluvit a trochu se hašteřit. A nejhorší bylo, že začal brát drogy.

Angelo Verona, uhlazený “náčelník štábu”, ho přátelsky napomínal.

“Poslyš, Rudochu, být tebou, tak toho nechám. Tony nestojí o feťáky.”

“že by?” Rudochova nehezká tvář se zkřivila do ještě ošklivějšího úšklebku. Angelo přikývl a hnědýma očima se vážně zadíval na toho slabocha.

“Kokain ještě nikomu neprospěl,” řekl. “Vážně! Chvíli se cítíš jako ten šašek Wrigley, ale když tě to přejde, jsi jako díra v zemi. A když tě seberou a vyslýchají, třeseš se jako osika.”

“že by?”, zeptal se Rudoch uštěpačně.

“Jo,” přikývl Angelo.

Rudoch se přátelil s nějakým Mosem Leesonem, bývalým strojníkem. Oba měli nízké

choutky a ve špinavých putykách se cítili líp než v naleštěné nádheře kaváren na nábřeží. Mose Leeson měl zásluhu na objevu, který sehrál významnou úlohu v životě Tonyho Perelliho.

Mose byl chudáček a patolízal. Pro něj byl Rudoch největším z velkých zvířat. Člověk ze třídy majitelů aut a hedvábných košil. Jednou při sklence mu hrubým způsobem vyprávěl o Číňance.

“Číňanka, starouši, není pro mě,” odbyl ho Rudoch. “Ve městě se do mě udělalo jedno děvče, radost pomyslet. Dcera Joea Enrica. A co myslíš? Nepodíval jsem se na ni, myslím, ani dvakrát. Já už jsem takovej, Mose.”

“To se ví,” odvětil Mose.

On se na Číňanku podíval, a nejen dvakrát. Potkával ji na schodišti v ošuntělém činžáku, kde bydlel. Byla pěkná, drobná, štíhlá, s něžnýma ručkama, které ho očarovaly. Jedním slovem, krasavice. Měla šikmé hnědé oči a ústa jako růžové poupě. Pokožku jako samet. Přímo cítil její hebkost. Vlasy měla černé, ale nebyla to ta modrá čerň, jako mívají orientálky, tahle černá

barva byla příjemně lesklá.

Zdravil ji pokřiveným úsměvem. A jednou se s ní dal do řeči. Nebylo to vůbec těžké. Byla velice milá a přirozená a hned se rozpovídala. Jmenovala se Min Li. Za muže měla malíře.

Nemocného malíře. Ona sama kreslila do módních časopisů.

Mose omráčila její upřímná vážnost. Nevěděl, jak se s ní sblížit. Když ji jednou pozval na večeři do luxusního podniku, byla spíše překvapená, než uražená.

“Ale vždyť manžel je nemocný,” podivila se. “Myslím, že bych ho neměla nechávat samotného!”

“Poslechněte, maličká! Já už vám seženu ženskou, která u něj bude.” Zavrtěla hlavou. Když ji chtěl chytit za ruku, utekla. Potom se mu vyhýbala. Podezříval ji, že se vždycky než vyjde z domu rozhlédne, jestli už odešel. Aby se přesvědčil, odešel jednou ráno dřív a čekal na konci bloku. Vyšla hned za ním. Zastoupil jí cestu.

“Tak co, holubičko? Co je to za hlouposti? Vyhýbáte se mi nebo co?” Byla příliš poctivá, aby popřela obvinění. Chtěla se protáhnout kolem něj, ale chytil ji za ruku.

“Počkat!”

Možná by byl řekl i víc, kdyby neucítil bolest, jak mu někdo vrazil klouby pod žebra. Prudce se otočil a koukal do nemilosrdných modrých očí chlapa, kterého měl dost důvodů nenávidět. Seržant Harrigan byl až urážlivě stručný. Hned přistoupil k věci.

“Hele, nech to děvče na pokoji a zarecituj si svůj životopis. Stačí od pěti včera večer, až do doby, než jsi šel spát.”

Min Li mu vyklouzla jako vystrašený holub a ztratila se v proudu chodců.

“Pane Harrigan, já opravdu nevím, co tím myslíte,” mručel Mose plačtivě.

“Někdo klepnul jednoho pána ani ne 20 yardů od Grantová parku, vzal mu tři tisíce dolarů a nechal ho ležet na chodníku.”

“Šel jsem spát v deset”

“Nelži! V půl jedenácté tě viděli u Hippodrornu. A v jedenáct nedaleko Grantová parku.” Mose Leesona prohledali. Prohledali i jeho bídný a špinavý pokojík. Celý den ho vodili z nemocnice na policii a z policie do nemocnice, kde le žel okradený a zraněný občan. Ten ho ale nepoznával, a tak Mose propustili. Ulevilo se mu, ale přetékal jedem. Min Li to všechno znepokojilo, když se o tom doslechla. Na čistě ustlané posteli stonal umírající umělec a rozčiloval se, jak to, že vaří v pátek hovězí polévku. Dokud byl zdravý, nezáleželo mu příliš na náboženství. Právě naopak. Oblíbil si moderní směry, které

znevažovaly posvátné symboly. Ale jen co onemocněl, dal zničit některé své kresby, mezi nimi i karikaturu, která velmi vtipně zobrazovala chicagskou představu o nebi. A také

všechny akty a různé oplzlé obrazy, které mu až do té doby zdobily stěny. Min Li to ani nepotěšilo, ani nezarmoutilo. Pro ni ty neslané, nemastné obrazy neznamenaly celkem nic. Vzala na vědomí, že existují, a to bylo všechno. John Waite byl velice špatný

umělec. Nikdy ji ani nenapadlo, že by v jeho duši byl třeba jen záblesk nesmrtelnosti. Barvy na jeho obrazech byly mdlé, jednotlivé proporce nebyly správné. Neměl smysl pro linii, a ani jeho příklon k vorticismu, poslednímu útočišti zkrachovalých malířů, nikoho nepřesvědčil. Byl jejím mužem a to bylo všechno. život a osud je spojily. Důvodů pro zaslepenost, která by se podobala lásce, bylo hodně, ale k vzájemné úctě nebyl žádný. A přece ho milovala a

respektovala. A on umíral. Doktor mu dal tři čtyři měsíce. Nedávno je navštívil mladý farář. Její přítomnost ho nevyvedla z míry, mluvil věcně. Řekl, že malíř sotva vydrží víc jak tři měsíce. Malíře chtěli poslat k moři, ale nakonec z toho sešlo. Rozčileně protestoval proti milosrdenství. On, který léta žil z peněz nemocné matky a přivedl ji na mizinu. A když se takhle rozčílil, rozkašlal se a kašlal celou noc.

Farář sem chodil dvakrát týdně. V nejvyšším poschodí měl dalšího těžce nemocného, stařičkého Petra Melachiniho, bývalého hudebníka. Nebyl chudý, ale rozhodl se umřít v brlohu, kde bydlel. Usmolená žena klempíře z prvního patra řekla Min Li, že starého Petra chrání nějaké

velké zvíře, prý nějaký pašerák.

“Jen si představte, paní Waitová! Ten chlapík nabídnul Melachinimu nádherný dům u moře a chtěl za něho všechno platit.

Ale starý, ne! Řekl, že zůstane ve městě, kde se narodil. Blázen! Nádherný dům u moře, a vůbec.”

Občas přijde ke starému na návštěvu sám Velký šéf.

Na ulici se najednou objeví elegantní, opálení chlapi se saky vyboulenými právě v místě, odkud se dobře tasí revolver. Celá ulice na ně mžourá přes zašlé záclony a špinavá okna a panuje tu příjemné vzrušení. Pistolníci! Tak ať. Ale střílet do lidí? Strašný život, co? Mají až

dvěstě dolarů týdně. Fakt!

Potom do ulice vklouzne auto a vystoupí z něj tři muži. Nejdřív vejde do domu jeden, za ním sám Velký šéf a za šéfem zadní stráž. Šéf vezme od poskoka koš s ovocem a jde rovnou do Melachiniho pokoje.

“Potřebuju Tě, starouši. Vidíš, konám si svou křesťanskou povinnost.” Kdysi hráli spolu v jednom orchestru. Tony Perelli měl starce rád. Oba vyrostli na Sicílii, oba byli z vesnice nedaleko Palerma.

Min Li potkala Velkého šéfa na schodech. Nebyl vysoký, ale choval se s takovou nějakou vážností vzbuzující respekt. Měl masitou tvář. V očích mu hrály poťouchlé plamínky. Vypadal velmi dobře. Usmál se na Min Li a ona mu úsměv zpola opětovala. Když se minuli, pohlédla na něj přes rameno. Obrátil hlavu, jako by ji chtěl vidět ještě jednou. Potkali se znovu téměř na stejném místě. Zastavil se a řekl jí několik slov. Byl přitom velmi zdvořilý, velice laskavý, nebral život vážně a rozesmál ji. Nedělal jí neomalené poklony a nebral ji za ruku.

Druhý den přinesli květiny a ovoce do pokoje, kde ležel malíř. Na přiloženém lístku bylo napsáno ozdobným písmem “Od Tonyho Perelliho.”

“Od Velkého šéfa, Pane Bože! A od jakého!”, zašeptala klempířova žena. “Má nejluxusnější

byt v Chicagu. Auta, vilu a vůbec. A jaký to je pašerák! Zákazníků má tolik, že jejich seznam by byl dlouhý jako Michingan Avenue, ano, paní!”

Min Li to nezarazilo. Lidé jsou všelijací. V jistém smyslu bylo pašování a šmelina slušnější

zaměstnání, než to zvláštní umění Johna Waita. Jenže ona nikdy nesrovnávala. Potřetí viděla Tonyho Perelliho, když k nim přišel na návštěvu. Waite spal. Byla trochu zmatená, když ho vedla do malého obýváku.

“Spí?” Výborně. Byl jsem u doktora. Říkal, že by váš manžel měl jet k moři. Měl by jet i ten starý blázen Peter, ale nechce. Poslyšte, jestli nemáte.

Zavrtěla hlavou.

“Ne, pane Perelli, nemůže přijmout peníze, protože by je nemohl čestně vrátit.” Slovo “čestně” používala velmi často.

Za týden John Waite umřel. Umřel velmi klidně a nenápadně. Když ho pochovala a vysvětlila na úřadech, proč se nejmenuje Waitová, a když zaplatila dluhy a napsala matce, šla si hledat práci. Pro absolventa Columbijské university a pro člověka, který za kresby do dámských módních časopisů dostával až sedmadvacet dolarů týdně, to nebyl zase až takový problém. Ona se ale rozhodla jinak. Ve městě byla čínská restaurace, kde potřebovali děvčata. Písemně

požádala Če-fu Songa, majitele restaurace, aby ji přijal do práce. Ale ještě dřív než přišla odpověď, navštívil ji Mose Leeson a požádal ji o ruku.

I starý Ital zemřel. Odvezli ho do nádherné márnice. Večer se Tony Perelli cestou na faru zastavil u nebohého přítele, že odnese jeho věci, hlavně rodinné památky. Chtěl je poslat Petrovu

vnukovi a vnučce na Sicílii.

Nikdo ho neviděl, protože přišel pěšky s osobní stráží před sebou, za sebou, a vedle sebe. Rychle vstoupil do domu. Když procházel kolem bytu Min Li, mrknul okem na dveře. Ten večer bylo v domě hlučno. Ve druhém patře Polák Lewski, který se chtěl stát bubeníkem, mlátil do bubnu, až zaléhaly uši, ke vzteku a zoufalství všech ostatních nájemníků. Povídá se, že Johna Waita zabil sousedův buben.

Kdyby ji tak byl viděl, jak stojí bledá a bezradná v železném objetí Mose Leesona!

Mose byl primitiv, zkušenosti ho utvrdily v přesvědčení, že ženu je třeba vzít útokem.

“Dušičko, co řeknu, to sedí. Budeš se mít prima. To je tutovka. Zbláznil jsem se do tebe.” Bránila se. Musela se bránit.

Když šel Tony Perelli po schodech dol ů, zaslechl slabý výkřik:. Vzal za kliku. Dveře povolily a on vešel.

“Co chceš, Taliáne?”

Mose zuřil jako šílenec. Nepříjemná tvář se mu křečovitě stáhla. Postavil se před Perelliho.

“Uhoď!” Perelliho hlas byl zlověstně klidný.

Mose napřáhl, ale neudeřil. Ostatní nájemníci slyšeli jenom hlasitější nepravidelný úder do bubnu.

Tony svíral u boku kouřící pistoli, ale druhý výstřel už nebyl potřeba. Mose dostal svůj díl. Chvíli se držel pelesti, a pak sklouznul na zem.

Min Li se vážně podívala na vraha a na zavražděného.

“Vezmi si plášť a pojď.”

Ještě se nestalo, aby někdo Perelliho rozkaz pokládal za prosbu. Poslechla a vyšla s ním na ulici a do auta, co tam stálo.

Chlapci se už postarají o mrtvolu Mose Leesona. Všechno půjde jako po másle. Situace nebyla ani zdaleka nenormální a všechno skončí jako obvykle.

Mrtvolu našel nějaký řidič na sněhu v prérii. V novinách napsali “Další gangsterský zločin”, a tím všechno skončilo.

Min Li přišla do Tonyho domu a zvykla si, že ji oslovovali paní Perelliová. Kapitola 2

Ze širokého balkónu s benátským zábradlím měl Tony Perelli dobrý výhled na město, kterému vládl. Miloval Chicago a každý kámen v něm.

Chicago mu bylo domovem a královstvím. Nekonečné proudy aut, co se valily v obou směrech po široké avenue, vozily každý den do práce jeho poddané. Poddané a zákazníky. Pod každou z toho obrovského množství střech byl muž nebo žena, kteří měli ve sklepě svůj

“sváteční”. Hostům, kteří přicházeli na večeři, se podával v lahvích s pozlátky.

“Sváteční” se podle zákona nesměl ani vyrábět, ani prodávat. Každá bedna nebo soudek alkoholu se ve sklepě ocitly nezákonně. Každý, kdo ho kupoval, platil pašerákovi, který ho obstaral, a pistolníkovi, který jej chránil. Nedokázali si odepřít to potěšení, vidět doma na stole plnou láhev. Spíše by mlčky souhlasili, aby každého, kdo se staví proti pití alkoholu, zastřelili a vyhodili uprostřed města z jedoucího auta. Kdyby jim to někdo řekl, určitě by se zhrozili, ale přesto platili za náboje, kterých měli nepohodlní lidé po smrti plná těla, a nevědomky platili i za věnce na jejich pohřby.

Perelli se vrátil do velkolepého salónu, který byl zároveň pracovnou a místem odpočinku. Někteří návštěvníci jej přirovnávali k foyeru supermoderního kina. Mluvili o něm jako o vulgární, křiklavé a laciné kráse. Ve skutečnosti byl přesnou kopií nejkrásnější komnaty Dožecího paláce v Benátkách.

Kiki, Perelliho japonský sluha, přinesl kávu. Min Li se jako obvykle, v souladu se zvyky,

které šéf zavedl už předtím, před obědem neukázala. Angelo se nedávno přestěhoval do moderní čtvrtě a přijde později.

Tony se podíval na hodinky. Osm. Nijak zvlášť brzy na hosta. Uslyšel zvonit zvonek a věděl přesně, kdo přichází.

Rudoch Gallway se v Tonyho bytě nikdy necítil dobře a pohodlně. Toho rána se cítil zvlášť

mizerně, byl nesvůj a nevěděl, jestli se mu podaří udržet na uzdě zuřivost, která s ním lomcovala celou noc.

“Posaď se, Rudochu. Pověz mi, co je nového na West Side.”

Rudochovi poskočil ohryzek.

“Z toho, co se děje v Chicagu, mě může trefit šlak,” začal Rudoch ostře. “Musíš mi říct, co se děje, Perelli, když to nebudu vědět, něco se stane.”

Perelli si ho zvědavě prohlížel zpod hustého obočí. Podobným pohledem se my ostatní

díváme na exotická zvířata.

“Něco se stane? Ty bys mě rozesmál. Něco se stane. Opravdu?

No tak ať se stane!”

Rudoch se znepokojeně zavrtěl na stoličce, na kterou si předtím sedl, aniž by mu to někdo nabídnul.

“Jmenoval se Leeson. Mose Leeson. Byli jsme kamar ádi, Perelli. Někdo ho odprásknul. Rád bych věděl, kdo to byl.”

Antonio Perelli se usmál.

“Já jsem to udělal.”

Zavládlo tíživé ticho.

Rudochovi se skřivila tvář.

“Není fér naložit takhle se správným chlapemmým přítelem. Byli jsme jako bratři.”

“Když ti zemřel bratr, měl bys být v černém,” odvětil Perelli klidně.

“Proč?” vymáčkl ze sebe násilím Rudoch. Nedostal odpověď.

“Řekni, co to má znamenat? Mose byl prima chlap. Byl mi užitečný.” V hlase se mu ozval protest.

“Zachtělo se mi.”

Tony Perelli seděl na dřevěné lavičce u varhan v koutě místnosti. Zvedl šálek s kávou a zamyšleně usrkl.

“Ano, zachtělo se mi. Někdy mám už takovou náladu, že dělám, co se mi zachce.” Rudoch si rychle olíznul vysušené pysky. V duchu zuřil.

“Nezdá se, Perelli, že jsi udělal dobře. To je všechno.”

“Ano, rozumím ti. Je to pochopitelné. Byl jsi už v nemocnici? Ne? Je tam tvůj kamarád Antropolos, Řek. Cítí se velmi špatně. Někdo ho včera zmlátil. Ptáš se proč? Vidím, že se neptáš. Zmlátili ho, protože jednomu z mých chlapců prodával kokain. No? Je to dobrá zpráva nebo špatná?”

Rudoch neodpověděl.

“Nebudeš pít, nebudeš šňupat kokain ani dělat další věci, po kterých blbneš, a po kterých ti ruce budou dělat takhle!”

Tony natáhl ruce a zatřepal s nimi.

“Myslím, že se o sebe umím postarat,” začal Rudoch.

“No jasně. A kdo by měl, když ne ty? Jenže já tě neplatím, aby ses staral o sebe. Platím tě, aby ses staral o moje chlapy. Je chyba, když se pašerákovi třesou ruce a v hlavě mu hučí jako v prázdném sudě, je daleko horší, když si pustí hubu na špacír, ale nejhorší je, když takovej

pitomec vypráví kdeco o svých kamarádech, aby si přivydělal na opium. To je všechno.”

“Poslechni”

“To je vážně všechno. Přestaň s tím bílým práškem, nebo sbohem.” Rudoch vstal.

“Dobře tedy,” řekl, “sbohem.”

Zase ten letmý potměšilý úsměv.

“Prosím. Sbohem.”

I když byl Rudoch celkem dost velký primitiv, uslyšel v posledním slově hrozbu a lekl se.

“Poslyš, Tony. Jsem chlap a nesnáším, když mě někdo postrkuje sem a tam. Nezapomeň, že už dávno nemám mlíko na bradě! Když spolu dva chlapi nedokážou vyjít, měli by se rozejít. Nemám pravdu?”

Tony přikývl.

Rudoch odešel. V hlavě se mu honily sny o budoucí samostatné práci. Naučil se už některé

triky při pašování a šmelině, které předtím neznal, a proto vyhledal člena gangu, se kterým byl zadobře, a v restauraci u Belliniho si mu postěžoval.

Viktor Vinsetti byl dobře oblečený mladý muž. Oči mu vždycky neklidně těkaly. Jako by neustále čekal, že se mu někdo objeví za zády. Málokdy projevil svůj názor, ale byl pohotovým a pozorným posluchačem. A proto poslouchal.

Dozvěděl se o tom, jak se Tony s Rudochem pohádali, o Mosovi, i o tom, jak lehce by se dal zorganizovat nový podnik. A jak by se s několika kumpány, kteří by se starali o majitele putyk, dalo slušně zbohatnout ve velice krátkém čase. Vinsetti poslouchal pozorně, protože měl podobné myšlenky. Měl však už jiné plány.

“Chápeš, Viki, o co jde?” uzavřel Rudoch.

“Chápu, ale není to tak lehké. A vůbec, jsi blázen, když mi to tu všechno vykládáš.”

“Mose byl čestný chlap”

“Mose byl nula,” namítl Vinsetti klidně. “Jeho odchodem neztratily ani Spojené státy, ani jejich vláda naprosto nic. Byl to jenom obyčejný volič. Když půjdeš příště volit dvakrát, jako by ani neumřel. Zajímalo by mě, co si o tom myslí Perelli.

Zamyslel se a Rudoch si ho zvědavě prohlížel. Vinsetti by mohl být klidně jednou Velkým šéfem. Říkalo se, že je bohatý, a byla to pravda. Pravda ale byla i to, co Rudoch netušil. Vinsetti měl na palubě Empress of Australia rezervovanou kajutu. Chtěl odjet přes Kanadu do San Rema. Akcie i ostatní cenné papíry si už vyměnil za hotové peníze. Jednal už i o koupi přímořské vily v San Remu. Rudochova upřímnost ho trochu vyvedla z míry. A navíc to bylo u Belliniho, kde byl každý číšník jedno veliké ucho.

Ještě toho dne večer navštívil Perelliho.

“Rudoch není ve své kůži,” konstatoval, “a pouští si hubu na špacír. U Belliniho mi toho navykládal”

“Já si nechci s nikým nic začínat,” odpověděl na to Tony Perelli. Bylo to jeho heslo a alibi. Rudocha, plného zápalu, čekaly ale starosti. V hlavě se mu rodily smělé plány. S pomocí

zprostředkovatele se chtěl dostat k Mike Feeneymu, který vládl jižní části Chicaga -South Side. Dostal se ale jenom k náčelníkovi štábu Shaunu O’Donellovi, jeho švagrovi. Skutečným vůdcem, mozkem podniku, byl ale Shaun. (Později Perelli prohlásil, že o Mikových chlapech se nedalo říci nic horšího). Shaun byl malý, hubený, popudlivý, pro jednoho měl kulku, pro jiného nadávky. Rudochovy návrhy si poslechl chladně, bez povzbuzování.

“Rudochu, už jsi, pitomče, úplně k ničemu,” řekl mu chlapsky upřímně. “Pašuješ a šňupeš, a to jde k sobě jako oheň a voda. Věř mi, starouši. U nás není místo pro feťáky. Perelli sem, Perelli tam, ale my si s ním nechceme nic začínat. Když pronikneš do jeho území, prosím.

Budeme tě zásobovat nejlepším alkoholem, ale nic víc.

“Mose” začal Rudoch.

“Ten ať se klidně smaží v pekle,” odbyl ho Shaun.

Druhý den se nestalo vůbec nic. Rudochův zápal klesl o padesát stupňů. V přítmí zimního večera se přikradl k policejnímu ředitelství a domáhal se inspektora Kellyho. Prý si chce stěžovat na nějakého policistu. Řekl to pořádně nahlas, protože policejní ředitelství bylo na Perelliho území, a jak venku, tak uvnitř jeho zdí bylo dost slídivých očí a jemných uší. Nikdo jiný než Rudoch by nešel na policejní ředitelství. Každý by si to zařídil obvyklým způsobem:

telefonickým rozhovorem a určením data a místa tajné schůzky. Rudoch v rozčilení zapomněl na opatrnost, sebral odvahu a čtvrt hodiny po příchodu na policejní

ředitelství se díval do přísné tváře inspektora Kellyho.

Myslel si, že když neuvede jména, mluví chytrácky. Jistý si byl jenom tím, že mu hrozí

smrtelné nebezpečí. Netrvalo dlouho a byl o tom inspektor přesvědčen víc, než on sám. Rudoch nebyl příliš inteligentní a nikdo ho ani nechránil. Na ředitelství nezpůsobil pražádný

rozruch. Ve skutečnosti neřekl jediné jméno a Kelly mu neprozradil vůbec nic nového. Inspektor poznal z trpkých zkušeností, že kdyby ho teď zatknul a přivedl před soud, odvolal by každé slovo. A kdyby i podepsal výpověď, u soudu by přede všemi odpřísáhl, že ji podepsal pod nátlakem nebo že nebyl při smyslech.

Inspektor věděl přesně, jak a proč zemřel Mose. Znal jména chlapů, kteří odvezli mrtvolu. Znal také číslo auta. Policie ho našla opuštěné. Bylo kradené.

Rudoch by zřejmě dokázal vyprávět celou noc, ale inspektor měl před sebou ještě hodně

práce, a navíc mu bylo jasné, že mu stejně tahle lidská troska nic nového neřekne.

“Chcete, abych vás zajistil?” zeptal se.

“Co? Mě? Myslím, že se o sebe dokážu postarat. Zítra musím nahoru do města. Nemám ani cent. Je tam pár kamarádů, co mi pomůžou k penězům.”

Rudochovo opojení bylo ve stádiu, kdy se dovolával bohatých zastánců. Až tak daleko to dopracoval.

Vyšel na ulici a za ním tři stíny. Dva z nich patřily detektivům.

“Toho ptáčka mi nespouštějte z očí,” přikázal jim inspektor. Netrvalo dlouho a k Rudochovi se přidali dva chlapi, každý z jedné strany.

“Poslechněte, co” začal Rudoch, když ho kamarádi vzali pod paží.

“Jestli cekneš, budeš žrát hlínu,” pravil jeden z nich přívětivě. Pod žebra mu strčil revolver s tlumičem.

“Pojď, nebo!”

Detektivové za nimi tenhle trik neprokoukli. Viděli jen, že se k jejich chlapovi přidali dva dobří přátelé, a když všichni tři nastoupili do čekajícího auta, ve kterém už seděl řidič, nezmohli se na nic lepšího, než počkat na taxi. Když se ho dočkali, auto s jejich svěřencem bylo dávno v tahu.

Rudoch si jen nejasně uvědomoval, co se děje. Alkoholik v takové situaci většinou rychle vystřízliví, ale s omámeným člověkem to už není tak jednoduché. Uvědomoval si jen, že chlap, co sedí za ním, mu tiskne do zátylku něco tvrdého a přitom se baví s řidičem. Povídali si o fotbale a hádali se, kdo vyhraje: Jižní Kalifornie nebo Notre Dame. Řidič tipoval Notre Dame. Vyjmenoval celou řadu vítězství oblíbeného mužstva a navrhoval sázku o sto dolarů. Chlap za ním si hned přisadil.

“I já sázím na Notre Dame,” ozval se Rudoch.

“Ty nevrč,” okřikl ho řidič, ” a drž hubu. Divím se, že ti v ní nevyschlo, jak ses vykecával na policii.”

“Já že jsem mluvil?” protestoval rozzloben ě Rudoch.

Hlaveň osmatřicítky ho nešetrně šťouchla do hlavy.

“Nekecej!”

Město zůstalo za nimi. Po obou stranách se míhala pustá a potemnělá pole. Sem tam osamělý

dům. Za chvíli přijeli k malé plantáži. Řidič zastavil.

“Vypadni,” řekl, a Rudoch vystoupil.

Kokain přestal účinkovat. Rudoch se třásl po celém těle.

“Poslechněte, co to vyvádíte?” koktal. “Nic jsem neudělal. Odveďte mě rovnou k Tonymu” Chytili ho za ruce a vlekli po hrbolaté cestě až k prvním stromům.

“Doufám, že mě nechcete odstřelit!” kňučel plný hrůzy. “Poslyšte, nic jsem neudělal.” Chlap za ním natáhnul kohoutek a vystřelil. Rudochovi se podlomila kolena. Druhý výstřel už

neslyšel. Kat dal revolver do kapsy a zapálil si cigaretu. Plamen zápalky se ani nezachvěl.

“Pojďme,” řekl.

Sedl si na místo, kde předtím seděl Rudoch. Už když byli na půli cestě k autu, začali zase probírat Jižní Kalifornii a Notre Dame.

Po chvilce jízdy uviděl najednou řidič policejní auto. I v hukotu vlastního motoru slyšel ječet sirénu. Rychle otočil auto a sešlápl plyn až k podlaze.

“Vyndej mašinu, je pod sedadlem.”

Chlap vedle řidiče se natáhl ke kolegovi na zadním sedadle, aby mu pomohl. Spustili zadní

okénko a vystrčili hlaveň kulometu.

“Chlapi se určitě spojili s Kellym,” uvažoval kat. Všiml si stínu za Rudochem. Policejní auto se přibližovalo.

“Dej jim to sežrat,” řekl parťákovi a ten zmáčkl spoušť.

Ra, ta, ta, ta, ta, ta! Přední ochranné sklo se rozletělo na malé kousíčky. Policejní auto se dostalo do smyku, který ale po chvilce vyrovnalo. Vyšlehly další tři podlouhlé plamínky: gangster znovu vypálil. Řidič policejního vozu strhnul vozidlo na stranu a střely ho minuly.

“Do prdele!” klel chlap u kulometu a znovu opřel hlaveň o okraj okénka. Namířil, ale v tom se nehlučně sesul ze sedadla. Kulomet se chvilku houpal na okraji okénka, a pak vypadl na silnici. Ozval se ostrý rachot. Policejní auto narazilo na kulomet a zůstalo stát. Vrah vyhlédl, aby zkontroloval situaci.

“Jsou vyřízený,” řekl, “přidej, Joe.”

Vytáhl z kapsy baterku a posvítil si na schoulenou postavu vedl něj. Uprostřed čela se červenala velká ošklivá díra.

“Billy už to má za sebou,” řekl.

Celou cestu si pak povídali o chystaném fotbalovém zápase a bezvládné tělo pod zadním sedadlem se jim převalovalo ze strany na stranu.

Kapitola 3

Vinsetti nebyl obyčejný gangster s obyčejným posláním. Dva roky byl uhlazeným vyslancem, zplnomocněncem cestujícím od západního až k východnímu pobřeží,

zprostředkovatelem, který měl za sebou cesty přes všechna jezera mezi Spojenými státy a Kanadou. Vyjednával i v nejvyšších kruzích a řešil spory, které by pravděpodobně vyvrcholily katastrofou, kdyby vůdcové gangů byli splnili, čím vyhrožovali.

Byl to elegantní mladý muž s pověstí záletníka. Vždycky se mu podařilo vzbudit dojem, že je nepřemožitelný. Nezřídka tomu tak skutečně bylo.

Přes tuto svoji pověst udělal osudnou chybu. V Kanadě se zasnoubil s dámou, která jeho

slova na rozloučenou nepokládala za konečná. Jednou, když přijel do Toronta zprostředkovat dodávku whisky, posel nějakého advokáta mu vrazil do ruky nějakou listinu. žalobu pro porušení slibu a ještě několik dalších přestupků. Vinsetti neměl smysl pro právo. Najal si tedy advokáta, ale neměl šťastnou ruku. Advokát si vzal peníze, ledabyle se pokusil o zastavení

soudního stíhání a o smíření stran, a když se mu tohle nepodařilo, přestal se o případ starat. To mělo pro Vinsettiho nepříjemné následky. Vyměřili mu vysokou pokutu. Při nejbližší

návštěvě v Torontě ho zatkli. Platil, protože musel. Ale to nebylo to nejhorší. Ztratil postavení

zplnomocněnce, a tím mu značně klesly příjmy.

“Nechci se do ničeho zaplést,” řekl Tony Perelli, když o tom spolu mluvili. “Kanaďané tě

mají v žaludku. Nemůžu zaměstnávat lidi, na které vejrají na ulici.”

“Nechápu, co z toho máš za škodu,” odporoval Vinsetti. Vřelo v něm. Tony si hladil knírek a studoval vzory na aristokratickém koberci.

“Třeba žádnou. Třeba to děvče soudci nic neřeklo. Třeba neprozradilo, že pracuješ s whisky a vyděláváš milióny dolarů. Třeba neřeklo, že pracuješ u Tonyho Perelliho. I tak je to špatné.” Potřásl hlavou. “Půjdeš na východ, Victor mio, je tam spousta práce, spousta peněz, spousta zábavy. Nezlobím se na tebe, je to smůla, opravdu se nezlobím.” A poplácal Vinsettiho po zádech.

Toho večera otevřel Tony Perelli Min Li srdce. Seděli v salóně na hedvábném divanu. Pozlacené dveře byly dokořán otevřené a jemně naparfémovaná místnost se koupala v měkkém svitu světla jantarových lamp.

“Ten chlapec má příliš rád ženy a podobné hlouposti.”

“To jsou hlouposti, Tony?” zeptala se Min Li.

“S tebou, moje drahé poupátko, ne. Ale řekni, jestli je někde na světě ještě jedna taková, jako jsi ty?”

Pustil její ruku, přešel k velkým varhanům v rohu a hrál celou hodinu. A ona okouzleně

poslouchala. Byl výborným hudebníkem, houslistou vynikajících kvalit, ale jeho vášní byly varhany. Vysedával u nich dlouhé hodiny a improvizoval na melodie italských oper, které mu přišly na mysl. Italská opera byla pro Tonyho Perelliho alfou i omegou hudebního umění. Nenáviděl džez, přestože tančil výborně.

Celou hodinu seděla Min Li v nové hedvábné róbě se zkříženýma nohama, s rukama pozorně

složenýma v klíně a se skloněnou hlavou. Tony přestal hrát. Vrátil se k ní a začal znova o Vinsettim.

“Ten chlapec je nebezpečně chytrý, ale je moc užitečný. Byla to smůla, ale všichni míváme občas smůlu. Možná, že je to zbabělcekdo ví. Změknul a ztratil odvahu. Ale nepije, nekouří, zbytečně nežvaní a ví, co se sluší a patří.”

O Vinsettiho poklesku přemýšlel ještě po několika dnech, když vyjednával s inspektorem Kellym o propuštění chlapa, kterého, jak se později ukázalo, zavřeli neprávem. To individuum mělo pro Tonyho momentální hodnotu a to, že ho propustili, bylo triumfem.

“Toho chlapa jsem neměl pustit,” řekl Kelly Harriganovi, když si o tom povídali.

“Když jdeme na vysokou, nesmíme se pouštět za sysly a veverkami,” poznamenal Harrigan.

“Podle mě se ho Perelli snažil vysvobodit proto, že se bál, že mu přišijeme další zločin..

.Dneska ráno našli mrtvolu Rudocha Gallwaye. Mimochodem, byl střelený zezadu.” Kelly přikývl.

“Nic jiného se ani nedalo čekat. Ten ptáček byl jako hlásná trouba. Dřív nebo později by

ho stejně odpravili. Mám dojem, že bychom měli zajít k Perellimu, i když to bude možná ztráta času,” rozzlobeně se podrbal na bradě. “Ne, půjdu tam sám.”

“Má prý nějakou novou dámu.”

Kelly přikývl.

“Vím. Min Li. Paní Waitovou, nebo tak nějak. No, jestli existuje zlod ějská čest, tak Perelli ji má. Má nejdisciplinovanější bandu. Z jejích stálých členů nám nikdy žádný nic neprozradil.” Harrigan se na něho podivně zadíval.

“Znám jednoho, co dříve nebo později přijde sám,” ztlumil hlas. Kelly zvedl obočí.

“Vinsetti? že by zrovna ten? Jestli se o to už pokoušel, Perelli se to určitě dozví. A když se to dozví.

Usmál se.

Harrigan ukousl konec doutníku a zapálil si.

“Ačkoli se nikdy nepostaví před soudce, mohl by nám prozradit mnoho užitečného.” Kelly opět zavrtěl hlavou.

“Vídáte se často? Mohl byste mu říct, aby si nedělal iluze. Perelli určitě ví, že chce prásknout do bot, a tak se mu může leccos nemilého přihodit. Kdybyste mu to řekl takhle, snad by nám něco prozradil. Postaráme se o něj. Dopravíme ho třeba do Kanady. A gangsteři si to dobře nechají projít hlavou, než začnou něco v Kanadě. Tam zákony ještě platí.” Harrigan se dva dny marně snažil zorganizovat náhodné setkání s Vinsettim. A nepodařilo se mu to jenom proto, že Vinsetti uviděl Min Li a po uši se do ní zamiloval. Min Li měla svůj vlastní systém hodnot. Podvést muže podle něj nebylo čestné. Ale zradit kvůli němu, to ano. Perelli od ní věděl o každé Vinsettiho návštěvě, o všem co říkal, o všem co dělal, o všem co zamýšlel. Perelliho zvláštní povaze lichotila pozornost, kterou Min Li vzbuzovala. Byl přímo u vytržení z její věrnosti, protože mu to všechno říkala prostě, jako by mu povídala o každod
enních všedních událostech, ne pyšně, ani ostýchavě, dokonce ani ne proto, aby žárlil.

Vinsetti mluvil o všem možném: o lásce, oddanosti, nádherném životě v Evropě. Ale mluvil i o spoustě jiných věcí, což se dotklo Tonyho smyslu pro důstojnost. Například o Perelliho nočních podnicích v Ciceru. Min Li o nich nikdy neslyšela. Nezarazilo ji to ale ani teď. A kdyby byla šla do Songový kavárny, kde tancují Číňanky? Kdo ví, jestli je velký rozdíl mezi podniky v Ciceru a zakouřenými místnostmi Songový kavárny “Hvězdy z nebe.” Ne, nezhrozila se. Jenom se trochu polekala a zabolelo ji to, protože Perelli se jí stal bohem. Tonyho to zarazilo a urazilo. Když druhého dne potkal Vinsettiho, mluvil s ním úsečně a nakonec řekl: “Kdyby tě Min Li chtěla vidět, zavolá ti, Victore. Jsi frajer, ale moc toho namluvíš. Ne, ne o lásce, ale o podnicích v Ciceru.”

Vinsetti se mu zadíval do očí a zahlédl v nich rudé jiskřičky. A přece, byly to laskavé a dobrácké oči. Tonymu na jeho plných rtech pohrával úsměv.

Ale rudé jiskry tam byly. Vinsetti je vytušil.

S Tonym Perellim se můžeš hašteřit a dohadovat, jak dlouho chceš, ale jenom do té doby, než

jde o základní životní principy. Po obyčejné hádce jste kamarádi jako kdykoliv předtím. Vzájemné urážky se odpustí a zapomenou. V jistých mezích se dalo od hádky přejít k urputnému boji a stejně se nikomu nic nestalo. Ale za touhle pomyslnou hranic í číhala smrt rychlá, nemilosrdná a vynalézavá. Vynalézavost poznamenala každý tah, každý čin, každou myšlenku. Zkus překročit tuto hranici, otevři nebo zkus otevřít bránu z téhle pevnosti a pohltí tě tma. Zatím byly Vinsettiho hádky s Tonym vysloveně domácího rázu. Uražená důstojnost. Ponížil ho v očích milenky. Za to nikoho nezabije. A přece Vinsetti zahlédl ty rudé jiskřičky. Ochladí, zpozorněl a zostražitěl. Měl mozek diplomata a nejúčinnější zbraní ve výzbroji diplomata je umění lichotit

soupeři. Vinsetti se zatvářil mrzutě, předstíral, že je spíše vinným milencem, než kamarádem, který

zradil. Zdálo se, že je všechno v pořádku. Ale Vinsetti tomu nevěřil. Představoval si věci, kterém mu nedaly spát

Tony byl neobyčejně důsledný. Bylo v něm něco kočičího. Útočil bezohledně a bez výstrahy. Teď varoval. Když pak Vinsetti znova přišel na návštěvu, Tony mu poradil: “Letos nebudeš

mít prázdniny. Myslím, že bys měl někomu přenechat to rezervované místo na Empress of Australia. Na co zbytečně vyhazovat peníze?”

Jenom to a nic víc. žádné obviňování, žádné výčitky, žádná chladná zuřivost za neodpustitelný čin. Chlap, který dezertuje je vyvrhel, a jakmile se zjistí, kde se skrývá, čekají

ho všelijaké nepříjemnosti. Neobyčejně čilá policie posílá na všechny strany oznámení, že ten a ten je zločinec. Uzavřou se před ním všechny přístavy, a jakmile se mu podaří zmizet z lodi, čeká ho zatčení a pravděpodobně deportace. A koho takhle deportují, čeká ho, jak sám nejlépe ví, dávka z kulometu.

Perelliho špionážní systém byl téměř dokonalý. V bankách měl důvěrníky, kteří mu podávali podrobné zprávy o účtech jeho lidí. Věděl na chlup přesně, kolik kdo z nich má. Okamžitě ho informovali o každém převodu peněz, nebo cenných papírů do zahraničí, ale Tony slídil hlavně po ústřižcích šeků vyplněných na konto cestovních kanceláří a lodních společností. Gangster obvykle nevěří bankám a peníze si raději ukládá do nedobytných pokladen nebo trezorů. Vinsetti patřil k těm několika výjimkám, kteří si otevřeli v bance účet. A tak mohl Tony sledovat tuto intimnější stránku jeho života. Věděl, že mu banka dala akreditiv. Ale nejvíce mu zazlíval, že měl prsty v útoku na podnik v Ciceru, když tam Tony seděl. Někdo totiž brnknul Mike Feeneymu a jeho přátelům, a tím jenom přilil benzín do ohně. Jenom tři lidé věděli o blížící se návštěvě. A ten, kdo volal, rozhodně nebyl ten obchodnk z Kanady, který ani netušil, že jeho výnosným zákazníkem je Tony Perelli.

Velká škoda Vinsettiho, uvažoval Perelli. Byl to velmi rozumný hoch a rozhodně pro něj znamenal přínos. Musel mít přece lidi, kteří se umějí dobře obléci a vyjednávat s počestnými a váženými zákazníky, kteří dodávají zboží panu Perellimu. Vinsetti jako styčný důstojník neměl chybu. Uměl se dostat na jakékoliv území a odejít, aniž by zavoněl střelný prach. Pro Poláka Joea, Mika Feeneyho a další šéfy různých organizací byl, jak se říká, persona grata. Byl diskrétní, na jeho slovo se dalo spolehnout, zkrátka jako gangster byl ideálem čestného člověka. Je ho, jak řekl Angelo, velká škoda.

Události běžely nevyhnutelným směrem. Perelliho činnost byla rozmanitá. Byl zapletený do všeho, ať už šlo o legální obchody nebo o pašování. S obyčejnými zločinci se nestýkal a hleděl na ně spatra. Nepodporoval surové vydírání, ať už s použitím násilí nebo bez něj, a z takových zdrojů ani netěžil. Na peníze svých obětí, které nechal popravit z pomsty nebo pro nějaké podezření, ani nesáhl. Někdy se v kapsách mrtvol ležících u silnice nalezly obrovské

sumy. Dodavatelé i zákazníci mu věřili. Jeho slovo platilo.

Rozpočet na jeho zaměstnance byl ohromný, obraty kolosální. Přestože zaměstnával menší

armádu účetních a úředníků, každý detail svých transakcí nosil v hlavě. Ale jeho největší předností byl jeho šestý smysl, který ho varoval před nebezpečím. Když se tenhle šestý smysl ozval, na nic nehleděl a slepě ho poslechl

Příčina, která ho vedla k nějaké rychlé odplatě, obyčejně nebyla skutečnou příčinou. Navenek Rudocha zabili proto, že byl na policejním ředitelství. Ve skutečnosti ho zabili ne pro momentální, ale pro budoucí nebezpečí.

Kapitola 4

Perelli trestal bez milosti, ale jeho odměny byly královské. Na zařízení nového Angelova bytu dal šedesát tisíc dolarů. Jednoho nováčka, který mu zachránil život, poslal na Sicílii jako boháče, protože na gangstera byl příliš nešikovný a na zabití zase moc statečný. Vinsetti byl dost vnímavý a plně si uvědomoval disharmonii Perelliho myšlenek. Jednomu agentovi napsal, aby odvolal rezervované lůžko na Empress of Australia, a druhému, aby mu zajistit totéž lůžko na jiné jméno. Udělal tedy přesně to, co Tony Perelli očekával. I nadále ho přitahovalo kouzlo Min Li. Victor Vinsetti jí posílal květiny a psal velmi vtipné a poetické lístky. Tony je s úsměvem čítával.

“Ten Victor je šikovný spisovatel Zavolej mu, aby nás navštívil Přirozeně, nic proti němu nemám. Líbí se mi je to prima chlapec a velmi příjemný společník.” A tak Min Li psala školáckým písmem a Vinsetti chodil k nim a pil čaj. Někdy tam byl i Tony, ale většinou ne.

Perelli věděl, co dělá. Možná ho bude co nevidět potřebovat. Ve sporných otázkách byl Victor skvělým rozhodčím. A právě teď dva gangy navzájem pronikaly na svá výsostná území. Feeneyho lidé dodávali alkohol a pivo do spousty putyk v severní části města. Mike měl několik pivovarů a byl milionářem. Ale bylo ještě jakési území nikoho, kde oba dva gangy operovaly bok po boku a nepřekážely si. Majitelé putyk tady mohli nakupovat od jedněch i od druhých. Na tomto území neplatilo “vezmeš zboží ode mne, jinak je s tebou zle”. Ale Mike najednou z ničeho nic změnil taktiku a prohlásil, že území je výlučně jeho. Po obvyklých výstrahách následovaly obvyklé represe. Jednomu z Perelliho starých zákazníků roztřískali zařízení a jeho samotného zbili. Spěchal hned za Angelem, vyprávěl mu, co se stalo, a Angelo to hlásil dál.

“Ať Victor zajde za tím Irem,” přikázal Tony.

“Kdo to udělal?”

Prý Chřestýš Hennessy, známý rváč. Udělal to s bandou zabijáků, které najímali na podobné

práce. Shann O’Donnell si je najímal vždycky, když si nepřál, aby mu hodili na krk loupežné

přepadení, nebo když si myslel, že by nebylo vhodné posílat někoho z osobní stráže.

“Hennessyho zpracovat,” rozkázal Perelli, “ale ať Victor zajde za Feeneym nebo O’Donnellem.”

Victor zašel do hotelu u North State a pobesedoval s popudlivým Irem. Ale se Shaunen O’Donellem nebyla rozumná řeč. Postavil si hlavu a navíc začal vyhrožovat. Vinsetti vynaložil veškeré své diplomatické umění, aby dosáhl modu vivendi, ale Shaun, který v životě neslyšel tenhle výraz, byl tvrdý jako skála.

“Poslyš, Viki,” začal vysvětlovat, “to území bylo vždycky naše a můžeš vyřídit panu Perellimu, že to tak i zůstane. Určitou dobu jsme snášeli, že se nám tam pletl, ale teď, když

nás tlačí ten Polák, nemáme na vybranou. Jsi fajn kluk, Viki, a věř mi, že já i Mike bychom si s tebou rádi sedli na skleničku, ale uznej, fair je fair.”

Victor s ním vyjednával několikrát. Jednou mu Shaun řekl: “Divím se, že chlap jako ty neodejde z Perelliho bandy. Mike a já bychom ti snadno a s radostí našli nějaké šikovné

místečko v našem podniku. Vím!”, Vinsetti totiž zaprotestoval, “Perelliho se bojíš jako ohně, ale dejme tomu, že by nám někdo zavolal, kde bychom ho našli. Co ty na to? Vždyť ten chlap zachází s lidmi jako se psy.”

Byla to lákavá nabídka, ale Victor váhal. A mezitím zpracovali Chřestýše Hennessyho. Před domem zabrzdilo auto a někdo zazvonil. Hennessy otevřel dveře a vyhlédl do noci Policista, který nedaleko patroloval na motocyklu, slyšel zaštěkat kulomet. Vyrazil za zvukem. Chřestýš Hennessy visel na zábradlí s dvaceti kulkami v těle. Shaun O’Donell přijal tuto

skutečnost filozoficky. Co to pro něj bylo? Takoví chlapíci byli a budou, i levnější. Ale i tak to byla dobrá záminka ke sporu. Sám zaplatil za Hennessyho pohřeb a držel čestnou stráž u katafalku. Perelli poslal velkou kytici jako hold Chřestýšově

světlé památce. Jeho moc byla taková, že ačkoli ho nenáviděli a věděli, že stál za Chřestýšovou smrtí, neodvážili se nepoložit ji na rakev.

S Min Li mluvil Perelli otevřeně. Měl před ní méně tajností, než před kteroukoliv jinou ženou, co vstoupila do jeho života a zase zmizela.

“V našem podnikání se musí chodit po vyšlapaných cestičkách. Kdo z nich odbočí, na vlastních nohách se nikam nedostane. Victor umí krásně mluvit, ale nepřemluvil Shauna O’Donella. A včera večer mi rozbili další podnik. A přece Vinsetti neřekne: “Dej se do toho.” Pořád říká jenom: “Počkej, počkej.” A já čekám a obchody mi váznou.” Victor neříkal “počkej” jen tak pro nic za nic. Když byl Tonymu referovat o průběhu vyjednávání, Velký šéf vybuchl: “To je bezvadný! Mám čekat než O’Donell zestárne a zmoudří, co? Možná deset let. S tím Irem se musíš dohodnout stůj co stůj, protože mi překáží. To říkám já! Řečí už bylo dost. Ať si s ním promluví Ricardo.”

Ricardo byl jeho oblíbený střelec. Za světové války byl kulometčíkem. Měl tři vyznamenání a na svědomí dvacet vražd.

“Dobře, chvíli ještě počkám,” připustil Perelli, “ale potom” Toho dne odpoledne odešel do Cicera. Seděl právě ve svém podniku a popíjel kávu, když

kolem kavárny projely tři auta a zasypaly ji deštěm střel z kulometu. Perelli padnul střelhbitě

na zem mezi střepiny a padající omítku. V té chvíli se rozhodl, že už nebude vyčkávat, ale jednat, a to rychle.

Útok nebyl improvizovaný, ale starostlivě připravený. Vinsetti věděl, že toho odpoledne půjde Tony do Cicera. Vždyť mu to sám naplánoval. Tony se tam měl setkat s nějakým rejdařem z Kanady.

Perelli začal pátrat. Mike Feeney a Shaun ještě ten večer odletěli do New Yorku. Na alibi trochu moc rychlé.

Když se vracel domů, navštívil Victora a dlouho mu vyprávěl o tom, jak jeho život visel na vlásku. Neřekl však, co si o tom myslí, protože Vinsetti by se mohl polekat a těžko se dá

uhodnout, co natropí na smrt vyděšený potkan.

Ale Vinsetti byl i tak vyděšený. Spojil se s inspektorem Kellym a požádal ho o rozhovor. Neřekl mu mnoho, ale slíbil, že řekne víc. A potom Vinsetti udělal něco zvláštního, jeden z těch fantastických kroků, které ho charakterizovaly. Zašel za advokátem a dal sepsat závěť, ve které byla i tato věta: V případě, ze nezemřu přirozenou smrtí a koroner zjistí, ze mě

zavraždili, odkazuji sumu 100.000 dolarů tomu, kdo se postará o usvědčení a popravu mého vraha.

Odpoledne zašel Tony k Min Li. Navrhl jí, aby pozvali Vinsettiho na čaj.

“Ty zůstaneš ve svém pokoji, drahá, protože si musím s Victorem něco vyřídit.” Vinsetti zazvonil v půl páté. O patnáct minut později přišel inspektor Kelly. Tak se dohodli. Popravdě řečeno, inspektor byl před vchodem do budovy už pět minut po tom, co přišel Vinsetti. Krátil si čas tím, že pozoroval chlapy, kteří nakládali nábytek do stěhovacího vozu. Než vešel do budovy, naložili a odvezli dvě velká křesla, psací stůl, gauč a skříň. Otevřel mu Angelo.

“Victor už odešel. Byl tu jen chviličku, přišel navštívit Min Li, ale tu dnes bolí hlava.”

“Kde je Perelli?”

Byl na balkóně. Poslali pro něj.

“Vinsetti sem přišel před patnácti minutami, a dosud neodešel,” řekl inspektor Kelly

nevraživě.

“Jestli tu není, tak asi odešel,” odvětil Perelli, “máme tu dva východy, jeden je vzadu. Victor obyčejně chodívá tamtudy.”

“Prohlédnu si byt.”

Kelly byl upřímně a hrubě skeptický.

“Jak si přejete,” Tony Perelli byl samý úsměv.

Vinsetti zmizel. Jak a kam, to byla záhada. Kelly věděl o zadním vchodu a poslal tam svého člověka. Vinsetti tamtudy nevyšel.

Dva dny nato našli jeho mrtvolu plavat v jezeře. Zastřelili ho nedaleko domů

roztroušených po pobřeží. Po kapsách mu našli osmdesát velkých bankovek. Tisícidolarových. Perelliho předvolali na policii a vyslýchali.

“Doufám, že dostanete toho lumpa, co odstřelil chudáka Victora,” řekl. “Těch vražd už je poslední dobou nějak moc.”

Na pohřbu se vezl v pancéřovém autě hned za pohřebním vozem.

Kapitola 5

Vinsetti byl také trochu literát. Zůstal po něm obsáhlý deník, ve kterém k velkému zklamání

inspektora Kellyho a k velkému štěstí nejméně jedné osoby, nebyly žádné podstatné, usvědčující informace.

Když byl v Hollywoodu, napsal takovýhle poučný komentář: Gangsterův život nemá souvislý

děj. Je to série novel, které se píší v jedné a té samé márnici Na jeviště přicházejí nové

postavy, ale dříve než se s nimi seznámíš, zase odcházejí interpunkci v historii gangsterů

píší kulomety. Většinou jsou to tečky.

Deník byl psán italsky. Když inspektor Kelly četl překlad, obohatil sice svou fantazii, ale jinak z toho moc neměl.

Min Li se dívala na gangstery nějak zvláštně. Setkávala se s muži a ženami, kteří přicházeli a odcházeli a někdy se znovu objevili. ženy byly krásné, trochu hlučné, draze oblečené a ověšené šperky. Zdálo se, že jsou v tomto prostředí úplně šťastné.

Tony byl laskavý. Mnohem laskavější, než býval John Waite. Byl pozorný, něžný a moc dobře jí rozuměl.

Jednou k nim přišlo nějaké děvče z Cicera na oběd. K Tonymu se chovala familiérně, a přece v té familiernosti bylo slyšet určitou rezervovanost, možná úctu nebo i strach a

pravděpodobně obojí. Byla pěkná, ale takovou nějakou hrubou krásou. Měla paleto černé jako uhel a drahé prsteny.

Při obědě pila ostošest a jejím řečem Min Li vůbec nerozuměla. I v bytě se dobře vyznala. Majetnicky se rozhlížela, na Min Li jen jednou zkoumavě mrkla pohledem plným obdivu, a pak ji ignorovala. Jenom na konci oběda se nahnula k ní a prohlížela si velký prsten na její

ruce.

“Měla byste si na něj dávat pozor, děvenko. Je trochu špatně vybroušený a kámen může vypadnout raz dva.”

Když zvedla hlavu, zachytila Tonyho pohled, Pustila Min Lin ruku, jako by ji pálila. Ale Min Li nebyla hloupá. Domyslela si, že tato dívka kdysi ten prsten nosila a svým drsným způsobem seznámila novou majitelku s důležitou skutečností.

Tony se po té příhodě jen tak tak ovládal. Začal se dívky vyptávat na klenoty, které měla na sobě, odkud je má a kolik stály. Min Li i ostatním se tyhle otázky zdály trochu trapné. Podle

všeho dostala šperky od různých “chlapců”. Jmenovala i Vinsetiiho.

“Říkáš to proto, že je mrtvý?” zeptal se Perelli klidně. “Vyjmenuj mi nějaké živé, kteří ti dali ty tretky.”

Popletl ji. Bledla a červenala se a snažila se vyváznout smíchem a žertem, ale na Perelliho to neplatilo.

“Pozor, pozor, Enid,” varoval jí s kovovým odstínem v hlase. “Máš dobré zaměstnání, ne? A peněz dostávám čím dál, tím míň.”

Začala si plačtivě stěžovat na personál a jak je těžké najít schopné lidi. Konečně Perelli obrátil řeč na něco jiného, ale tak příkře, že jiná by se byla na jejím místě urazila. S Min Li si o ní nechtěl povídat.

“Je to chudinka. Kdysi bydlela tady, ale byla příliš bezohledná. Posmívala se mi, když jsem hrál, protože nemá mozek, jenom hezkou tvářičku a prázdné oči. Nudila mě.” Spokojeně se na něj usmála.

“I já tě budu jednou nudit?”

Políbil jí ruku.

“Až budu velmi, velmi starý. To je docela možné. Až přestanu mít rád příjemné lidi, příjemné

hlasy a všechno to, na co se rád dívám.”

Vzal jí hlavu do dlaní.

“Jsi šťastná?” A když přikývla, posadil si ji na kolena, obejmul ji a mlčky kolíbal jako malé

děcko. A v pohodě tohoto mazlení se mu myšlenky natolik ustálily, že se úplně soustředil na Shaunovy a Feeneyho lidi. Už mu šli na nervy.

Mike Feeney byl vysoký a nemotorný, typický Ir. Pašování a šmelina pro něj byly zlatý důl. Měl výtečnou bandu teroristů. Zakládal podniky, jako když práskne bičem. Některé z nich byly podezřelé brlohy, jiné přepychové kavárny. Zásoboval je všechny pašovaným zbožím. Otevřel si tajné i veřejné herny a vetřel se dokonce i do dostihových kanceláří. Jeho sestra, paní O´Donnellová, zastávala v organizaci významné místo. Byla skoro stejně

vysoká jako její bratr. Hubená, kostnatá, s červenou tváří a rukama jako syrové maso, s dlouhým fialovým nosem a obrovskými chodidly. Jednou se prý poprala s nějakým chlapem a přemohla ho. Když se Mike Feeney opil, často se s tím vytahoval.

A ačkoliv měla peněz, kolik se jí zachtělo, nebylo v celém Chicagu nevkusněji oblečené ženy. Měla v oblibě světle fialové a křiklavě červené barvy. Nosila šperky velké jako dlaň s diamanty velikosti ořechů. Pořád chraptěla, a když mluvila, celá Freenyho banda seděla jako na jehlách.

Perelliho nenáviděla právě pro jeho mužnost. V jejích očích to byl jenom italský frajírek. Nazývala ho i horšími jmény, protože jeho podniky v Ciceru nepovažovala za slušné. Kdyby ale někdo napsal její biografii, svět by se asi dozvěděl, že naléhala na muže, aby i on podobné

podniky zřídil.

Pod pantoflem byl spíš její muž než bratr, což bylo pozoruhodné, protože Shaun byl temperamentní a měl třikrát tolik rozumu než Mike. V jednání byla nemilosrdná. Poslala člověka na smrt a už si na něho ani nevzpomněla. To ona zorganizovala útok na Perelliho.

“Toho frajera je třeba postrašit,” řekla manželovi. “Kdybys měl srdce na pravém místě, tak bys mu ukázal, že víš, co o mně povídal paní Merleové. Možná to pro tebe nic neznamená, když tvojí ženu nazvou čarodějnicí! Jestli to není hnusná urážka, ať jsem blázen! Jdi, a ukaž

tomu frajerovi, Shaune!”

“Nějak moc se snažíš poslat mě do pekla,” zavrčel na ni Shaun. “Ty se do toho nem íchej,

Bello.”

I ona se doslechla o krásné Číňance, která žije s Perellim. ženská zvědavost jí nedopřála klidu. Vedle Min Li vypadala jako bagr vedle lilie. Jedinkrát v životě byla lidská. Perelliho ohromilo, když se dozvěděl, že se něžné Min Li zalíbila. Sympatie byly vzájemné.

“Pro to dítě musí být hrozné žít s tím špinavým Siciliánem. Prosím tě! Vždyť tloustne. Kdybys nebyl opilý, musel jsi ho trefit.”

Shaun mlčel. Měl své plány a nespěchal.

žena mu přinesla další zprávu.

“Perelli si nechal poslat z New Yorku nového chlapíka, nějakého Cona O’Haru. Neznáš ho?” Shaun ho znal. Mike Feerey ho znal ještě lépe, a věděl také, proč ho nemá rád.

“Dobře střílí a je jako liška, ale není to zbabělec. Jen neustále žvaní do světa. Zdá se mi, že jakmile si prohlédne město, odstěhuje se na onen svět.”

Tento týden získal Perelli i dalšího nováčka. V Bostonu byl jistý člověk, mimochodem velmi vážený občan -který se zabýval dovozem pašovaného zboží, a právě ten napsal Tonymu: Nevím, jestli můžete něco udělat pro tohoto chlapce. Pochází z dobré rodiny a umí několik cizích jazyků. Možná by Vám mohl být užitečný.

A tak Jimmy McGrath přijel do Chicaga s doporučujícím dopisem a s pocitem viny, který byl tím větší, že byl zasloužený. Vyhodili ho z Harwardské university pro krádež, která byla ubohá a hloupá. Když byl střízlivý, sám se nad tím pozastavoval. Vedení univerzity považovalo opilost, na kterou se vymlouval za další a ještě vážnější přečin. Rozhodně pro něj nebyla omluvou. Narychlo naškrábal dopis, poslal ho matce do Nové Anglie a odjel do New Yorku. Poté, co asi měsíc marně hledal práci, dostal letenku a doporučující dopis a krátce nato vcházel do benátské nádhery Perelliho bytu.

Byl vysoký, kudrnatý, upravený a nervózní. Perellimu se hned zalíbil, přestože nevěděl, jakou práci mu dá. Měl předpoklady na Velkého šéfa. Logicky uvažoval a určitě by z něj byl dobrý

organizátor. Jenže Velký šéf musí mít ruce potřísněné krví. Byl by skvělou náhradou za Vinsettiho. Nejdřív ale musí získat kvalifikaci. V tomto ohledu byl Perelli neúprosný. Do všech tajemství zasvěcoval jen toho, kdo už měl na svědomí vraždu.

Nebylo to z nějakých dramatických důvodů, tuto podmínku mu diktoval pud

sebezáchovy. Jeho člověk v tom musí být až po krk. V jeho gangu jednoduše nemohl být nikdo, kdo by se mohl postavit před soud s vědomím, že je nevinný.

Na venkově měli gangsteři farmu, kam si jezdili odpočinout. Byl to takový klub s vlastní

střelnicí. Perelli tam poslal Jimmyho s Ricardem, mistrem kulometčíků.

“Ať si to tam prohlédne,” přikázal Ricardovi. Chtěl tím říct, aby si Jimmy vyhodil z kopýtka. Za týden Ricardo hlásil, že ze žáka nebude nic.

“Nemá na to nervy. Zpočátku bys mu měl dát něco lehčího, Tony.” Jimmyho odvezli zpátky do Chicaga, aby se porozhlédl po území, kterému vládl Perelli. Seznámil se s lidmi z obou gangů, a také s některými, kteří stáli mimo, ale báli se jedněch jako druhých. Kupodivu se mu zalíbil Shaun O’Donnell, a co bylo ještě divnější, i on se zalíbil Shaunu O’Donnellovi, který ho odvezl do bytu nedaleko North Pláce a představil své ženě.

“Vy jste teda z Perelliho bandy?” zeptala se pan í O’Donellová neuctivě. “Poslyšte, jak jste se mohl zaplést s těmi Siciliány?”

“Nech toho kluka na pokoji, to je jeho věc,” usadil ji Shaun. “Budete Tonyho

vyjednavačem, Jimmy?”

Jimmy byl na rozpacích.

“Budu tím, co ze mě udělá.”

Shaun se na něj zamyšleně zadíval.

“Bude potřebovat nového vyjednavače, když odpravil Vinsettiho.”

“Svého nejlepšího kamaráda, takový podlý pes to je,” skočila mu do řeči paní

O’Donnellová. Shaun mu to vysvětlil.

“Vinsetti byl s každým zadobře a pomáhal řešit spory. Perellimu ušetřil spoustu nepříjemností.”

Po pravdě a spravedlivě dodal, že Vinsetti i jeho vytáhl z nejedné kaše. U oběda seděl ještě jeden člověk. Ital s knírem, který se představil jako Camona. Jimmy nevěděl, jakou roli hraje ve složité Shaunově hře. Mluvil málo, a když, tak jednoslabičně. Při obědě jedl a pil, a když nejedl a nepil, nepřítomně se díval do okna a zdálo se, že je pohroužený do vlastních myšlenek. Pokud vůbec něco říkal, říkal to velmi špatnou angličtinou. Později se Jimmy od Perelliho dozvěděl, že je ze Sicílie a do Spojených států ho propašovali bez pasu.

Mike Feeney měl několik zaměstnanců, kteří destilovali denaturovaný líh, do kterého se pak přidávala esence. Takový alkohol pak prodávali těm, kteří si nemohli dovolit “sváteční”. Camona byl bandita. Utekl z věznice a dostal se načerno do Chicaga. Měl zorganizovat destilaci denaturovaného lihu. V italské armádě sloužil jako kulometčík, a tak se stal i užitečným nováčkem v týmu zabijáků.

Jednou večer se Tony se dvěma věrnými druhy vracel z opery. Zahnuli autem do postranní

ulice nedaleko Michigan Avenue, když kolem nich projíždělo jiné auto. Vrhnul se pod sedadlo právě ve chvíli, kdy dávka z kulometu roztřískala okna. Jednomu z kamarádů se to nepovedlo a svalil se s prostřeleným hrdlem. Všechno se odehrálo během několika sekund. To ale úplně stačilo, aby čtyři bystré oči zahlédly řídký knír za kulometem. Tony zavezl raněného do nemocnice a vrátil se domů, klidný a nevzrušený. Čekající Min Li vůbec netušila, co se stalo. Ale určitě to bylo něco vážného, protože Tony jí přikázal, aby šla hned spát.

Camona bydlel v malém činžáku v jižní části Chicaga. Domů přišel dvě hodiny po půlnoci. Právě strkal klíč do zámku, když se mu někdo zastavil za zády. Přiložil mu bouchačku k hlavě

a vystřelil. Klidně se vrátil k čekajícímu autu a odjel dřív, než na místo činu doběhl nejbližší

strážník.

“Dobrá práce, Cone.”

Perelli druhý den při snídani gratuloval nejnovějšímu členovi gangu a Con OHara, statný, elegantně oblečený a náramně výřečný, se ušklíbl. Byla to jeho první sólová práce v Chicagu.

“Čistá, hlavně čistá, Tony, to je moje specialita. Ode mě každý dostane jenom jednu, ale potom už o něm říkají jenom “byl”.

Mohl jsem ho zpracovat na ulici, ale loučil se tam s ženskou. Počkal jsem si na něj raději u schodů, vytáhl osmatřicítku a”

“Dobře, dobře.”

Tony neměl trpělivost poslouchat lidi, kteří o svých činech dramaticky vyprávěli.

“Jseš prima chlap.”

Jimmy se o vraždě dozvěděl z odpoledních novin. Zarazilo ho to. Člověk, se kterým předevčírem obědval, žijící a dýchající bytost s minulostí a budoucností, nebyl už ničím, jenom případem, který zajímal policejní ředitelství, a jménem v novinovém titulku.

“Co myslíš, kdo to udělal,” zeptal se Tonyho.

“Já, Jimmy,” Perelli se mu up řeně díval do očí. “Ano. Ten chlap mě chtěl včera večer odstřelit. Rozstřílel moje auto kulometem, jen si to představ!”

“V tom autě jsi byl ty?” nevěřil Jimmy.

Perelli přikývl.

“A jsem si jist, že to byl Camona?” Jimmy ještě pořád nevěřil. Tony Perelli se usmál. Zalichotilo mu, že přiznání tak zaúčinkovalo.

“Vidíš, Jimmy, tak už to na světě chodí Samé zabíjení. Nechci nikoho zabíjet, ale co můžeš

dělat, když jdou po tobě? Pro nás neexistuje zákon, Jimmy. My si musíme sami být policisty i vykonavateli rozsudku. Když tě někdo chce dostat, musíš ho předejít. A když tě dostanou, ostatní chlapci musí odrovnat viníka. Tak to u nás chodí. Dejme tomu, že bych šel na policii a řekl jim: “Pan Camona na mě vytáhl kulomet.” Co mi na to řeknou “Důkazy!” Kde jsou důkazy? Jediný důkaz, který mám, jsou oči a tohle,” udeřil se do prsou. “Tady jsou jenom dvě

možnosti: buď ty je, nebo oni tebe. Tak vidíš Jimmy. Pro nás neexistuje zákon. My nemůžeme nějakého chlapa dovléct před soud a říct: “Obelhal mě” nebo “Dluží mi tolik a tolik a nechce platit”, ani žalovat soupeře, když se nám tlačí na naše území, ani dělat reklamu svému zboží: “Naše lihoviny jsou nejlepší.” Pomáhají nám jenom advokáti a policajti. Když

máš policajta na výplatní listině, už ti nic neudělá.

“Ale chladnokrevně zabít člověka je hrozné.”

Perelli zavrtěl hlavou.

“Hrozné je zabít člověka, když jsi rozčilený, protože v devíti případech z deseti zabiješ

někoho, koho jsi nechtěl nebo neměl zabít.”

Tak Jimmy dostal první lekci z gangsterské etiky, a protože byl mladý, zapůsobila na něj.

“Choď často k O’Donnellovi,” přikazoval mu Perelli, “možná se nám to v těchto dnech bude hodit.”

McGrath mu řekl, o čem si povídali se Shaunem.

“Výborně,” řekl Perelli, “vidím, že já a Shaun smýšlíme stejně. Možná zaujmeš Victorovo místo a to bude znamenat těžké peníze, Jimmy.

Ale hluboko v srdci cítil, že Victorovo místo nebude schopen zastat nikdo. Vinsetti byl prodchnutý tradicí chicagského podsvětí, dokonale a podrobně znal všechna pravidla z osobního styku s jeho členy.

Jimmy postupně poznával nejdůležitější členy gangu. Zalíbil se mu Angelo se svým úsměvem a kousavým humorem. Chvástavý Con O’Hara už mu připadal méně zajímavý. Nakonec se setkal s Min Li. Slyšel už o ní a byl zvědav, nakolik pověst o ní vystihuje pravdu. Její

líbeznost a krása ho očarovaly. Přirozenou krásu násobilo prostředí. Tony nelitoval peněz. Z

Orientu dal přivézt hedvábné látky, které stály víc než jejich váha ve zlatě. Dokonce nechal vyměnit čalounění na nábytku, aby ještě více vynikla její krása. Jimmy odešel z prvního setkání s vědomím, že se mu zaplnilo prázdné místo v duši. Od chvíle, kdy ji uviděl, ji miloval. Potom k nim chodil často a Min Li znepokojeně poznala, co se s ním děje. Do jejího života vstoupil jediný, Tony Perelli a další už nebudou.

Min Li připíjela na zítřek, přestože věděla, jaký to může být hrozný den. Po svém evropském rodiči zdědila filosofii, která se hodila k orientální povaze, zděděné po druhém rodiči. Jednou se jí Tony zeptal, jestli ho miluje a ona dlouho neodpovídala. Jeho marnivost byla dotčená.

“Myslím, že ano. Zdá se mi, že ano,” řekla. “Myslím, že ani nevím, co je to láska. Děvčata, co sem k nám chodí, mluví o ní, jako by to byla masáž tváře nebo nový obraz. Neumím o tom mluvit. Bojím se, to je všechno, co vím.”

Zadíval se na ni s otázkou v zamračené, nehybné tváři a s chladnou pátravostí v očích.

“Miluješ mě? Dejme tomu, že by na mě v hale někdo čekal a já bych ti řekl: “Min Li, jdi ven, někdo tam na mě čeká se zabijáky a prvního, kdo se objeví ve dveřích, zastřelí. No co, šla bys?”

Zasmála se. Smála se zřídka, a když se zasmála, byl to hluboký smích Evropanky a ne vysoký

chichot, kterým se smějí Číňani.

“Šla bych, ano, jistě.”

Zhluboka se nadechl.

“Zabili by tě.”

Přikývla.

“To nic,” řekla.

“Udělala bys to i pro někoho jiného?”

Přemýšlela se svraštělým obočím.

“Ne, pro nikoho jiného.”

Široký úsměv mu rozzářil masitou tvář, hnědé oči se mu třpytily.

“Tak to je láska, ty blázínku! Ty moje drahá!”

Vzal ji do náruče a dlouho, dlouho ji líbal.

Kapitola 6

Tony Perelli myslel hodně na nováčka Jimmyho. Měl ho rád, jestli vůbec uměl mít někoho rád. Jimmy se mu stal takovým nějakým zdrojem zábavného rozptýlení. Současně přemýšlel, kam ho umístit, ale jako by se mu nikam nehodil. Na vyjednávače nebyl ani dost rozvážný, ani dost zkušený.

Nebyl zbabělý, ale zdálo se, že se nezmůže na vraždu. Pravda, Tony nikdy nenazval vraždou odstranění soupeře nebo toho, kdo mu sáhl na život.

Do Tonyho bytu se Jimmy výborně hodil. Byl pozorný k Min Li, nejspíš se do ní zamiloval. Tonyho to neuráželo. Naopak, byla to poklona, že univerzitní student oceňuje jeho výběr. Co by tak uměl a mohl dělat? Jednou nebo dvakrát měl pokušení dát mu peníze a poslat ho zpátky do New Yorku. Mohl to udělat, protože Jimmy ještě nebyl “v tom.” Neznal žádné

důvěrnosti, věděl jen to, co mu Tony řekl o Vinsettiho smrti. A přece se mu protivila myšlenka, že by ten chlapec mohl jednou svědčit proti němu.

O Jimmyho se také zajímal Kelly, což bylo v jistém smyslu neštěstí. Hlavní inspektor byl bystrý. Tony nikdy nepodceňoval jeho inteligenci a ani jeho schopnosti jako lovce gangsterů. Byl mazaný, chladnokrevný, nemilosrdný a přece v něm byla jiskřička laskavosti, o čemž

věděli jen někteří.

K jeho trikům patřily nečekané návštěvy, obvykle v nejnevhodnější chvíli. Do Tonyho bytu přišel pozdě odpoledne a viděl i Min Li a to ne poprvé. Měl ji rád. V Kellymu bylo hodně

otcovského citu a sardonického humoru, proto ho uklidňovalo vědomí, že se vlastně ponížila Min Li, když přišla žít pod ochranu gangstera Perelliho.

“Nádherný život, co, Min Li? ” zeptal se j í.

Tonymu se roztáhly ústa v úšklebku.

“Jaký nádherný život? Vždyť to děvče vlastně začalo žít až teprve když přišlo sem.”

“A kdy začne umírat?” Kelly nespouštěl z děvčete oči.

Tony se zašklebil. Smrt, přirozená smrt, jaké odporné téma na rozhovor! On, žijící ve stínu kulometů, neznal den, hodinu ani místo, odkud se vynoří smrtelný nepřítel s osudnou kulkou, děsil se choroby s možnými osudnými následky.

“Prosím vás, pane inspektore! Tady je život a štěstí. Proč trápit to děvče takovými řečmi?”

“A nebo vás, jak se zdá,” popichoval Kelly. “Kdo je ten nový chlapec, co se potlouká s vašimi zabijáky?”

Tony se zatvářil nechápavě.

“Nerozumím”

“Rozumíte velmi dobře. McGrath. Jimmy McGrath.”

“Ach, Jimmy?” Tony se shovívavě usmíval. “Je to přítel jednoho mého přítele. Přišel z New Yorku.”

“Proč nezůstal v New Yorku a neprošel základním školením vraždění?” Tony káravě pokýval hlavou.

“Vraždění! Jaké strašné slovo! V Chicagu je nějak trochu moc vražd. Někdy mám dokonce podezření, jestli policie plní poctivě svoje povinnosti, ale pokaždé si řeknu: “Ještě štěstí, že tam je můj přítel pan Kelly. Všechno se srovná. Zabijáky pochytá a posadí do elektrického křesla.”

“A po tom se dá výborně spát, že?” posmíval se Kelly. “A co uděláme s Jimmym?”

“Co mám dělat s Jimmym? Nevím. Je to fajn chlapec. K pašování se nehodí, je v něm příliš

mnoho z amerického džentlmena. Asi mu najdu něco v Kanadě.”

“Je novým vyjednavačem?”

Tony nevycházel z údivu.

“Vyjednavačem?”

“Potřebujete přece nového, když jste odpravil Vinsettiho,” Kelly si nebral servítky.

“Přemýšlel jsem, kdopak ho asi nahradí.”

Tony se zhrozil.

“Já a zabít Vinsettiho, pane šéf?” v hlase mu zazněla bolestná výčitka. “Prosím vás, kam na to chodíte? Vinsettiho, svého nejlepšího kamaráda? Ne, pane šéf. Dostala ho Feeneyho banda, říkám vám to tak, jak to je. Odprásknul ho ten světák Shaun O’Donnell.

“A dosvědčil byste to u soudu?” zaskočil ho Kelly.

Tony se usmál.

“Říkám vám to proto, pane Kelly, že jste můj přítel. Ne proto, že jste policajt. Vím hodně, ale nemůžu nic dokázat, a kdybych i mohl, myslíte, že budu donášet?” Kelly věděl moc dobře, že mezi oběma gangy to přímo vře. Perelliho pozice se upevňovala ze dne na den. Soupeře smetal z povrchu země, jako by škrtal jména na protivníkově kandidátské

listině. Feeney stál proti němu jako vůdce nejsilnější opoziční skupiny gangsterů. A Feeney to byl především Shaun O’Donnell. Snažil se s ním navázat styky, ale nějak se mu to nedařilo. Konec konců, s Perellim se gangsteři setkávali neradi. Nebyl to snad právě Tony Perelli, který jednoho večera pravou rukou třásl pravicí Emila Merettiho a levou rukou ho zastřelil?

Popravdě je třeba říci, že chtěl především klid. Za harmonickou spolupráci by byl ochoten zaplatit hned a ne málo. Opravdu se mu příčilo zabíjení. Vždycky si přál, aby se bojovalo s minimálními ztrátami. Kdyby peníze mohly vrátit ty staré dobré časy (a nejen peníze, ale i jakékoliv jiné ústupky, kromě územních), byl by za to dal nevím co. S malými gangy neměl slitování. Nedalo se jim věřit. Jeden den od něj vzaly peníze a druhý

den už se mu tlačily do revíru. Na tyhle problémy byl jeden jediný lék: malí gangsteři přicházeli a odcházeli a nikdo o tom nevěděl. Někde v lese našli spálenou mrtvolu. Ze dna řeky vytáhli utopence svázaného drátem. Jiného našli zastřeleného ve vestibulu kina. Ani autonehody se takovým lidem nevyhýbaly. Ti všichni odešli, každý svou cestou. Kopečky prachu, které se dají rozkopnout jako nic. Mika Feeneyho ale nešlo odstranit tak jednoduše. To byla hromada hlíny.

Jimmy se setkal se Shaunem O’Donnellem a obědval s ním. Shaunovi se chlapec zalíbil, bavil ho jeho elán, nepovažoval ho za škodlivého a rozhodně ne za nebezpečného. Bedlivě sledoval Jimmyho první, naivní kroky na diplomatickém poli. Když skončil, Shaun zamyšleně pokýval hlavou.

“Z toho nic nebude, kamaráde. Sejít se s Tonym! Kde? V té jeho zlaté komnatě, kde se s ním sešel Vinsetti? To ne!”

“Můžu ti odpřísáhnout, že Tony chce odstranit všechna nedorozumění.” Shaun zamžoural.

“Ohromný výraz pro vraždu prvního stupně! Jistěže chce, my taky. My ho taky odstraníme, naše kulomety se čas od času vyrovnají i těm jeho. Ne, chlapče. A ty se do toho nepleť. Jsi fajn kluk a nepatříš k žádné organizaci. Tomu irskému světákovi Conu O’Harovi bys mohl vyřídit, aby tu svoji děvku nepouštěl k Tonymu Perellimu. Cona si podáme. Nic ho nezachrání a on to ví. Ale i tak mu pověz, co jsem ti řekl.”

Dlouze se na Jimmyho zadíval.

“Proč nevypadneš z Chicaga, Jimmy?” zeptal se. “Jestli si myslíš, že můžeš mít nějaký

prospěch z toho, že se motáš kolem pašeráků a šmelinářů, pořádně se pleteš. Ani se nenaděješ

a budeš v tom lítat. A pak nad sebou už jenom můžeš udělat kříž. Odjed’ raději domů.” Jimmy zavrtěl hlavou. K Chicagu ho vázala mocná pouta. Ať už se s ním má stát cokoliv, kvůli Min Li to stojí za to riskovat.

Hodiny a hodiny vysedával a myslel na ni. Když z toho vystřízlivěl, vždycky ho to zarazilo. Nějak neuměl pochopit, že on, puritánsky vychovaný, s ultraevropskými ideály, tak snadno podlehl dívce, která byla v nejlepším případě jenom poloevropská, a jejíž životopis byl tak jako tak pochybný.

A přece si nemohl pomoci a myslel pořád na ni. Na první setkání i na ta další. Záhady a nevyzpytatelné zvraty, to byl život gangsterů. Perelliho podnikání bylo tolik rozvětvené a bylo v něm tolik komplikací! Jednotlivé zájmy se navzájem prorůstaly. O

člověku, kterého považoval za Perelliho druha a o kterém by si nikdy nebyl pomyslel, že může být i něčím jiným než věrným přívržencem Velkého šéfa, zjistil později, že patří do jiné

organizace a jeho spojení s Tonym bylo jenom dočasné. A takových případů bylo víc. V různých obchodech měl Perelli partnery, které chránil a se kterými se dělil o zisky. Když

ale takový obchod skončil, zaniklo i spojenectví, a pak se celkem snadno mohlo stát, že chlapík, se kterým ses ještě nedávno potuloval, obědval a vysedával u sklenky, si na tebe při vhodné příležitosti počíhal a poslal tě na onen svět.

Stálí členové gangu, Angelové a Mosové, věděli o tomhle pravidle, ale Jimmy pokládal podobná spojenectví za trvalá.

Byl jeden milý italský chlapec. Jmenoval se Salvini. Jimmy ho často vídal v Tonyho bytě. Hrál velmi dobře na housle. Tony byl u vytržení, když ho poslouchal. Pak přestal chodit do Tonyho domu. Když se Angela i Tonyho zeptal, proč už k nim nechodí, neurčitě mu odpověděli, že obchod už skončil. Jaký to byl obchod, se Jimmy neptal. Jednou jel autem po Burnham Road a uviděl shluk lidí kolem malého sedanu. Těsně vedle Jimmyho auta projelo policejní auto se zapnutou sirénou. Zabrzdilo u stojícího sedanu. Policie rozháněla zástup. Jimmy dorazil na to místo, právě když dva policisté vyndali ze sedanu neživé tělo. Jimmy poznal Salviniho, přestože tvář měl hroznou. Zděšením téměř omdlel. Letěl do Perelliho bytu. Tony právě přemýšlel, koho ze svých oblíbenců pozvat na večeři. Jakmile osaměli, Jimmy vyrukoval s otřesnou zprávou. Perelli poslouchal mlčky, lhostejně. Když Jimmy skončil, přikývl.

“Určitě to byl Salvini ve svém autě, Jimmy. Takový už je život. Ten chlapec ustavičně žvanil. Upozorňoval jsem ho na to, Jimmy. Řekl jsem mu: “Salvini, až skončíme tenhle kšeft,

možná

tě přijmu do organizace, ale chvíli ještě počkej.” A co udělal? Roztruboval po celém Chicagu, co děláme. Do pivovaru se mi navezla hospodářská kontrola. Stálo mě to dvacet tisícovek, než

mi ho zase povolili.”

Jimmy na něj zděšeně civěl.

“Ale ty, ty!” Jimmy stál s otevřenou pusou. “Nebyl to někdo z tvých lidí?” Tony zakroutil hlavou.

“Ty jsi to přece”

Tony opět zakroutil hlavou.

“Ne já, Jimmy, já to nedělám. Myslím, že ho dostal někdo z těch, co se s nimi pohádal. To je všechno. Co jsme měli dělat? Udat ho, aby přestal mluvit? Nesmálo by se mi celé Chicago, kdybych na něho poštval policajty? Ne, Jimmy, stalo se, co se mělo stát. Nedá se nic dělat.” Vraždu nebral vážně.

Mezi gangy byla určitá hranice. Na jedné straně stáli výkonní gangsteři Mika Feeneyho, na druhé Perelliho. Existovala však jistá neutrální území, země nikoho, kde se neustále urputně

bojovalo o každý strategický bod.

Perelli měl monopol na různé automaty, biliardy, rulety a podobné vynálezy, které mu přinášely obrovské zisky. Občas mu na ně zaútočili, vyházeli je na ulici a rozmlátili na malinké kousky. Pak bylo nějaký čas vidět podsadité osmahlé chlapíky toulat se ulicemi a někoho hledat, přičemž si uvědomovali, že i je někdo hledá. Skončilo to obvykle několika dávkami z kulometu, zavytím sirény policejního auta, zakvílením sanitky a ostrým výslechem roztřeseného chlapa v Kellyho pracovně.

Střelců bylo vždycky dost. Mohl sis je koupit v New Yorku, Detroitu, St. Louis nebo ve Filadelfii. Odborníky, kteří stříleli oběma rukama se smrtící přesností, kteří neztratili hlavu, když je pronásledovaly zástupy lidí.

Tony vždycky narazil na toho nejlepšího, ale jeho lidé neustále číhali, aby konkurence nezískala lepšího. To by bylo zlé.

I výrobní část organizace byla ohromná. Měli laboratoře, kde prvotřídní odborníci zkoumali a analyzovali líh. Vozili ho nákladními auty, lodí, vlakem a dokonce i letadlem. Obchodní stránka organizace byla tak komplikovaná, že se v tom vyznal jen odborník na účetnictví.

Jednou, když Jimmy popíjel čaj v nejelegantnější kavárně v Chicagu, pozdravil ho někdo pronikavým hlasem. Con O’Hara přišel k němu s rozzářenou tváří. Hlučný chlap, tenhle O’Hara a až příliš sebevědomý. Je v něm i cosi surového, vychloubačného, sem tam probleskne i humor.

“Seznam se s mojí ženou, Jimmy.”

Jimmy se podíval na děvče a otevřel ústa. Viděl ji, když šla za O’Harou, ale myslel si, že nepatří k němu. Ani ve snu by si ji nedovedl představit s tím neotesaným silákem. Byla to vysoká, štíhlá blondýna. Tvář jako Madona: čisté, našedlé oči dítěte, červené rty, které

nepotřebovaly růž

“Jsem ráda, že vás poznávám, pane McGrath, moc už jsem o vás slyšela.” Litoval, že promluvila. Líný chraplavý hlas se k ní vůbec nehodil.

“Sedni si, děvče,” O’Hara přitáhl stoličku. “Chodili jsme po obchodech, Mary je strašná

parádnice.”

Tvář se mu rozzářila. Byl zřejmě až po uši zamilovaný do děvčete, které bez jakéhokoliv zvláštního oprávnění nazýval paní O’Harovou.

“Říkal jsi, že mě zavedeš k panu Perellimu.”

Strojeně našpulila rty.

“Slepice,” pomyslel si McGrath.

“Se ví, že tě tam přivedu, ale dnes večer není Tony doma. Už se nemůže dočkat, až se seznámí s Tonym,” vysvětloval Jimmymu.

“Ráda bych poznala i paní Perelliovou, to čínské děvče.”

Con se naježil.

“Nic zvláštního, maličká, obyčejná Číňanka. Hezká?No, asi jak pro koho, ale já si takhle hezkou ženskou nepředstavuju.”

Klidně se dívala na Jimmyho pohledem soudního odhadce. Věděl, že se jí líbí,ale nijak mimořádně se o něj nezajímala. V Chicagu se jí celkem líbilo, ale ne tolik, jako v New Yorku. Chicago je krásné město, ale když má člověk všechny přátele v Brooklynu, cítí se opuštěný. Con už jí asi o něm hodně vyprávěl, protože se k němu nechovala s takovou úctou, jako k někomu, kdo má v organizaci důležité postavení. Ani ho nelitovala, protože Marie Pouluská

neznala podobný cit.

Když vyšel z kavárny, neočekávaně se setkal s Tonym Perellim. Šel pěšky k Michigan Boulevardu se čtyřmi zabijáky. Dva před ním, dva za ním a Jimmy byl přesvědčený, že další

čtyři jsou na druhé straně ulice. Přestože si to Tony neuvědomoval, často chodíval pěšky. Jednou, aby vyřídil nějaký kšeftík, jindy nakoupit Min Li dary, ale vždycky proto, aby se udržoval v kondici.

Jimmy už natolik znal šéfovy slabé stránky, že se neodvážil jít k němu. Sledoval ho proto z uctivé vzdálenosti. Zabočil k bulváru. Jimmy viděl, jak se všichni střelci semkli okolo svého vůdce. Neušli myslím ani padesát yardů, když se k nim přiblížila černá limuzína, která jela velmi blízko u chodníku

Výstřely byly ohlušující. Jedna střela zasvištěla Jimmymu těsně vedle hlavy. Jeden ze strážců

zůstal ležet a ostatní tři stříleli obouruč na projíždějící auto. To se najednou otočilo a zůstalo stát napříč ulicí. V obrovském shonu se najednou odněkud objevili dva policisté. Jeden z nich přiskočil k autu a od volantu vytáhl nějakého mladíka. Byl jako opilý. Z ucha mu tekla krev a byl bledý jako stěna.

Zbylí dva leželi zhroucení na zadním sedadle. Nebyl na ně hezký pohled. Tonyho strážci ovládali své řemeslo dokonale.

Z policejního ředitelství se Tony vrátil ve velice špatné náladě. Zastřelili mu jednoho z nejlepších zabijáků. Neuspokojovalo ho, že i dva z útočníků zůstali bradou vzhůru a čekají na zjištění totožnosti.

“Tak teda Feeneyho chlapci. V pořádku. Shaun O’Donnell, výborně, že ano?” Min Li mu přikládala jódovou tinkturu na poraněné zápěstí.

“Vidíš, takový je život, Jimmy,” řekl už klidněji. “Dnes ráno mi Shaun napsal, že by si se s mnou chtěl vážně promluvit. A odpoledne na mě pošle torpéda. A hnusně pomlouvá Min Li. Ach, Jimmy, kdybys věděl, co o ní naklábosil!”

Jimmy vyvalil oči.

“Opravdu?” zeptal se dotčeně. “Vždyť Min Li mu neublížila.”

“Takový už je život, Jimmy,” pokývl hlavou Perelli. “Za chvíli si s tebou promluvím.”

“Za chvíli” znamenalo velmi brzo. Zavedl ho na balkón. Nad Chicagem zapadalo žhavé

slunce, jako někde v Itálii.

“Půjdeš za Shaunem O’Donnellem, Jimmy. Mysl ím, že přijde, když mu zatelefonuješ.”

“Ale co můžu udělat”začal Jimmy.

Tony ho umlčel gestem.

“Řekni mu, že to chceš urovnat. Chceš se ho zeptat, jestli v tom chce pokračovat. Zavolej mu a řekni mu, že to i se mnou vyřídíš, že já nevím, že voláš. Nechci si s nikým nic začínat, Jimmy, a ty jsi člověk, který dokáže všechno urovnat.”

Nebylo lehké sejít se se Shaunem O’Donnellem. Nebylo snad v Chicagu člověka, který by byl ve společnosti nebo na ulici alespoň z poloviny tak plachý a ostražitý jako Shaun O’Donnell. Přestože si to Jimmy neuvědomoval, setkával se s pomocníkem a švagrem Mika Feeneyho častěji než kterýkoliv jiný gangster. Trvalo mu dvě hodiny, než se dovolal k O’Donnellovi. Nemluvil povzbudivě:

“Kdyby to byl kdokoliv jiný, Jimmy, tak bych mu řekl, aby táhnul do horoucích pekel. Chce se teda dohodnout, co? Chce tě za zprostředkovatele, co? A minulý týden roztruboval, že neumíš otevřít pusu.”

“Nemohli bychom se setkat?” zeptal se Jimmy.

Zavládlo ticho.

“Perelli si myslí, že jsem měl prsty v té dnešní přestřelce, že jo, Jimmy?” V Shaunově hlase zazníval nezvykle úzkostlivý tón.

“No ano,” Jimmy váhal, “zdá se mi, že ano, Shaune.” A právě tahle upřímnost v Jimmyho odpovědi otupila Shaunovu ostražitost.

“Dobře, tak se sejdeme. Přijď na roh Atlantic Avenue a Devadesáté páté v deset večer. Neber nikoho s sebou, Jimmy, máš mou důvěru. Nemyslím ale, že by z toho něco bylo.” Jimmy všechno opakoval Tonymu. Perelli ho poplácal po zádech.

“Jimmy, jsi skvělý. Pojedeš ve svém sedanu, vystoupíš a počkáš na rohu. Con zůstane v autě

tak, aby ho nebylo vidět. Možná Cona ani nebudeš potřebovat.”

Jimmymu se zatočila hlava.

“Co chceš?” zeptal se dutě. “Co chceš, abych udělal?” Tonyho oči se chladně leskly. Vytáhl z kapsy malý kolt a podal Jimmymu, ústím hlavně k němu. “Dej si ho pod paži, Jimmy, a nakrm ho. A nebuď skoupý.”

Bylo by slyšet spadnout špendlík. Jimmy zbledl. “Co chceš, abych udělal?” nepoznával svůj hlas. “Ne chci, ale přikazuju ti, Jimmy,” řekl Perelli pevně. “Zastřel Shauna O’Donnella.” Kapitola 7

Jimmy McGrath se vzpamatoval až ve chvíli, kdy odemykal dveře svého pokoje. Nevěděl, jak se tam dostal. Pohyboval se mechanicky a na nic nemyslel. Svět se stal ohavnou příšerou. živí

lidé, kteří se tlačili v ulicích nebo seděli v autech, která se poslušně rozjížděla a zastavovala při červeném nebo zeleném světle, se mu zdáli jakoby z jiného světa. Měli domov, příbuzné, zájmy. Tisíce z nich se právě oblékaly k večeři. Milióny odpočívají v zátiší svých bytů a domů a neznají jiné problémy, než ty, co se vyskytují v každé domácnosti. Patřil už jinam. Tohle byly lidské bytosti. On byl úplně jiný. Budoucí vrah, jenž chladně, zákeřně zavraždí člověka, který mu důvěřuje a který pravděpodobně ještě nikomu nedůvěřoval. Musí se nad to povznést. Jimmy se bolestivě ušklíbnul.

Shaun O’Donnell mu důvěřuje a on ho jde zabít. Nemohl tomu uvěřit. Napsal si na papír: Shaun mi důvěřuje a já ho jdu chladnokrevně zavraždit. Ale ani potom ne a ne se vžít do bizarní situace. Papír roztrhal a jeho útržky pouštěl do plamenů plynového sporáku. Díval se, jak na emailové víko padají zuhelnatělé kousky papíru. Právě takhle projde ohněm on poměrně čistý, a právě takhle vyjde, spálený. Špinavý uhlík člověka. Nezáleželo mu na tom, že i jeho mohou zabít. Seděl s hlavou v dlaních a uvažoval: Co takhle varovat Shauna? Bylo to jednoduché. Stačí zvednout sluchátko, vytočit číslo a a potom, co?

Tony Perelli se dozví o všem. Takovéhle zprávy proletí podsvětím jako elektrická jiskra. Tajemství, se kterými si policie láme hlavu, nejsou v podsvětí žádnými tajemstvími. Tony se dozví, že ho zradil a na to je jen jediný trest.

A přece ho od téhle možnosti neodrazoval strach před trestem, ale perverzní věrnost člověku, kterého měl rád, věrnost zabijákům, ke kterým se přidal. Bouřila se sice, ale vyžadovala poslušnost.

To tedy bude konec všeho, konec Jimmyho McGratha. Jakmile zabije Shauna O’Donnella, Feeneyho gangsteři nad ním udělají kříž. Odsoudí ho na smrt. Zasmál se při té myšlence. Nebál se. Jestli zabije Shauna, zaslouží si smrt. To byl začátek a konec. A navíc, Tony ho bude chránit, pošle ho z Chicaga pryč, dokud nějaký větší zločin namířený proti Feeneyho bandě nevymaže z paměti větší provinění.

Shauna hrozně litoval, ale paní O’Donnellovou nějak ne, přestože s ním zacházela moc pěkně

a slušně. Nemyslel na ni jako na závislou ženu, neuměl si ji představit v romantice a tragédii vdovského života. Myslel na ní jenom jako na kolečko ve Feeneyho organizaci. Můžeš se jí

bát, ale ne ji litovat.

Někdo zaklepal na dveře. Vyskočil ze židle. Vyšel do malé haly a otevřel dveře. Byl to Con O’Hara. V nových šedých šatech, na hlavě tvrdý plstěný klobouk posunutý do čela a v ústech voňavý doutník.

“Chystáš se, chlapče?”

Jimmy otevřel dveře dokořán a kývl mu, aby vešel.

“Bydlíš jen tak sám, co? Člověče, tyhle baráky nejsou ani pro psa! Tony se nedávno zmiňoval o tom, že ti dá nějaký prima byt.”

Porozhlédl se po místnosti a nebyl spokojený.

“Říkám, ani pro psa!” zopakoval.

Potom si sedl za stůl naproti Jimmymu a zadíval se na něj přivřenýma očima.

“Jsi připravený na večer?”

Jimmy pokrčil rameny. Chtěl vypadal lhostejně, a s posledními zbytky marnivosti se dokonce snažil lhostejný být.

“Jistě.”

“Půjdeš do garáže, ale svoje auto tam necháš a vezmeš si ten můj trakař. A ne abys namířil bouchačku na chlapíka na sedadle, protože to budu já. Feeneyho chlapci mají oči jako reflektory. Budou se dívat, až budeš vyjíždět, a kdyby mě zahlédli, amen dolores! Daleko bychom nedojeli, kamaráde, to mi věř. Hned za prvním rohem by na nás čekali s řehtačkou.” Con O’Hara byl prohnaný a uměl leccos. Aby se tomu hlučnému a mnohomluvnému chvastounovi nekřivdilo, je třeba říct, že neznal strach. Střílením se zabýval už jako kluk. Prvního člověka zabil, když mu ještě nebylo ani dvacet. Dnešní večerní práce pro něj nebyla ničím neobyčejným. Alespoň ne ničím, co by mu zrychlilo tep.

S chlapci jako Jimmy se setkal nejednou. Už mnohé z nich pomáhal zařazovat do kategorie vrahů, viděl, jak si pyšně vykračují na cestu zločinu a podlézavosti. Byli mezi nimi poctivci i vyděrači, ale někdy i zbabělci. Zatím se neobjevilo nic, co by naznačovalo, že Jimmy je zbabělý. Všechna ta bledost, zimnice a nepravidelné dýchání byly nevyhnutelnými kulisami.

“Poslyš, Jimmy, nesmíš si to tak připouštět,” vyndal z úst doutník a vyfoukl oblak dýmu do stropu. “Vždyť to nic není. Všichni jednou musíme umřít, ne? Věřit tak farářům, myslel by sis, že budeš žít věčně! Není to tak?”

Jimmy se netrpělivě zavrtěl.

“Nechci na to myslet, to je pravda.”

“Se ví,” uklidňoval ho Con.

Dal mu poslední rady, dohodli se, kdy se večer setkají a Con odešel hlásit šéfovi výsledek návštěvy.

Tony nebyl doma. Byl s Min Li autem někde na venkově. Perelli často jezdíval na výlety v pancéřovém autě, aby si trochu odpočinul. Nepracoval podle plánu. Mike Feeney se po několika marných pokusech zbavit se nepřítele ze zálohy rozhodl, že poslední větu Tonyho životopisu napíše jinak.

Angelo byl jako obvykle v Perelliho bytě a kontroloval papíry, které přišly z Kanady. Angelo Verona byl pro Perelliho víc než důvěrník. Všichni ho považovali za zákonného uchazeče na vedoucí místo v gangu. Bylo zajímavé, že nebyl ze Sicílie. Verona bylo jednak příjmení, ale zároveň i místo jeho narození. Byl šikovný. Jeho strategický smysl se spojoval se značnými obchodními schopnostmi. Feeneyové a O’Donnellové si ho vážili a báli se ho jako ohně. Shaun říkával, že je nejnebezpečnějším členem Perelliho bandy. Angelo výborně střílel oběma rukama, byl odborníkem na kulomety a autoritou v lihu. Ale střílel málokdy. V úloze střelce účinkoval jenom pod Tonyho osobním velením.

Angelo si O’Donnella vůbec nevážil. Neměl rád Iry. A Cona O’Haru měl rád ještě méně než

všechny Iry, které v životě viděl.

“Šéf je tady?” zeptal se Con. Našel si nejpohodlnější křeslo v bytě, rozvalil se v něm, vytáhl doutník a ukousl špičku.

Angelo zvedl oči od práce.

“Nemá rád, když ho nazýváš šéfem, Cone,” připomněl tiše. Hovořil rychle a trhaně. Tak vyslovuje člověk, který si uvědomuje, že mluví cizím jazykem a každou větu chce vyslovit co nejsprávněji a co nejrychleji. Přitom kromě několika měsíců, co byl doma v Itálii, nemluvil celý život jinak než anglicky.

“Byl jsem za tím smrkáčem,” řekl Con.

Angelo mezitím začal pracovat a jenom něco zabručel.

“Z toho chlapa nebude zabiják ani za milión let, Angelo.”

“Opravdu?” zeptal se Angelo ze slušnosti. “Koho tím myslíš?”

“Jimmyho McGratha. Ale Tony se nemusí bát. Já už se o Shauna postarám” Angelo se opřel o opěradlo židle. Jemně a pohrdavě se usmál.

“Jak vidím, mám už od koho dostávat zprávy, Cone. Co to meleš o Shaunovi? Člověče, ty bys měl být novinářem! Proč nezajdeš do nějaké redakce a trochu je nepoinformuješ?” Con se ještě více zamračil.

“Tobě to snad můžu říct, ne? Co vy jste to za národ, Angelo, tváříte se, jako by se nic nedělo, a ono se děje!”

Angelovy tmavé oči se zabodly do jeho.

“V tomhle podniku se neděje nic, co by stálo za řeč,” řekl důrazně. “Někde jsem četl, že největší výhodou torpéda je, že se pohybuje tiše. Možná se v New Yorku lidé rádi poslouchají, ale tady, Cone, se chováme tak, jako by byl v každém koutě mikrofon a jako by dráty od něj vedly přímo na policejní ředitelství.”

Con se ušklíbl.

“Policejní ředitelství! Poslyš, ty”

“My známe je a oni znají nás.” pokračoval Angelo s důrazem na každé slovo. Vtom vešel Tony. Líně kývl na Cona, přešel k místu, kde stál Angelo, a něco mu říkal tlumenou italštinou. Když šlo o důvěrnější zprávy, Tony často volil italštinu. Jenom při těchto příležitostech mluvíval

Angelo svojí mateřštinou.

Cona to velmi rozčilovalo. Cítil se méně důležitý.

“Poslyšte, co to je za způsoby, nechat člověka takhle?”

Perelli se otočil a příkře se zadíval na Cona.

“Řekl vám někdo, že mi můžete skákat do řeči, pane O’Haro?”

“Ale když už jsem tady…“začal Con.

“A kdo tě sem pozval? To si myslíš, že je tady putyka, kam si můžeš zaskočit, kdy se ti zlíbí?”

“Přišel jsem ti říct něco o Jimmym,” ohradil se Con uraženě. “Hele, vyřídil bych to raději bez Jimmyho. Ten chlapec je z toho celý pryč.”

Perelli pomalu přistoupil ke Conovi. Zastavil se před ním s rukou v bok a ke straně

nachýlenou hlavou.

“Ptal jsem se tě, co bys raději dělal? To je Jimmyho práce. Jestli toho chlapa dostane sám, tak se do toho nepleť. Budeš tam, abys mu pomohl, kdyby znervózněl, nebo kdyby Shaun něco vytušil. Tady není řeči o tom, jestli ho vezmeš s sebou nebo ne, protože on bere tebe. To si zapiš za uši, Cone O’Haro.”

Conova tvář se zamračila. Velice se urazil.

“Dobře, dobře,” zavrčel.

Snažil se najít záminku, aby tu mohl ještě chvíli zůstat a vytvořit méně nepřátelskou atmosféru, ale když se mu to nepodařilo, mlčky zahanbeně odešel.

Dlouho po jeho odchodu oba mlčeli.

“Neděláš dobře, když na to posíláš toho chlapce, Antonio,” ozval se po chvíli Angelo italsky.

“Jestli chceš, aby se ostřílel, ať zkusí něco méně důležitého.” Tony zavrtěl hlavou.

“Ještě není “v tom”. Jenom takhle ho dostaneme mezi nás. Jakmile si Jimmy nebude muset dávat pozor na každý krok, jakmile nebude vědět, že každý Feeneyho zabiják ho hledá a číhá

na něj, nebude pořád vědět, jaký je tohle podnik.”

Angelo potřásl hlavou.

“Nesouhlasím s tebou, ale dobrá. Ať je po tvém.”

Tony se dost pohyboval po městě. Měl skladiště, úřady, laboratoře, pivovary a podniky. A všude byl čas od času nutný jeho osobní dozor. A protože toho bylo hodně, nebylo dne, kdy by neodešel z bytu. Hodiny mezi šestou a devátou byly pro Min Li většinou nejnudnější, ale někdy jí je zpříjemňoval Jimmy.

V poslední době bylo těch návštěv méně. Jimmy se jí líbil a v jistém smyslu ho měla ráda. Od té doby, co odešla z univerzity, nepoštěstilo se jí, setkat se s někým takovým. On a Kelly byli tou Amerikou, se kterou teď už neměla žádné styky. Když Kiki, japonský sluha, vstoupil a oznámil, že v salóně čeká Jimmy, rozbušilo se jí srdce. Složila vyšívání a spěchala ho přivítat.

“Prosím vás, Jimmy, myslela jsem, že už nikdy nepřijdete…” začala, ale pak uviděla jeho tvář. Bledou a strnulou. V očích měl nezvyklý chlad.

“Necítíte se dobře, Jimmy?”

Zavrtěl hlavou.

“Jsem v pořádku, Min Li. Myslel jsem si, že nezaškodí navštívit vás a trochu si s vámi popovídat.”

Usmála se a nabídla mu židli.

“Můžeme si popovídat dosytosti, Jimmy. Tony se vr átí až kolem deváté.” Zhluboka se nadechl. V deset už bude po všem a celý jeho život se změní. Taktak se zmohl na slovo, ale

nakonec vyhrknul: “Jestli se mi něco stane, Min Li Chci, abyste věděla, že jste pro mě znamenala hodně Byla jste pro mě něčím velkým, Min Li Zní to hloupě a neupřímně, ale je to svatá pravda. Kdyby naši věděli, co k vám cítím, mysleli by , že jsem se zbláznil. Tolik toho vím o vás a o Perellim Vy nejste manželé, že ne?” Zavrtěla hlavou.

“Jistěže ne, vždyť jsem to věděl,” pokračoval, “ale co je mi po tom. Nic bych vám nemohl dát. Vždyť co já jsem -nebohý slaboch, amatérský zabiják.”

Hořce se zasmál.

“Vypadá to, že se lituju.”

Nastalo ticho.

“Co jste to říkal? Jestli se vám něco stane, Jimmy?” zeptala se klidně a násilně se usmívala.

“Vždyť víte, co je tohle za obchody. Dneska se veselíš -zítra umíráš!”

“Proč byste měl zítra umřít, Jimmy?” upřeně se mu zadívala do očí. Už už otvíral ústa, ale na poslední chvíli si to rozmyslel a potřásl hlavou.

“Ne, to je všechno, Min Li.”

Najednou vstal a měl se k odchodu.

“Už jdete?” zeptala se překvapeně.

Přikývl. I předtím mu hlas selhával, ale teď už vůbec nedokázal mluvit. Rychle k ní přistoupil, zdvihl její ruku k ústům a když ji políbil, něžně ji na chvilku stiskl. A pak rychle odešel. Garáž byla o několik bloků dále. Šel tam pěšky a požádal o Conovo auto, ale ne Conovým jménem. Con O’Hara v garáži používal jiné jméno. Montér mu ukázal auto a už si ho nevšímal.

Srdce mu prudce bilo,když přistoupil k autu a otevřel dveře.

“Z druhé strany, ty pitomče,” zasípal čísi hlas. Dole v autě zahlédl schouleného Cona. Přes hlavu měl přehozenou černou deku.

Přibouchl dveře, obešel auto, a sedl si za volant. Už se setmělo. Hlavní ulice byla mokrá a klouzala. Vycouval z garáže, zahnul doleva a jel velmi pomalu. K Michigan Boulevardu dojel za pět minut.

Předjelo je auto. Někdo mu zasvítil baterkou přímo do tváře. Chvilku oslepeně mžoural.

“Co jsem ti říkal, Jimmy?”

Con O’Hara si strhnul z hlavy deku.

“Hledají mě.”

“Proč tebe?” divil se Jimmy. Byla to první rozumná otázka, kterou mu položil.

“Mě nebo někoho podobného,” odpověděl Con netrpělivě. “Kdybych seděl vedle tebe, byli by na nás vytáhli řehtačku a pak, sbohem, Chicago.”

Dojeli na předměstí, kde je čekala další zkouška. Přiblížilo se k nim pomalu jiné auto a silné

světlo udeřilo Jimmyho do tváře. Byl úplně oslepený.

“To byl Shaun,” zašeptal Con. “Mike Feeney o té schůzce neví, protože to mi kamaráde věř, daleko bychom nedojeli! Dej si záležet, Jimmy, máš v ruce všechny trumfy.” Konečně se dostali na místo schůzky. Opuštěná ulice, do které ústily v pravém úhlu další ulice s domy lidí ze středních vrstev. Parcelu na rohu ještě nezastavěli, jenom ohradili plotem. Jimmy zajel k chodníku. Srdce mu tlouklo tak šíleně, že sotva dýchal. Strčil ruku do kapsy. Revolver tam byl. Vytáhl ho, a položil vedle sebe na sedadlo. Široko daleko nebylo ani živáčka, až na dvě tři auta, která projela kolem nich.

Přijede Shaun autem? Jestli ano, bude to horší. Jimmy doufal, že přijede se zabijáky, kulomety a ostatními příšernostmi, co k tomu patří a děsivou vraždu smetou s povrchu země. Ať

se stane cokoliv, Shaun to nesmí přežít. Ačkoli jemu samotnému snad pukne srdce, Perelliho sok musí zemřít.

“Vidíš něco, chlapče?” ozval se zezdola Conův tlumený hlas.

“Nic.”

Vykoukl zadním okénkem. Blížila se žena s těžkým košem. Určitě služebná. Přešla. A potom Jimmy zahlédl tmavou postavu. Držela se tmavých míst a rychle se přibližovala. Přicházela blíž a blíž a Jimmy tak tak, že neomdlel, když poznal Shauna.

Vystoupil z auta. Nohy se mu podlamovaly, za zády křečovitě svíral revolver.

“Jsi to ty, Jimmy?”

Shaun O’Donnell nečekaně náhle přistoupil k němu.

“Poslouchej, Jimmy, můžu ti věnovat jen několik minut. Ve městě se něco děje” Jimmy se pokusil ovládnout svou ruku. Vytáhl bouchačku a vystřelil. Netrefil. Vypálil ještě

jednou. Shaun O’Donnell už vytahoval revolver, když ho to najednou odhodilo na plot.

“Ty”

Jimmymu kolem uší zazněly tři výstřely těsně za sebou. To vypálil Con O’Hara. Chladně, odborně, neomylně. Shaun O’Donnell se svalil na zem. Nedaleko se ozvalo hvízdnutí.

“Jedem!” zavrčel Con, skočil k autu a sedl za volant. Jimmy klesl vedle něj, zničený, neschopen pohybu ani myšlenky.

Shaun O’Donnell je mrtev on ho zabil vlákal ho do pasti nejpodlejší zrada.

“Ach, Bože můj.”

Auto přímo letělo. Con O’Hara byl kdysi automobilovým závodníkem a motor vyl v nejvyšších otáčkách.

Řídil a mluvil.

“Dostal jsem ho. Chlapče, jakou to máš mušku? Člověče, byl jsi na dně. Nic si z toho nedělej, Jimmy. Nemáš ještě moje zkušenosti ani moje nervy. Netrap se. V kapse mám flašku. Protáhni se a lokni si. Člověče, viděl jsi, jak jsem ho složil? Hned první ranou. Dostal to přímo do srdce. Řeknu ti, Jimmy, když já vytáhnu bouchačku, toho druhého zajímá už jenom posmrtný život.”

Jimmy seděl a vytřeštěnýma očima zíral na špinavé sklo. Vrah Jimmy McGrath, vrah Kapitola 8

Zpráva proletěla Chicagem jako střela. Shaun O’Donnell dostal svůj díl. A byla to zpráva velice důležitá, protože Shaun byl velkým šéfem mezi šéfíky. Veličina, ke které se menší

gangsteři obraceli nejen pro útěchu, ale aspoň o hmotnou pomoc. Velký šéf v tom smyslu, že na jeho slovo se umíralo rychle a často za bolestných okolností.

Byl to přece Shaun, který dostal Perelliho kamaráda z dětství tak odvážně, že si o tom povídalo celé podsvětí. Perelli seděl s přítelem (jmenoval se Amigo) v Amigově bytě. Hostitele zavolali k telefonu a už ho nikdy nikdo neviděl. Našli ho na malé plantáži nedaleko Burnham Road. Bylo obtížné ho identifikovat, protože jeho mrtvolu zahrabali do nehašeného vápna. Tony si to pamatoval, pokud zrovna nebylo výhodné zapomenout. Přátelství se nemá

plést do obchodu.

A Shaun je mrtev. Jeho manželka v hysterickém záchvatu projevuje nečekanou ženskost. Pláče, naříká, vykřikuje o hnusné vraždě. Auto seržanta Harrigana stojí přede dveřmi. Má ji zavézt do nemocnice, kde leží Shaun. Nepomůže už mu nikdo, kromě narychlo zavolaného faráře.

Nevysoký farář a Harrigan stáli u nehybného těla. Zablácený strážník, který Shauna našel a přivezl, je zvědavě pozoroval. Za dlouhá léta služby u policie nebyl ani jednou svědkem gangsterské přestřelky.

Lékař v bílém plášti, chladný, velmi šikovný, trochu lhostejný, si uvědomoval jenom to, že má o půlnoci schůzku s děvčetem v Blackstonu, kde Medické sdružení pořádá taneční zábavu. Mohl si dovolit trpělivě čekat na nevyhnutelný konec, který zjevně nebyl daleko. Harrigan se zprávu dozvěděl jako první a měl ještě určité povinnosti. Jejich marnost zdůraznil farář šeptem otázkou: “Tušíte, kdo to udělal?”

Doktor zaslechl šepot, ohlédl se, usmál a kývnul hlavou.

“Nemusíte šeptat. Můžete si povídat tak nahlas, jak se vám zlíbí. Nerušíte ho, protože nás neslyší. Myslím, že ještě přijde k sobě, ale ne na dlouho.”

Farář si zhluboka povzdechl. I on se s takovou smrtí setkal poprvé v životě. Byl mladý, vyškolený v Římě, idealista a v Chicagu nováček. Anglicky mluvil se špatnou výslovností. Jednoho dne se vrátí do Říma, do poklidu biskupského úřadu, protože pocházel z urozeného rodu, nákladně vystudoval a předurčili mu kariéru.

“Ty vraždy neumím pochopit!” řekl zaraženě. “Týden co týden čtu v novinách, že někoho takhle zabili. To je hnusné. To je ta válka mezi gangy?”

Harrigan po chvilce váhání přikývl.

“Ano, byl jedním z Feeneyho bandy.”

Farář se podíval na umírajícího.

“Znám ho. Představil mi ho otec Romani. Snaun O’Donnell? Ano, ano, ministroval v katedrále Svatého jména.”

“Správně,” přisvědčil Harrigan.

Zajímavý osud pronásledoval chlapce, kteří tak slibně začínali v klášterním tichu velké

katedrály.

“Kde jste ho našli?” zeptal se Harrigan zvědavého policisty a vytrhl ho tím ze zamyšlení. Prý na rohu Atlantic Avenue a devadesáté páté ulice. Policista byl o dva bloky dál, když se začalo střílet. Když tam přiběhl, viděl už jenom sedan mizet ve tmě. Běžel k nejbližšímu telefonu a zavolal pomoc.

“Neřekl nic?” zeptal se Harrigan.

Policistovi se zdálo, že Shaun řekl “Jimmy”. Ale nebyl si úplně jistý. Jeho smysly byly totiž

mírně otupeny alkoholem. Zatvářil se provinile.

Harriganovi bylo jasné, že na střílení to bylo dost divné místo. Rád by byl věděl, proč tam byl Shaun bez osobní stráže a bez zabijáků, proč nechal stát auto dvěstě yardů od silnice a proč

vyjel z centra Chicaga bez jediného pomocníka. Zachmuřil se, když probíral v mysli všechny možnosti. Nahlas projevil zvědavost, jestli ho nakonec Mike Feeney neposlal na místo smrti. Zdálo se, že farář tento výraz nezná.

“Na místo smrti?”

“Ano, pane faráři,” přikývl Harrigan a v té chvíli si farář vzpomněl, že už slyšel o takových neštěstích.

“Na smrt ho poslala vlastní banda? Strašné! Ale proč?”

Harrigan znovu potřásl hlavou a trpělivě odpověděl.

“Někdy je to cena za mír. Vůdci gangsterů ne vždycky úplně ovládají své lidi, a když si některý z nich něco začne s konkurenční bandou, vůdce to buď považuje za svojí záležitost a nebo ho pošle na místo smrti, tedy někam, kde ho ta druhá banda dostane.” Mladý kněz zašeptal:

“Obětují člověka!”

“Ano, člověka, otče,” odvětil Harrigan s ledovým úsměvem, “kdyby to byli lidé. Ale tihle” s významným gestem ukázal na postel.

Shaun se pohnul a slabě zasténal. Doktor vyskočil a přivolal je hlavou, protože ruce měl

zaměstnané.

“Nebudete mít moc času,” řekl tiše.

Harrigan si sedl na pelest a naklonil se.

“Poslouchej, Shaune. Znáš mě, hochu? Pat Harrigan. Seržant Pat Harrigan. V unavených očích zahlédl záblesk porozumění.

“Výborně, chlapče! Byl jsem tvůj dobrý kamarád, Shaune Ano, byl. Postaral jsem se ti o matku, když ses poprvé dostal na scestí Řekneš mi, kdo to udělal, že ano?” Lidská troska na posteli cosi zašeptala. Harrigan se sklonil n íž a přikývl.

“Jistěže, poslali jsme pro tvou ženu. Vlastní auto jsem pro ni poslal. Nedali ti šanci, Shaune. Poslali tě na místo smrti, je to tak?” Odmlčel se a čekal.

Shaun O’Donnell rozuměl, ale odpověď nenásledovala.

“Řekni pravdu, kamaráde. Nebyl to Feeney? Nebo tě dostali z Perelliho bandy?” Oči se nepohnuly a Harrigan se ptal stále naléhavěji.

“Přece nepůjdeš před boha se lží na rtech! Nebyl to Con O’Hara? Shaune, prokrista, neumírej, dokud mi neřekneš pravdu! Dostala tě Perelliho banda?”

Čekal, čekal

Shaun, věrný gangsterské tradici, nepromluvil. Policie pro něj nebyla nic. Její slib pomsty nic neznamenal. Mlčel, protože nedůvěřoval policii a ne z nějakého pochybného smyslu pro čest. Nevěřil policii a přitom věděl, že jeho vlastní policie vyrovná všechny účty, že jeho vlastní

kati ho pomstí rychle a neomylně. Spoléhal se na vyšší autoritu, než je autorita zákona. V

kalícím se vědomí si byl jist, že mašinérie pomsty bude fungovat, a to úžasně rychle. Harrigan jako by mu četl myšlenky. Obrátil se na faráře a kývl mu, aby přistoupil blíže.

“Takhle umírají, němí!” poznamenal trpce a s pohledem na hodinky si klekl. Shaun ho nenechal dlouho čekat.

Paní O’Donnellová přišla do nemocnice pozdě a kromě příprav na manželův pohřeb nemohla už nic dělat. Jestli plakala předtím, tak teď už ne. Její příkazy byly praktické, jako by neměla srdce. Možná to příšerné určení přesné kvality stříbrné truhly, která měla přijmout to, co bylo smrtelné na Shaunu O’Donnellovi, stejně jako příkaz, aby nestála víc než určila, byly utišující

prostředky na její bolavou pustou duši.

Doktor, už oblečený na zábavu, s úžasem poslouchal, o čem mluvili v jeho kanceláři. Byli s ní

tři nespolehlivější lidé z Feeneyho bandy a zženštilý mládenec, který si těsnopisem zapisoval poznámky do bloku s obalem z červené kůže se zlatým okrajem. Z nemocnice šla s nimi a s nimi šla i do svého bytu.

Nejdůležitější z nich, křivák Milligan, zvadlý, s ostrou tváří a s vlasy jako písek, s vizáží

dobře situovaného bankovního úředníka, zákeřnější než had, obrátil řeč na nejnaléhavější

otázku, otázku odplaty. Mike Feeney byl v Indianapolis, kde vedl nějaké důležité jednání. Milligan se s ním telefonicky spojil a Mike spěchal domů.

“Byli to tedy Jimmy McGrath a Con O’Hara,” řekla paní O’Donnellová. “Viděl jsi je, když se vraceli, Křiváku?”

Křivák přisvědčil.

“Věděla jsem, že Shaun jde na schůzku s Jimmym,” pokračovala. “Málokdy mě informoval, kam jde, ale tentokr át mi to řekl. Chtěla jsem ho zadržet. Perelli poslal Jimmyho, protože Jimmymu Shaun důvěřoval. Ty dva musíte vyřídit, než se vrátí Mike.”

“Já to říkám taky,” přisvědčil Křivák.

Ostatní přikývli.

“Jimmy, to je nula jenom takový zbabělec”

“Tohle mu neprojde,” vyhrožoval Křivák. “O’Hara má byt v North State. Bydlí tam s tou svojí

ženskou.”

“Ale Perelli,” nadhodil druhý.

“Nikdo nemá odvahu ho odklidit?” paní O’Donnellová přímo vypálila otázku. Křivák si zamyšleně prohlížel pěstěné nehty.

“To není tak lehké, paní O’Donnellová,” řekl jako by se omlouval. “Ti dva, prosím. Myslí si, že je nikdo neviděl. To nebude problém. Dostaneme Cona i Jimmyho, jestli už nevzali nohy na ramena. Ale Perelli”

ženina tvrdá tvář se změnila v ohavnou masku nenávisti.

“Jestli ho dostanu, já mu ukážu,” procedila skrz zuby.

Zavládlo dlouhé, dlouhé mlčení. Potom prudce vstala od stolu.

“Běžte, a odpravte ty chlapy,” řekla a střelci se vydali za svým posláním. Kapitola 9

Jimmy McGrath zareagoval zvláštně a nečekaně. Byl jako skála a mozek mu dokonale pracoval, když se rozloučil s O’Harou a vydal se domů.

Vykročil na novou cestu a už mu nezbývalo nic jiného než čekat. Nelitoval ani Shauna O’Donnella, ani sebe. Na rukou měl krev, přítelovu krev. Byl chladnokrevným úkladným vrahem. Až doposud tyhle vraždy nechápal. Nikdy by si neuměl představit sám sebe jako vraha, ale teď jím byl. Necítil duševní bolest, neměl výčitky svědomí. Jako by z něj vyprchal smysl pro spravedlnost a nespravedlnost. Necítil nic. Citlivější místa v jeho mysli nereagovala.

Vyšel po schodech, odemkl, rozsvítil, zamkl za sebou a umyl si ruce. Měl ukrutnou žízeň. Hltal vodu, sklenici za sklenicí. Svlékl si kabát a vestu,uvolnil límec a odkopl boty. Lehl si na postel, natáhl přes sebe deku a zhasnul světlo.

Podle všeho neměl spát, ale v mžiku usnul. Upadl do těžkého bezesného zapomenutí, když

někdo zaklepal na dveře. Rázem se probudil a vyskočil na nohy. Revolver ležel na stole, kde ho nechal. Uchopil ho. Srdce mu prudce bušilo.

Znova klepání na dveře, a potom poznal Angelův hlas.

“Otevři, Jimmy.”

Otočil klíčem a Angelo vstoupil.

“Ty jsi spal?” zeptal se překvapeně. “Obleč se.”

“Tony mě volá?”

Angelo lehce zavrtěl hlavou.

“Nevolá, ale dneska v noci budeš spát jinde. Tady to pro tebe není zrovna nejbezpečnější, Jimmy.”

Jimmy McGrath cítil, jak mu rychle vysychá v hrdle.

“Vědí“blekotal, “že jsem Shauna?”

“Jak by nevěděli,” odvětil Angelo chladně. “Viděli Cona, když se s tebou vracel do města.” Podíval se na hodinky… “Obuj se,” řekl úsečně.

Jimmy si horko těžko natáhl boty, oblékl kabát, nacpal revolver do kapsy a vyšel za Angelem.

“Zhasni a zamkni dveře,” rozkázal Angelo a Jimmy poslechl. Chvěl se jako list. Dýchal rychle, ale ne zhluboka. Cítil se jako po dlouhém běhu. Vyšli na ulici. Opodál stálo auto a na chodníku postávali dva chlapi. Ani on ani Angelo se k nim nehlásili a mlčky přešli kolem nich.

Za čtvrt hodiny se Jimmy ubytoval v malém hotelu nedaleko Perelliho apartmá.

“Nikomu neotvírej. Brzy ráno sem někoho pošlu a pak si můžeš nechat přinést snídani.

Tony si s tebou bude chtít promluvit.

“Kde je Con?”

“Doma,” odsekl Angelo netrpělivě.

Nebylo mu do řeči. Vytáhli ho z postele, aby se postaral o ochranu nováčka před pomstou. Moc rád už by byl zase zpátky v peřinách.

Počkal za dveřmi, dokud neuslyšel cvaknout zámek, a pak odjel výtahem. Majitelem hotelu byl Perelli a Jimmy byl zatím v bezpečí.

Křivák Milligan nešel hned hledat Jimmyho McGratha. Rozhodl se, že nejdřív splní těžší

úkol. Zjistil, kde bydlí Con O’Hara. Z ulice viděl, že se v tom okně svítí. Křivák zašel do nejbližší hospody, šel k telefonnímu automatu a vytočil číslo.

“Poslyš, jsi to ty, Cone?”

Milligan znal Ó‘Haru. V New Yorku pracovali ve stejném gangu.

“Tady je Křivák.”

“No a?” zazněl Conův opatrný hlas.

“Poslyš, Cone, chci si s tebou promluvit. Včera večer se Shaun obrátil bradou vzhůru a vypadá to, že se nám podnik začíná rozpadat. Poslyš, jak by se dalo přejít k vám?” Con O’Hara nebyl chytrý, ale měl zvířecí instinkt, který ho varoval před nebezpečím.

“Jo, jasně že by se dalo. Přijď ráno. Trochu jsem nastydnul, takže celý večer trčím doma.”

“A proč ne dnes večer?” zeptal se Křivák.

“A proč ne ráno?” na to Con.

Malá pauza a pak: “Možná tě ráno navštívím a risknu to”

“Nemůžeš vědět, co bys riskoval, kdybys ke mně šel dneska večer, kamaráde,” řekl Con tónem, jehož význam byl na první pohled zřetelný.

Křivák Milligan horečně přemýšlel. Byl O’Hara členem gangu nebo byl jenom jedním z těch nezávislých, ne natrvalo svázaných s Perelliho bandou, které Tony někdy zaměstnával?

Křivák znal den a hodinu O’Harova příchodu do Chicaga. Jazýček na vahách možností

ukazoval, že Con je stále ještě nezávislým zabijákem, zatím ještě ne pod ochranou Perelliho organizace.

“S tímhle chlapíkem nebude moc práce,” řekl si, “a nebudou ani výčitky.” Paní O’Donnellové se trochu bál, celá banda se jí bála. Vrátit se k ní a oznámit jí neúspěch by znamenalo přivolat bouřku. Vydal se tedy k místu, kde zanechal “torpéda” a po krátké poradě

se rozjeli k bloku, kde bydlel Con O’Hara.

Dostat se do jeho apartmá nebylo těžké. V domě byl domovník, který obsluhoval i výtah. Hlavní vchod byl otevřený ve dne v noci.

Když se přibližovali k budově, znepokojeně se rozhlédli. Od města pomalu přijížděl zavřený

sedan a zastavil asi padesát yardů od vchodu. Přijel se ztlumenými světly, která teď zhasla. Nikdo nevystoupil.

Křivák zastavil ve tmě a zašklebil se. Vstoupit do budovy by znamenalo pozvat se na vlastní

bezvýznamný pohřeb, protože všechny pocty budou v těchto dnech patřit Shaunovi. Vrátili se k autu a rozjeli se k Jimmymu. Jestli i tam bude čekat auto, mohou se klidně vrátit domů. Projeli kolem vchodu. Nikde ani stopy po autě nebo stráži. O sto yardů dál Křivák vystoupil, pomalu se vrátil, přešel ulici a přistoupil ke vchodu do činžáku. Otevřít dveře bylo lehké. Ještě nedávno tu sám bydlel. Po poradě s paní O’Donnellovou si skočil domů pro klíč. Chodba byla tmavá. Došel po schodech do třetího patra a jemně zaklepal na Jimmyho dveře. žádná odpověď. Znovu zaklepal a pozorně naslouchal. Kdyby se byl Jimmy pohnul, byl by ho

slyšel, ale nebylo slyšet nic. Ani nevrzla postel, neozval se opatrný krok. Vzal za kliku. Když zjistil, že není zamčeno, bylo mu jasné, že místnost je prázdná. Křivák rozsvítil a rozhlédl se. V posteli se spalo. Četl všechny stopy se šikovností, kterou získal dlouhou praxí. Perelli Jimmyho odvedl. A potom mu po zádech přeběhl mráz a čelo se mu zalilo studeným potem. Zatočila se mu hlava z náhlého pocitu nebezpečí. Jestli Perelli odklidil svého zabijáka, musel vědět, že někdo půjde za ním.

Zhasl světlo a pomalu šel ze schodů. Ruku s revolverem měl křečovitě nataženou a prst na kohoutku. Stačilo uvolnit palec, a kdokoliv by byl nablízku, zemře.

Vzal za kliku domovních dveří a zastavil se. Přímo pod schody, po kterých musel odejít, čekal sedan, který zahlédl u O’Harova domu. Okamžik stál jako zkamenělý, a pak ucítil v týle studený kov.

“Pojď, Křiváku, klidně,” zašeptal hlas za jeho zády.

Z auta vystoupili najednou dva chlapi, jeden z nich vyběhl po schodech a vzal mu z ruky revolver.

“Co to děláte?”

V hrdle mu vyschlo, zachroptěl. Mrknul nalevo i napravo, ale po torpédech ani stopy. Kdyby neviděli přijíždět auto, tak na něj čekají o dva bloky dál. Asi byli slepí. Chlap za ním jemně zavřel domovní dveře.

“Pojďme se projet, Křiváku,” zabručel.

Nacpali ho do auta, kde seděl ještě řidič.

“Prosím vás, co je to za hlouposti?” zeptal se znovu Křivák.

“Nesl jsem Jimmymu Shaunův vzkaz.”

Na sedadle za ním se někdo zahihňal.

“Za chvíli budeš moct Jimmyho vzkaz donést Shaunovi,” ozval se posměšně. Auto nabíralo rychlost a Křivákovi nezbývalo nic jiného, než sedět a přemýšlet, kam ho vezou. Každý gang měl své oblíbené místo.

Každá myšlenka, představa, naděje i lidská vůle zmizely s ohlušujícím výstřelem. Řidič

zpomalil a zabočil k chodníku. Chlap, který střílel, se naklonil, otevřel dveře, vzal mrtvolu za ramena a vyvlekl ji na silnici, přičemž řidič obratně manévroval autem, aby se kola nedotkla vytažené mrtvoly. Auto se otočilo a vracelo se stejnou cestou, kterou přijelo. Vrah si zapálil cigaretu.

“Měl jsi ho nejdřív vytáhnout a potom zpracovat,” hudral řidič. “Teď abych si celou noc čistil kabát.”

“Dej pokoj,” odsekl vrah.

“Spal ho,” poradil ten třetí. “Prosím tě, k čemu jsou pece?” Kapitola 10

Mike Feeney se vrátil z Indianapolis spíš utahaný než pomstychtivý. Ten nemotora nebyl lehkomyslný, a ačkoliv ho znepokojil a pořádně vyděsil divoký výbuch, kterým ho přivítala sestra, díval se na situaci jako správný pašerák -z pohledu Big Businessu.

“Křivák se nevrátil.”

“No jasně že ne!”

Ulevilo se mu, když se mu naskytla příležitost ukázat správnost své taktiky.

“Bylo to bláznovství poslat ty tři za O’Harou a Jimmym! Myslela sis, že to Perelli nečeká?

Něco takového! Přestaň, ano?” zařval, když zase začala křičet. “Je jenom jeden způsob, jak dostat Tonyho a já ho znám. Ti chlapi si to taky odskáčou. Řekl jsem už, abys přestala vřískat, slyšíš?”

Zachmuřeně si sedl k bohaté snídani, unavený, znepokojený a bez nálady, protože bezprostřední příčinou jeho zuřivosti byl strach před smrtí, který přichází na všechny, kteří

balancují na samotném okraji propasti. Rozpomínal se na všechny styky s Perelliho bandou a uvažoval o tom, jak navázat spojení.

Angelo?

Angelo se snažil o splynutí zájmů, o jakýsi spojený podnik, což by dalo Mike Feeneymu v jistých předem vymezených oblastech volnou ruku. Mike chtěl oslavit narozeniny u Belliniho a Angelo napůl slíbil, že ten den bude dnem příměří a že si s konkurentem přijde popovídat sám Perelli. Má to být důležité posezení, budou tam i dva tři soudci, aby se schůzce dal určitý

tón a aby se zdůraznila slušnost, která obvykle na takových shromážděních chybí. Mike se podle svých zvláštních zákonů a způsobu myšlení nepovažoval za Perelliho nepřítele. Snídal sám. Jeho situace byla vážná. Neměl nikoho, kdo by zastoupil Shauna. Bylo třeba uvažovat o všem možném, rozhodnout se, co podnikne. Na tomto rozhodnutí závisel jeho život

Toho rána Perelli nesnídal příliš brzo.

Když bylo slunce už vysoko, seděl u varhan, prsty mu bloudily po klávesách a mysl plně

zaujatá hudbou nepřipouštěla jiné myšlenky. Min Li seděla na okraji pódia a s mikroskopickou přesností vyšívala čínského draka. S touhle prací začala už když se nastěhovala do Tonyho apartmá. Byl to úžasně komplikovaný drak a ona ho vyšívala bez jakéhokoliv vzoru. Obraz jemných odstínů byl už teď, dávno před dokončením, krásný Tony byl na něj pyšný. Během oběda ji pro něj posílal, aby ho vystavila na odiv hostům. Přestal hrát a pohodlně se rozvalil v křesle.

“Líbí se ti to?” zeptal se.

Přisvědčila.

Velice si zakládal na jejím úsudku, protože potřeboval ocenění obecenstva. A takové

obecenstvo, jako byla Min Li, nenacházel snadno.

“Gounod,” řekl. “Škoda že se ten hlupák nenarodil v Itálii! Ale studoval v Římě. Nemyslela sis, že to vím, nemám pravdu?”

Dívala se na něj s tím svým nepatrným tajemným úsměvem. Znamenal jenom o trochu víc, než bylo vidět.

“Ty víš všechno, Tony.”

Spokojeně se usmál. Min Li jediná na světě mu dokázala takhle zalichotit.

“O hudbě ano. Kdybych byl zůstal v orchestru, byl bych možná výborným hudebníkem a já

jsem měl jiné ambice. Stal jsem se kuchařem! Vždycky jsem byl umělec.” Byla to skoro pravda.

Ve skutečnosti nebyl nikdy kuchařem, ale když tvrdil, že pochází z nižších vrstev, což pravda byla, pociťoval jakési perverzní uspokojení. Nikdo netušil, že Antonio Perelli trpí komplexem méněcennosti, ale bylo to tak. Málokdo si uvědomoval své společenské nedostatky, jako tenhle pán podsvětí. Jednou zabil člena gangu, bývalého učitele, starého Dominika za to, že mu vyčetl chyby v pravopise a že pochyboval o jeho vzdělání.

Vstoupil Angelo Verona, unavený a ne v nejlepší náladě. Od včerejšího rána byl venku a kontroloval dodávku zboží, co přišla v noci. Stáhl si rukavice, svlékl plášť, spustil se do křesla, vytáhl z kapsy svazek papírů, zkoumavě se podíval na Min Li a položil papíry na stůl.

“Chceš něco, Angelo?”

“Ne!”

Tony se sehnul a postavil Min Li na nohy.

“Teď utíkej, ty můj čínský andílku, za chvíli tě zavolám.” U dveří se děvče obrátilo. Nezapomněl snad Tony na svůj slib?

“Říkal jsi, že přijdeš ke mně,” začala.

“Řekl jsem, že se za chvíli vrátíš.” Hlas mu přešel do řevu.

“Sakra! Neslyšelas?”

To bylo Tonymu podobné. Tomu Tonymu, které ho už napůl znala. Znovu se usmála, poslušně se obrátila a odešla.

“No?” zeptal se Perelli.

Angelo byl stručný.

“Vlak z Kanady už přijel. Jeden vagón byl otevřený a půlka zboží je fuč.” Obvykle by v něm taková zpráva vyvolala bouřku. Tony byl pašerák. Nikdy v životě

nevyužíval svou moc, aby kradl zboží druhým. Pokládal se za čestného. Za každou bedýnku lihoviny, kterou dovezl, zaplatil skutečnými penězi. Okrádat pašeráky bylo specialitou Feeneyho gangu. Nic jim nebylo svaté. V noci kradli celé náklady lihovin, které patřily jiným pašerákům, vnikali se souhlasem jistých úředníků do celních skladišť, brali celé bedny a nezaplatili ani cent.

Jestli Angelo očekával výbuch, tak byl příjemně zklamán.

“Tak polovina alkoholu je pryč? Vím o tom, byla to policie z Michiganu. Řekl jsem jim, aby si vzali, co chtějí.”

Angelo se nepěkně zašklebil a nahlédl do notesu.

“Tak si teda vzali! A já musel zaplatit pětset dolarů úředníkovi od železnice a dva tisíce dolarů celníkovi. Jinak to nechtěl pustit.”

Tony řekl, že to stálo na to. Chtěl mít klid, to bylo jeho heslo. Chtěl mít pokoj od policie, úřadů, Feeneyho i jiných gangů.

“Zítra to začneme odvážet. Všechno prvotřídní zboží.”

Tony zběžně nahlédl do seznamu. Všiml si dvou nebo tří známých jmen a když se vracel k varhanům, varoval Angela:

“Dohlédni Angelo, aby soudci Cohlsohnovi poslal dobré šampaňské. Minule dostal jablečnou šťávu, a co potom vyváděl! Nechci si nic začínat se soudci z Nejvyššího soudu. A dávej si pozor na Feeneyho bandu.” Pokýval hlavou a zopakoval: “Dávej si pozor.” Angelo se usmál. Byl mladý a důvěřoval si. Úder, který zastihl Feeneyho rodinu, byl úderem, ze kterého se ten Ir už nikdy nevzpamatuje. Feeney byl vyřízený, bylo odhaleno jádro velikosti, která nikdy nebyla velká.

“Dej pokoj,” řekl posměšně. “Teď, když Shaun našel, co hledal, ten pařez Feeney si sám neporadí. Mozkem podniku byl Shaun.”

Tony se usmál. Myslel si něco jiného a bylo typické, že to neřekl ani tomu, komu důvěřoval, ani nikomu na světě.

“To je snad to nejhorší, co kdy bylo řečeno o Mikovi,” poznamenal. Sedl si k varhanům a zahrál několik melodií z Rigoletta. Hrál s citem a měkce. Hra ho uspokojila a trochu i rozveselila. Pro Angela byl Tony záhadný, trochu nepochopitelný. Obrátil rozhovor na to, co se ho týkalo.

“O’Hara je hlásná trouba, co?”

Tony líně otočil hlavu.

“Je to Ir a z New Yorku, nemůže za to.”

Angela podráždila taková lhostejnost.

“Má senzační ženskou.”

Varhany najednou utichly a Tony se obr átil na stoličce, to byla životní otázka. ženy jsou barvou romantiky, jsou to kv ěty v zahradě života.

“Ano?” oči mu svítily a Angelo zasténal.

On sám se zajímal o ženy málo, nebo vůbec ne. Nenáviděl jejich zásahy do obchodu. Systematicky je urážel. Výjimkou byla jedině Min Li. K ní byl neobvykle jemný, což bylo

neuvěřitelné pro ty, kteří znali Angela Veronu. Vybočil ze svých způsobů, aby jí zpříjemnil život. A teď

“Jsem hlupák, že jsem začal o ženách,” řekl. “To je tvoje neštěstí, Tony. Proč se nedokážeš

několik let soustředit na obchod a pak si vzít dovolenou? Co se týká toho šampaňského pro soudce.

Ale Tony Perelli se nenechal odlákat od tématu.

“Je opravdu hezká, ta O’Harova žena? To je směšné, že sis toho všiml. Nepamatuji se, že bys kdy byl mluvil o ženách. Ale když i ty říkáš, že je hezká.

“Nejsou snad takové všechny?” zeptal se Angelo unaveně. A vůbec, co je to krása? Jenom tvářička.”

“Hezká?” zeptal se Tony. Dravé oči upřel na Angela.

“Jak se to vezme,” odvětil Angelo vyhýbavě.

“Blondýna?”

Angelo rozvážně zavřel notes.

“Nevím, co mě to napadlo o ní mluvit,” řekl zoufale.” Je to poprvé, co je tu Min Li” Kapitola 11

O’Hara netrpělivě poslouchal jejich italský rozhovor. Uráželo ho to. Jeho samolibost byla jemná rostlinka rostoucí v neobvyklé půdě. Jednou nebo dvakrát se mezi ně vmísil, ale vůbec si ho nevšimli. Konečně si uvědomil, že je tam, kam patří, kam ho postavili. Obyčejný

bezvýznamný sluha. On, Con O’Hara, významný newyorský gangster!

“Tak co, já nejsem váš?” naříkal, ale nikdo si ho ani nevšiml. “Neumíte ocenit dobrého chlapa. Hej, Tony, nezacházíš se mnou čestně.”

Když se rozzlobil, tak potom už řval. Teď přímo vřískal.

Angelo si ho všiml. Uráčil se na něj bezvýrazně zadívat.

“Jestli chceš vidět svou ženu,” řekl, “čeká na tebe v hale.” O’Hara nezachytil Tonyho pohled, jinak by se asi neušklíbnul tak spokojeně. Na Marii byl velice pyšný a rád ji ukazoval, pravda, s určitými postranními úmysly.

“Hned přijdu,” řekl, když Angelo vycházel z pokoje.

“ženu?” Tonyho hlas byl přátelský, měkký, takřka hladil. “Máš ženu? Ano?” O Hara se usmál.

“Samo. Vždyť jsem chlap!”

Tony se na něj zamyšleně zahleděl.

“Pěkná?”

O’Hara zvedl obočí v hraném údivu.

“Neznáš ji, Tony?”

Věděl velmi dobře, že se ještě neseznámili. Nebyla by pravda, kdyby se řeklo, že se O’Hara obával takového seznámení. Spíš se jenom trošku znepokojoval, když pomyslel na možné

komplikace. Znal Perelliho z různých zvěstí. Tony měl minulost hustě protkanou aférami s různými ženami pochybné pověsti. O’Hara jako gangster byl obchodník. Držel se tradice vůdců, kteří ho naučili, že ženami je třeba se zabývat mimo pracovní hodiny.

“Ne, ještě ji neznám,” odvětil Tony jemně. “Je pěkná, hmm?” O’Hara přikývl a ušklíbl se.

“Prima.”

Perelli poprvé pozoroval na svém novém poskokovi znaky nadšení.

A pak O’Haru napadlo zeptat se na něco, co ho už dlouho pálilo na jazyku.

“Poslyš, Tony, nechápu, že se taháš s tím Číňátkem.”

Z Perelliho tváře zmizel úsměv. Odstín červeně, kterou mu vyvolal na tváři nový zájem,

se rozplynul a zůstala jen původní barva, něco mezi hnědou a šedivou.

“Na tvém místě bych o ní nemluvil.

Bylo po kamarádství. Znovu se ovládl. O’Hara ucítil v jeho hlase hrozbu a stáhl se.

“Poslyš,” řekl rychle, “proti Min Li nic nemám. Ta pipka vypadá taky prima.” Na Perelliho tvář se vrátil úsměv. Spíš si bylo možné získat jeho přízeň vychvalováním toho, co mu patřilo, než lichotkami o něm samém.

“To ano,” přisvědčil. “Ale není tak pěkná, jako ta tvoje, hm?” O’Hara to neřekl, ale myslel si to. Pro něj byla Číňanka jenom Číňankou, něco tak cizího, že si ji nedovedl představit jako sobě rovnou.

“Přiveď ji,” navrhl Tony.

O’Hara váhal.

“Chtěl by ses s ním seznámit?” zeptal se, a když mu Tony naznačil, že ano, zaváhal ještě

jednou.

Proč ji Tony tak touží poznat? Byl úplně zaujatý Min Li a nikdy se nezdálo, že by zatoužil po jiné. O’Hara ho vídával na večírcích s nejkrásnějšími děvčaty z Chicaga, ale Tony jako by si nevšímal jejich půvabu a přitažlivosti.

Dovolil si ho i varovat a myslel si, že to postačí.

“Je do mě celá pryč.”

“Aby taky ne!” potvrdil Tony, ale Con si nevšiml té ironie. “Jdi už a přiveď ji.” Napůl se otočil. “Tak jdu já.” Ale O’Hara ho chytil za ruku.

“Počkej chvilku! Přivedu ji. Ale žádné hlouposti, Tony.”

Jeho vyzývavé oči se setkaly se šéfovými.

“Jakže”

Tonyho to pobavilo. V těch rozpacích četl hold své přitažlivosti. Lichotilo mu to. Bude to asi otravná ženská, pomyslel si, ale přece jen zvláštním instinktem tušil, že se mýlí.

“Máme se moc rádi,” pokračoval Con pomalu, “a tomu, kdo by se cpal mezi n ás, se povede zle.”

“To není dobrá zpráva.” Tonyho poznámka byla příliš jemná a Con ji nepochopil. “Kdo se chce kam cpát?”

“Už vás znám, šviháky,” zavrčel Con a Tony se usmál.

“Šviháci, hezké slovo. Možná kdybys měl pokdy, vymyslel bys něco lepšího.” Položil mu ruku na rameno. “Jsi skvělý chlap, Cone. U mě budeš dobře vydělávat.” Když Con O’Hara odešel a tiše se za ním zavřely dveře, Perelliho úsměv se změnil na masku zkoncentrované zlomyslnosti. Pronesl několik italských slov, která nebyla ani tak neuctivá

vůči Conovi, jako vůči jeho příbuzným.

Z kapsy vyndal zlatou lahvičku, stlačil pérko a rozprášené kapičky voňavky mu orosily elegantní sako.

Perelli byl v jistém smyslu švihák. Měl rád krásné věci. Nechal si vozit ze zahraničí vzácné

voňavky. Ruce si myl v růžové vodě a Angelo, rozený ekonom, jednou spočítal, že denní

koupel ho stojí dvacet dolarů.

Když se Con vrátil, Tony se upřeně zahleděl na jeho ženu.

Perelli rád snil o ženách, nikdy ale nepotkal takovou, která by se dala porovnat s dokonalou bytostí z jeho představ.

Konečně ji potkává. Blondýna s dokonalými rysy. Zdálo se mu, že je to Polka a uhádl. Byla vysoká, urostlá, s gesty dámy z jeho snů, od této chvíle pro něj existovala jenom jedna žena a to ta, kterou nazývali paní O’Harovou, která se však ve skutečnosti jmenovala Marie Pouluská.

Díval se na ni, jako by byla zhmotnělým duchem a jenom jako ve snu slyšel O’Harův drsný

hlas.

“To je pan Perelli, Mary.”

Ruka, která spočinula v jeho dlani, byla malá, měkká, prsty dlouhé a štíhlé. Podržel ji chvíli, potom se sklonil a políbil ji. Přestože měla tvrdší hlas, než očekával, nevzala mu jeho iluze. V

jejím hlase zaslechl jakousi hudbu, lichotivou roztomilost, pat řící ke zdvořilé

konvenčnosti.

“Už jsem o vás hodně slyšela, pane Perelli.”

Con si oba dva prohlížel. Velké klenuté čelo se mu zamračilo.

“Se ví. Pořád jí o tobě vyprávím, že dušinko?”

O Perellim jí toho navyprávěl dost, ale ne vše bylo lichotivé, něco dokonce vysloveně

nezdvořilé. O Tonym mluvil jako o sobě rovném. A teď ho před ní zdegradují. Děvče bylo na rozpacích, protože Tony mlčel, ale to, co mi četla v očích, jí velmi polichotilo. Marie Pouluská byla bystrá. Viděla příležitosti a možnost, o kterých se jí předtím ani nesnilo. Con vyprávěl o Perellim leccos, ale ona si zapamatovala jednom jedno: “Ten chlap je hoden deseti miliónů dolarů a možná i dvaceti.” A prosím, ten chlap na ní teď valí oči jako ctitel, který na ni čekával v divadle před šatnou a zval ji na večeři.

“Chtěla bych poznat paní Perelliovou. Ta dáma je Číňanka, že?” Tony obrátil hlavu k pistolníkovi a smutně se zasmál. Slyšíš, ty irské prase? Neřekla

“Číňátko”. Řekla “dáma”. Rač si to zapamatovat! Obrátil se k dívce.

“Ano, její matka byla Číňanka a otec Američan.

Natáhl k ní ruce. Na okamžik si myslela, že ji chce obejmout. Srdce se jí zastavilo. O Conovi neměla iluze. Byl to moula, jenom s revolverem uměl zacházet velmi rychle. Perelli jí ale jenom sundával s ramen kabát.

“Dovolíte?” řekl a na chvíli ho podržel. Podíval se na něj s pohrdavým úsměvem. O’Hara byl celý nesvůj a pozoroval ho s rostoucím hněvem.

“Tak půjdeme, Marie,” ozval se, ale Tony si ho nevšímal.

“Líbí se vám v Chicagu?”

“Skvělé město,” přisvědčila.

“Hezčí než New York?” podíval se na kabát na křesle. “Máme tu znamenité obchody, dobré

kožešiny, sobolí i jiné. Nádherné! Jednou se vydáme na nákup.”

O’Hara stál a nevěděl, co dělat. Může pohostinnost omluvit vtíravé pozvání? Ještě neznal Tonyho natolik, aby pociťoval odpor k takovým přátelským způsobům. Je známo, že frajeři jsou zdvořilí a slibují, co nikdy nesplní.

“Snad si jednou půjdeme prohlédnout,” pokračoval Tony, “i nějaké sobolí kožešiny.” Její bublající smích mu zněl jako hudba.

“Sobolí kožešiny! Co mi to tu povídáte?”

I ona si uvědomila, že se Con zlobí. Obrátila se na něj o pomoc.

“Tvůj přítel pan Perelli je ohromný vtipálek. Vždyť tenhle model mám” podívala se na kabát.

Až dosud na něj bylá pyšná. Teď se jí zdál nemožně obnošený. Všimla si, že na rukávě je odřený. Měla ho už víc než rok.

Con O’Hara cítil, že nadešla jeho chvíle.

“Ten kabát mě stál dva tisíce dolarů,” řekl rozvážně.

Tony se usmál.

“To je ohromné! Tolik platím za kožešinový límec!”

Vešel Angelo. Tony zachytil jeho významný pohled. Ir byl zaujatý něčím jiným a příliš okatě

se díval na hodinky, takže si ničeho nevšiml.

“Jak ten čas letí!” Con byl velmi špatný herec. “Tak pojď, holka. Přijdeme pozdě na schůzku.”

“Máš telefon, Cone.”

Angelo mluvil neobyčejně zdvořile. Málokdy totiž oslovoval O’Haru křestním jménem.

“Já?” nevěřil. “Kdo mě volá? Nikdo neví, kde jsem. Nedalo by se to přepnout sem?” Angelo se na něho podíval a spiklenecky na něj mrknul.

“Policie,” zašeptal, “aspoň se mi zdálo. Asi vědí, že jsi tady.”

“Kelly ví všechno,” poznamenal Tony.

O’Hara váhal. Jediné si nepřál: nechat ženu s Perellim o samotě. Podíval se na ni i na něj bezmocně a zmateně.

“Toho chlapíka nenech čekat,” řekl Tony. “Vy zůstaňte tady, paní O’Harová, podíváme se na Chicago z balkónu.”

Přimhouřil oči a zamračil se na Cona.

“Na co čekáš?” zeptal se ostře.

Děvče porozumělo. Popichuje Cona. Všechno jí bylo jasné, všechno se vyvíjí tak, jak si představovala. Ale byla zvědavá, jak začne. Ani si nevšimla, že Con odešel. Ve velkém salónu bylo co obdivovat. Obrazy byly přesné kopie z Dóžecího paláce. Balkónový oblouk z krásného bílého mramoru podpíral štíhlý benátský sloup.

“Prima byteček, pane Perelli, skoro jako kostel. Něco takového jsem neviděla od té doby, co jsem odešla z” Neuvedla blíže město, stát, ani světadíl, kde viděla vnitřek katedrály. Vstoupila na balkón. Najednou ji objala ruka. Tony ji jemně chytil za bradu a vyvrátil jí

hlavu, jejich ústa se střetla. Nebyla na to připravená. Rychlá práce. Trochu se vzpírala. Nedržel jí dlouho, aby se nerozzlobila, ale když ji pustil, dýchala ztěžka.

“Vy máte nervy! Nikdy předtím jste mě neviděl!” vydechla obdivně.

“Líbí se vám tu?” zeptal se netrpělivě. “Prima, že? Kde bydlíte, Marie?” Přímo planul. Spaloval ji očima. Jeho ruce jí bolestivě otáčely ramena.

“Kde bydlíte?”

Couvala a snažila se vymanit z objetí.

“Máme byt nedaleko State.”

“Čtyři pokoje a koupelna!”

“Mně to stačí!”

“Pro vás nic není dost dobré!”

Znovu ji chytil. Nesvírala rty jako žena, co se nemíní poddat.

“Vy máte nervy, takhle mě líbat!” šeptala. “Kdyby vás viděl Con.”

“Con!” vybuchl.

Prudčeji otočil a aniž by pouštěl její ramena, naklonil se k ní a zkoumavě se jí zadíval do očí.

“Co kdyby Con viděl? Udělám to před ním a ani tak se nic nestane.” Třásl se, hlas mu přeskakoval. Rozrušilo ji to a trochu vystrašilo.

“Zbláznil jste se,” zajíkala se. “Zabije vás” Zasmál se. Kdosi jednou řekl, že Tony Perelli má smysl pro humor, a proto nemůže být nebezpečný. Kdo ho ale dobře znal, věděl, že nikdy není tak smrtelně nebezpečný, jako když

se směje.

“Byl bych blázen, kdybych se dal zabít.” Najednou ji pustil a strhnul si z malíčku prsten se světélkujícím sněhobílým kamenem. “Nate! Vezměte si ho!”

Dívala se užasle na drahokam. Poodstoupila, ale chytil ji za ruku a násilím jí ho navlékl na prst.

“Vezměte si ho!”

Myslel to vážně? Když jí ale problesklo hlavou, že si z ní utahuje, zachvátila ji panika.

“Nemohla bych Ach, jaký je nádherný!”

Pět tisíc dolarů, snad i víc. Na jejím prstě byl velký jako ořech, velký, bílý, světélkující, nádherný, hrající všemi barvami.

“Je váš,” řekl Tony. “Možná vám ještě někdy dám podobný.” Dívala se doširoka otevřenýma očima na prsten a zachvátil ji strach.

“Bože můj!” vydechla. “Jaký je krásný!”

“Dnes tu bude večírek,” Mluvil rychle, Con se mohl každou chvíli vrátit. “Sejde se všechna smetánka. Vy také přijdete. -I s Conem.”

“Ale Con říkal”začala.

“Con! Con!” zarazil ji netrpělivě. “Přijdete.”

“Jestli Con” začala zase.

“Přirozeně, že půjdete.” Tony pokýval hlavou a podíval se na dveře. “Spát budete tady. Je tu dost pokojů. Sedm, osm, nikdo v nich nebydlí. Budete v pokoji vedle m é pracovny.” Naposledy se pokusila zachovat si posledn í špetku důstojnosti.

“Takhle se mnou nemůžete mluvit, pane Perelli. Sp át tady!” Sesula se na p řepychový gauč.

“Prosím vás, nemyslete si, že když máte všechny peníze na světě”

“Sobolí kožešiny, nádherné,” naléhal Tony. “Za pár punčoch platím padesát dolarů, sto. Chcete peníze?”

Z kapsy prudce vytáhl hrst bankovek. Zbledla jako stěna.

“Pane bože! Co si vlastně o mně myslíte?”

Zase se mu ocitla v náručí, jeho ústa se přisála na její. V hale to zarachotilo. Tony se napřímil. Vešel Con. Díval se na ně zamračeně a podezřívavě. Chvíli zůstal stát u dveří.

“Co je to za hlouposti?” kladl důraz na každé slovo. “žádná policie mi nevolala.” Upřel na Marii tupý pohled. “Co je ti?” zavrčel.

Otázka byla na místě. Marie měla rozpálenou tvář, oči se jí nezvykle leskly. Vrátil se do tajemné atmosféry, ale takovouhle tajemnost uměl rozluštit i on. Přinutila se k úsměvu a natáhla ruku.

“Hele, co mi dal pan Perelli.”

Podíval se na prsten, a potom zvedl oči na Tonyho.

“Á, tys jí ho dal? Proč?”

Tony Perelli pohotově odsekl: “Dám jí ještě dva, když se mi zachce. Je to přece tvoje manželka, ne?” Poplácal O’Haru po zádech. Byl lepší herec než Ir. “Máte prima muže, Marie. Pozval jsem vás na večírek a budete mi říkat Tony, ano? Jednou bude na mém místě. Mohu mu důvěřovat, nikomu jinému. Je to budoucí Velký šéf, na beton.

Obměkčil ho. O’Hara byl jednoduchý. Vyhlídka na rychlý zisk znamenala pro něj víc než

cokoli jiného. Obrnil se vírou v ženu, kterou nazýval svou manželkou.

“U mě je všechno v pořádku.” Prohlížel si Marii kriticky a trochu hrozivě. Ozval se telefon a Tony přešel ke stolu.

O’Hara ztěžka přistoupil k ženě.

“Neobtěžoval tě ten lump?” zeptal se tiše. “Nechtěl tě líbat nebo něco takového?”

“Prosím tě, Cone! To bych chtěla vidět.”

Většinu mužů by její strojený hněv a překvapení nedokázaly oklamat. Ale Con už se téměř

uklidnil.

“Ten chlap je celý divý po sukních. Ale potrpí si jenom na určitý typ žen. Ne na každou má

gusto. Na tebe ne! Vždyť ten ti je do té Min Li.

“To je dobrá zpráva,” ozval se jemný hlas. Otočil se.

Min Li vstoupila tiše do místnosti a teď stála u nich. Marie se s uznáním dívala na štíhlou Číňanku. Některé z nich jsou opravdu hezké. V Brooklynu byla takováhle žačka a podobnou viděla i v kterési čínské restauraci v New Yorku, ale tahle zde nebyla plnokrevná Číňanka. Trochu ji to zmátlo. Nebyla natolik bystrá, aby rozeznala jemný rozdíl mezi Min Li a Číňankami, které viděla předtím. Rozdíl tu ale byl, přestože nevěděla v čem, jenom ho cítila. Něco, co odolávalo analýze.

Min Li si všimla, jak Tony od telefonu upírá oči na děvče. Znala ten pohled. Co však bylo důležitější, znala jeho typ. Byla to zvláštní situace, protože o tom, co jej uspokojovalo, měl Tony jenom mlhavou představu. Nikdy neuměl přesně definovat, co ho okouzluje. O’Hara se s rozzářenou tváří podíval na svou ženu. Konečně se uvolnilo napětí, kterému už

téměř podlehl.

“To je paní Perelliová, Marie,” řekl.

Marie jí podala ruku, jako to dělají všechny jí podobné a bez okolků jí lichotila. Prý jsou šaty Min Li překrásné. A dodala, že je velice milá.

Min Li se na ní dívala vážně. Uvědomila si, že přišla osudná žena. O všem by zapochybovala, ale o tomhle ne. Snad se jí v srdci skrývala zoufalá naděje, že se jí její vlastní hodnotou podaří

odvrátit nebezpečí. Kdyby byla předtím pozorovala jinou ženu v boji o muže, uměla by velmi přesně odhadnout, jak bude probíhat takhle nemoc lásky.

Tony je obě pozoroval s rostoucí radostí. Bojují o něj dvě skvělé ženy. Ne zjevně, ne tak aby hlupák jako O’Hara viděl a slyšel řinčet zbraně. Ale Perelliho oči vidí jasně a neomylně a když se na něj Marie s úsměvem otočila a řekla: “Obdivuji vaši manželku, pane Perelli,” věděl, že boj začal.

“Hezká, že?” usmál se a jemně pohladil Min Li po zádech. “Madame Butterfly, co?”

“Vážně? Slyšela jsem něco o paní Perelliové”

O’Hara jí nešikovně přispěchal na pomoc.

“Nezván hlouposti, holka. Madame Butterfly je dáma z nějaké knihy.”

“Madame Butterfly byla Japonka,” pomáhala oběma Min Li a vysvětlila jim, do jaké

“literatury” patří ona záhadná žena: “Puccini. Tony vám to zahraje.”

“Možná už dnes večer,” Tony rychle vyskočil.

Pozoroval Marii.

“Tak co říkáte? Je moudrá, že ano? Miláčku, ukaž Marii prsteny.” Dívka poslušně natáhla ruku. Tony ji chytil a ukazoval ukazovákem s nakrátko střiženým nehtem na všechny důkazy své štědrosti. Prsteny, náramky, pěkně podle pořadí s udáním ceny. A to všechno s nacvičenou nedbalostí.

Marie poslouchala ohromená a hlava se jí točila z cen, které udával. Min Li mlčela. Poslouchala, jak chválil její šaty, sobolí kožichy, nový hermelínový plášť. Tony se nerozpakoval ani při cenách intimnějšího šatstva, za které platil pohádkové sumy. A Min Li měla peněz, kolik

chtěla.

Marie si prohlížela Číňanku, Tonyho, zavalitého Ira, přepychový nábytek a bylo jí jasné, co stálo za tím vším. Společenská kariéra, moc, peníze. Rozhodla se.

Ještě nikdy v životě se nerozhodla tak rychle, aby nezauvažovala a neřekla si: “kdyby to a to” nebo “co kdyby”. O’Hara jako střelec a vůdce klesl v jejích očích. Chytře ho zařadila tam, kam skutečně patřil. Je velkým kolem ve stroji, ale ten, co s tím strojem točí, je tady. Pokradmu si prohlédla prsten na ruce, bílý kámen. Čtyři karáty nebo i víc. Patnáct set dolarů

za karát. Šest tisíc dolarů. Už si v duchu vykolíkovala parcelu.

Sotva poslouchala, co Tony říká. Min Li má dva sobolí kožichy a peněz, kolik se jí zachce. Tony takhle zachází se ženami, je už takový, žena od něj může mít všechno, na co si vzpomene. Celou tu dobu si uvědomovala, že na ni Tony potměšile mrká. O’Hara také poslouchal a něco se mu nezdálo. Chlapi skládali Marii poklony i předtím a jemu to lichotilo. Měl ale takovou pověst, že se nikdy neopovážili překročit určité meze. Mimo to bylo nepsaným zákonem, že sukně se nemají plést do obchodu. Člověk si může něco oblíbit, jako si majitel hřebčína může oblíbit koně a opravdu litovat, že ho musí prodat nebo zabít. Neobvyklost situace ho

znepokojovala víc než žárlivost.

“Půjdeme,” zabručel.

Tony si najednou všiml i Cona.

“Potřebuji tě, Cone. Jdi pro toho chlapce Jimmyho. žena tady na tebe počká! Min Li, ukaž

paní O’Harové zimní zahradu. Tam míváme večírky,” vysvětloval Marii.

“Někdy jindy,” zahučel Ir. “Teď máme schůzku. Tak pojďme!” Zavládlo ticho, zdálo se, že se Tony chystá uplatnit svou autoritu.

“Prosím, jak si přejete. Au revoir.” Ovládl se. Chytil Marii za ruku. “Přijdete na večírek?” Všimla si Conova odmítavého pohledu.

“Nevím, jestli budeme moci” začala.

“Přijdete a budete tu spát. Min Li, dáme jí pokoj vedle mé pracovny.” Byl to rozkaz. Čekala, že ji Con povzbudí, ale marně.

“Bydlíme jen osm bloků odtud,” váhala.

Tony se usmál.

“Budete spát u nás.”

“Nerad spím v cizích bytech,” skočil mu do řeči Con.

Perelli na něj upřel chladný pohled.

“Sing-Sing by ti vyhovoval víc?” zeptal se.

Začaly nepříjemnosti. Marie to vycítila. Číňanka stála pod obloukem, kudy se šlo na balkón. I ona to věděla. Nepříjemnosti, tragické nepříjemnosti. Nic jiného ji nečeká. Min Li, zpola otočená, se usmála na Marii a nepatrným gestem jí ukazovala výhled. Conovi se naskytla příležitost říct, co si myslí. Tony natáhl z cigarety a zamyšleně pozoroval obě ženy. Bylo zřejmé, že na Cona zapomněl. Con se postavil před něj.

“Na slovíčko,” ztlumil hlas, aby ho nebylo slyšet na balkón. V hlase mu zněla hrozba. Obyčejný člověk by snad ustoupil, ale Perelli nebyl obyčejný. Věděl docela přesně, co mu chce ten žárlivec říci, ale leccos ho na něm pobuřovalo, například slabý zápach levné whisky a levné voňavky. Pomalu odvrátil oči od balkónu a zadíval se na chlapa před sebou.

“Nechoď tak blízko, příteli,” napomenul ho jemně.

“Řeknu ti to rovnou,” O’Harův tupý ukazovák mu výstražně poskakoval před očima, “tady nebudou žádné”

“Netlač se na mě,” Tonyho hlas téměř hladil.

Nepohnul se, ale O’Hara přistoupil ještě blíž. Tvář měl od Tonyho jenom několik centimetrů.

“Marii dej pokoj.”

Perelli vyndal z úst cigaretu a přitlačil ji hořícím koncem

O’Harovi na tvář s takovou rozvahou, že si Con ani neuvědomil, co se to vlastně děje. O’Hara odskočil a zaklel. V místnosti to odporně páchlo. Zvedl ruku k tváři a utřel si popel.

“Netlač se na mě,” zopakoval Perelli.

O’Haru na chvíli paralyzovala zuřivost, ale i tak viděl, že má Perelli druhou ruku v kapse. Poprvé v životě ho zachvátil přímo chorobný strach.

“V Chicagu se tě všichni bojí jako ďábla,” vyhrkl bez dechu, “ale Con O’Hara už řekl nejednomu Velkému šéfovi, kam se má klidit!”

Tony potřásl hlavou.

“To já nikomu neříkám, kam se má klidit,” usmál se. “Já ho sám odklidím. Jestli budu chtít tvoji ženu, tak si ji vezmu. Rozumíš? Se mnou si nezahrávej. Vdovy jsou spolehlivější než

ženy a dokonce i než vdané ženy. Nebuď blázen.” Poplácal ho po ramenou. “Jsi skvělý chlap, prima chlapík. Byla by tě škoda.”

O’Hara byl zkrocený. Opět klesl mezi služebnictvo. Ublížili mu, ale jednou tomu frajerovi ukáže, že taková maličkost pro chlapa nic neznamená, A vžít se do role, jak mu to Tony vysvětlil, bylo jednodušší, než o tom přemýšlet. Přinutil se k úsměvu.

“No dobrá,” otočil se a kývl na Marii. “Sbohem, paní Perelliová, jsem rád, že jste se seznámily s mou manželkou.”

Zdálo se mu, že trapnou chvíli překlenul alespoň s určitou dávkou důstojnosti. Vstrčil Marii do auta a sedl si vedle ní za volant. Dokud nedojel domů a neodevzdal auto řidiči, ani se jí nevšiml a nepromluvil, dokud nebyli v bytě za zamčenými dveřmi.

“Dnes večer nebude žádný večírek.”

“Ano?” zeptala se zdvořile.

“Ano,” řekl příkře.

Pokrčila krásnými rameny.

“Mně je to jedno, Cone, ale musíš to říct panu Perellimu.”

“Nestarej se, co řeknu Perellimu,” zavrčel.

Zavolal Tonymu telefonem.

“Poslyš, Tony, dnes večer mojí manželku omluv, je nemocná.”

“Bude tu i doktor,” zazněl Tonyho studený hlas. “Jen ji přiveď. Přikázal jsem ti přivést Jimmyho. Kde je?”

“Poslouchej,” začal O’Hara, ale sluchátko na druhé straně klaplo, rozhovor skončil. Dneska měl i dost svých starostí. Odveta od Feeneyho gangu nepřijde hned. Připravovali se okázale doprovodit Shauna na poslední cestu. A dokud se připravovali na tuto událost, bylo nepsaným zákonem zachovat příměří.

Šel na adresu, kde, jak věděl, bydlel Jimmy. McGrath navzdory instrukcím nebyl doma. Procházel se neutěšeně po Michigan Boulevardu bez doprovodu. Jako by si ani neuvědomoval riziko, které podstupoval, ačkoli v této chvíli mu bůhvíjaké nebezpečí nehrozilo. Zahlédl ho před sebou. Doběhl k němu a praštil ho do zad. Jimmy sebou škubl a zavrávoval. Tvář se mu zkřivila a zbledla.

“Prosím tě, co je s tebou?” řekl Con posměšně. Uvědomoval si, že stojí vysoko nad těmito pocity.

“Nic, jenom”

“Máš jít k Tonymu. Co je s tebou, Jimmy?”

Jimmy zavrtěl hlavou.

“Nevím, myslím, že jsem unavený. Špatně jsem spal.”

Cona to pobavilo.

Cestou k Tonyho apartmá mu prozradil, jak on reaguje na podobná dobrodružství.

“Na to nesmíš myslet, jinak by ses zbláznil.”

Jimmy poslouchal, ale neslyšel. Viděl jenom bolestný nevěřící pohled v Shaunových očích. Viděl ho celou noc a uvidí ho dokud nezemře, němou výčitku zavražděného přítele. Kapitola 12

Když hosté odešli, Min Li mluvila jenom velmi málo. Seděla nad rámem a vyšívala. Zdálo se, že se soustředila na práci. Tony ležel na gauči s nedopalkem cigarety v koutku a četl noviny.

“Je krásná,” řekla zničehonic Min Li. “Velmi krásná.” Složil noviny, podíval se na ni a sedl si na okraj gauče. Nemusel se ptát, o kom to mluví.

“Mhm, je prima,” souhlasil.

Následovala dlouhá přestávka.

“Dnes večer jdeš do opery, Tony?”

“Dnes dávají “Soumrak bohů.” Raději půjdu do zoologické zahrady, než poslouchat Wagnera!”

Upřeně se na něj zadívala.

“Dnes večer bys mohl být trochu se mnou. Málo tě vídám. Nevím, kam chodíš.” Vstal, přistoupil k ní a zamyšleně ji pozoroval.

“Moje maličká,” řekl měkce, “jak často ti říkávám: Mysli, když musíš myslet, mluv, když

musíš mluvit, ale neříkej, co si myslíš.”

Štípnul ji do tváře. Odvrátila se.

“Bolí?” zeptal se a ona přisvědčila. Štípnul ji víc.

“A tohle?”

“Vždyť víš,” odpověděla a právě její pokora ho rozzuřila.

“Proč nekřičíš, když tě to bolí, ty pohanko?”

Sedl si do křesla tak blízko, že stačilo se jenom trošku pohnout a seděla mu u kolen.

“Víš, čeho se bojím?” zeptala se.

“Čeho se bojí každá žena -jiné ženy,” odpověděl.

Za hodinu se ukrutně změnil celý jeho vztah k ní. Od té doby, kdy ho poznala, ani jednou jí

nenaznačil, že jí není úplně oddán. Kdyby byla čistou Američankou, zhrozila by se takové

velké změny názorů, ale byla z Východu, rozuměla lidem a chápala ošklivé zázraky.

“A je tu jiná žena?”

Pokrčil rameny napůl vážně, napůl žertem.

“Pro mě jsou všechny ženy jiné ženy,” uzavřel.

Další pauza.

“Býval jsi se mnou celé noci, kdysi.”

Netrpělivě si povzdychl.

“Míval jsem rád ovesné chlebíčky, kdysi. Teď jím rýži. Jednou se třeba vrátím k chlebíčkům. Zdálo se mu, že tato odpověď definitivně ukončí jejich rozhovor, ale nedala se umlčet.

“Někdy se tak bojím,” hlas se jí trochu chvěl. “O tebe, Tony. Když odcházíš, nikdy nevím, jestli se vrátíš.”

“Až dodnes jsem se i já bál,” řekl úsečně.

“Tu noc, co na tebe stříleli, jsem si myslela, že umřu.”

“I já jsem si to myslel a to je důležitější. A nezemřel jsem. Kde je Cammono, Scalesi a chytrák McSweeney, co na mě stříleli? Všichni jsou v pekle. Teologicky to sedí.” Poprvé se odvážila říci mu o plánu, který si vymyslela.

“Nemohli bychom odjet z Chicaga?”

Udiveně se na ni podíval.

“Prosím, můžeš odjet newyorským expresem. Je ještě čas objednat pokoje v hotelu.”

“Řekla jsem my,” namítla

Vstal a prudce ji postavil na nohy.

“My, to nejsem já. My jsi jenom ty, rozumíš? Nic víc. Jsi jako nábytek. Mám tě rád, jsi hezká, přitažlivá a milá, ale takové jsou všechny věci v mém bytě. A přece neříkají “my”. Neřeknou: Tony Perelli, vezmi nás do Evropy.”

Chytil ji za tvář a líbal na ústa. Znovu ji líbal, a potom zlehka poplácal po tváři.

“Ty blázínku!”

Usmála se, tvářila se jako předtím, ale do dobré nálady se nutila a on to věděl.

“Kdo přijde dnes večer?”

“Uvidíš, až přijdou. Bude to vybraná společnost.”

“Přijdou také ženy?” zeptala se.

“Řekl jsem, že to bude vybraná společnost,” odpověděl úsečně.

“Přijde i ona?” V jejím hlase zněl náruživý protest.

Přikývl. Řeč mohla být jenom o Marii Pouluské. Ano, přijde.

Prý nemocná. O’Hara by si měl dávat větší pozor.

“Jistě.”

“Proč nezůstane doma? Má muže,” Min Li se zachvěl hlas.

“Viděla jsi jejího muže?”

“Ano, viděla.”

“A ty bys nešla na večírek, kdyby ti byl mužem?” vyzvídal.

“Jimmy říká”

Odvrátil hlavu.

“Ach, Jimmy! Líbí se ti ten vysokoškolák? Je hezký?”

Přikývla.

“Ano, je milý. Připadá mi jako dítě.”

Něco v jejím hlase jej upoutalo.

“Aha! Objímáš ho jako dítě!” Chytil ji a divoce přitisknul k sobě. “A líbáš ho, co?” Trochu těžce se mu dýchalo. Jednak byl rozjařený svojí nevěrou, jednak ho bodl osten žárlivosti. Snad proto. Paša v něm nebyl ochoten přenechat ji jinému. Byla stále jeho vlastnictvím, kterého se nevzdá.

Znovu ji divoce a silně tisknul k sobě a v ní znovu ožívala iluze její moci nad ním.

“Jako dítě! Hm! Něco takového!”

Odstrčil ji od sebe, ale držel ji nataženou rukou a podezřívavě zkoumal její tvář. Jimmy?

Na Jimmyho se nedokázal zlobit. A přece tu bylo něco, co nechápal.

“Co se na mě tak díváš?” zeptal se.

Zaslechl zvonek a pomalu ji pustil.

Byl to O’Hara s chlapcem, kterým se právě zabýval v myšlenkách. Chlapec byl bledý, utrápený, nervózní. Potřeboval jemné zacházení. Připustil si to víc k srdci, než se dalo očekávat. Tonymu to oznámili hned večer. Je přirozené, že to Jimmyho zničilo. Byla to jeho první vražda. Ale stále se ještě nedokázal vzpamatovat, a to bylo znepokojivé.

“Vítej, hochu!”

Jimmy pokýval hlavou.

“Potkal jsem ho na ulici,” řekl O’Hara a významně se podíval na Tonyho. Jestli tím pohledem chtěl říci, že nováček úplně selhal, výstraha přišla už pozdě.

“Chtěl bych si s tebou promluvit, Tony,” řekl Jimmy tiše.

Na Min Li se podíval s chladným úsměvem, který se hned rozplynul.

“Utíkej, miláčku,” Tony ji obejmul jednou rukou, zavedl ke dveřím a vystrčil ven.

“Potřebujeme si s Jimmym něco říct.”

Otočila se tváří k Jimmymu. Také mu měla co říci.

“Zastavíte se u mne, než odejdete?”

“Prosím,” odpověděl Jimmy.

Zastavíte se u mne, než odejdete? Proč? Co mu chce říci? Nad tím je třeba se zamyslet.

“Sedni si,” vyzval ho Perelli.

Jimmy znepokojeně přecházel sem a tam.

“Radši budu chodit.”

Tony se usmál.

“Koberec mě stál deset tisíc, ale jaký by z něj byl užitek, kdyby se po něm nechodilo? Jen si posluž, Jimmy.”

“Chce si s tebou trochu promluvit,” řekl důvěrně O’Hara.

Tony přikývl.

“Ano, uši mám velmi dobré. Docela dobře jsem slyšel, když to říkal.” Ale O’Hara nebyl z těch, kteří se dají tak lehce usadit.

Jimmy nějak ne a ne spustit.

“Včera večer jsem asi vypadal hrozn ě směšně,” začal.

Tony ho vzal za paži a vykročil k balkónu.

“To nic nebylo, kamaráde. Jsi skvělý chlapec. Netrap se. Kdo z nás, prosím tě, nebyl v podobné kaši.”

Čekal. Jimmy se mu vymanil a zase začal chodit sem tam, ruce v kapsách, bradu na prsou. Najednou váhavě pokračoval:

“Víš, znal jsem Shauna, měl jsem ho moc rád. A když jsem vytáhl revolver podíval se na mě až mě to zabolelo… Víš, jako když zabíjíš psa, kterého máš rád.” Tony ho uklidňoval.

“Vím moc dobře, jak se cítíš, kamaráde, ale to nic.”

“Kdyby tam nebyl Con,” pokračoval Jimmy, “snad bych se byl nechal raději zabít sám, než

bych to udělal.”

Con přímo zazářil při svědectví o své solidní podpoře.

“No, já jsem ho zpracoval, šéfe,” dostal náramnou chuť se vytahovat. “Nenechám kamaráda v rejži. Vidím, kluk je nervózní”

S Tonym to jenom škublo.

“Vážně? Moc dlouho už řečníš, Cone, skoro minutu. Prosím, Jimmy.”

“Nespal jsem Celou noc jsem ho viděl Ty oči dívaly se na mě” Zahleděl se upřeně na něco, co viděl jen on.

O’Hara cítil, že nadešla chvíle na jeho komentář.

“Něco takového! Snad nejsi zbabělec!”

Tonyho nálada už nemohla nikoho nechat na pochyb ách, Jimmy zbělel jako křída.

“Jsi hlupák, mlč!” Poplácal Jimmyho po zádech velmi jemně, velmi povzbudivě. Bylo to gesto staršího bratra. “Já ti nic nezazlívám, Jimmy. Vím moc dobře, jak se cítíš. Jsi studovaný

člověk, hm? Všechna ta surovost nevypadá dobře. Ale my to musíme dělat, Jimmy, nechci si s nikým začínat, pašoval bych a nikomu bych nezkřivil ani vlas na hlavě, kdyby mě nechali na pokoji. Nemá to smysl zabíjet, zabíjet a zabíjet. Kdo chce k čertu zabíjet? Ale nedají si pokoj. Dáš si dohromady partu, pracujete jedna báseň, všechno jde jak se patří, a pak se ti do kšeftu začne cpát chlap z North Side a ty mu musíš ukázat, kam se má klidit!”

“Poslyš, je to velice jednoduché, ” zamíchal se do toho Con. “když ho neodpráskneš ty, odpráskne on tebe. Vtloukal jsem ti to do hlavy, než jsme vystoupili z auta.” Perelliho mlčení bylo smrtelně nebezpečné.

“Cone, nemám rád pitomce, co bez přestání žvaní dvě na tři, zvlášť když zrovna mluvím já. Potkal ses už někdy s Kellym?”

“Z policajtíků si nic nedělej.” Nezmar Con ne a ne utichnout. “Jen ať za mnou přijde.” Jimmy zaslechl sirénu. Tony vylezl na balkón a podíval se dolů. Když se vrátil, zeptal se Cona:

“Chceš ho tedy vidět? Dole je jeho auto. Potkal ses někdy s tím chlapem?”

“Kellyho? Hm.” Con se usmíval. “Ne, ale prosím tě, šéfíku, všichni jsou najedno kopyto”

“Neříkej mi šéfíku, sakra!” Otočil se k Jimmymu. “Poslouchej, Jimmy. Ty máš v hlavě

mozek. Zapamatuj si to dobře:Nedej se tím chlapem vyprovokovat. Mluv co nejmíň.” Jimmy se vyděsil.

“Bude mi klást otázky? Neví, že jsem to byl já?”

“Ani nebude vědět, když mu to neřekneš. Nedej se nachytat.”

“Já si s ním popovídám,” kývl hlavou Con.

Perellimu se zúžily oči.

“Ty, ano? Cone, jsi ohromn ý chlap, mám tě rád. Jsi skvělý, jenom prosím tě, nemluv a nerozčiluj se. Tady není New York, tady je Amerika.”

Hlavní inspektor Kelly pomalu vstoupil do místnosti. Pro Jimmyho to byl Osud a Nemesis. Vysoký, široká ramena. Přes brýle v kostěném rámu mu zářily tvrdé nevyzpytatelné oči. Přinesl s sebou zvláštní hrozivou atmosféru.

Byl Zákonem, vysmívaným, opovrhovaným, neexistujícím, kdybyste věřily Tonymu a Shaunu O’Donnellovi. A přece existoval. A tento člověk ho přinesl s sebou, nejasnou a strašnou skutečnost.

Kapitola 13

Inspektor Kelly se díval chvíli na jednoho, chvíli na druhého líným a pohodlným pohledem. Ale v očích mu pohrávaly výsměšné jiskřičky, jako by se na celou situaci díval pohledem diváka v dobrém kabaretu.

“Dobré ráno,” přivítal ho Tony s úsměvem.

“Koukám, máte tu nějaké zasedání,” řekl Kelly nevinně. Díval se na Jimmyho.

“Na zasedání je trochu brzo,” odvětil rozzářený Tony a inspektor přikývl.

“Já už jsem dneska na jednom zased ání byl,” hlas měl suchý, drsný. Už ho to nějak nebavilo.

“Byl jsem tam já, koroner a Shaun O’Donnell. Mluvili jsme v šak jenom dva: já a koroner.” Tonymu po tváři přeletěl výraz nejhlubšího smutku.

“Chudák Shaun! Není to strašné? Když jsem četl noviny, prý už není mezi živými, docela mě to dojalo. Ráno jsem byl úplně bez nálady.”

“Nejen vy,” Kelly znova přikývl. “Tento chlapec je McGrath?” Tony je seznámil, ačkoliv to bylo úplně zbytečné.

“Pan James McGrath z Harvardu. Vysokoškolák,” dodal.

Kelly věděl až moc dobře, jaké bylo McGrathovo společenské postavení.

“Vyhozen pro krádež hned v prvním semestru. Je to tak?” vystřelil otázku na chlapce, zamračeného, zamlklého, náramně vylekaného.

“Víte asi všechno,” řekl Jimmy a skoro nepoznával svůj hlas.

“Chce začít nový život,” informoval ho Tony dobrovolně a Kelly ohrnul pysky.

“Co? Jestli jsem se někdy smál, tak je to teď. Nový život? A co dělá? Vyšívá lilie na ubrousky? To určitě neděláte, příteli, že ne?”

Jimmy mlčel.

“Nedělal jste to ani včera večer, že?”

Jimmy se zhluboka nadechl.

“Nevím, na co narážíte,” řekl chraplavě.

Inspektor soustředil útok na chlapce. Perelli ani nic jiného neočekával. Možná podezříval Cona O’Haru, ale ten počká.

Con O’Hara poslouchal s rostoucí netrpělivostí, Mohou ho podezřívat, není to krásné?, ale ne ignorovat. To nesnese. Ještě z jiného důvodu byl netrpělivý. Jimmy už se tak tak ovládal, co nevidět mu selžou nervy. Con si nedělal iluze. Proč ten chlap s kamennou tváří neprožene jeho. S policajty už měl co do činění už předtím, znal jejich způsoby, jejich triky. Popravdě

řečeno, věděl, co si mohou dovolit. Je to už několik let, co jeho, bezvýznamného gangstera, nováčka, zbili na policejní stanici v New Yorku. Potom musel ale policejní kapitán, jistý

Becker, odpovídat prokurátorovi na nepříjemné otázky.

“Už jste dlouho namočený v tom pašeráckém podniku?” zeptal se Kelly. Jimmy se neklidně zavrtěl.

“V jakém podniku?” začal neurčitě.

“To je v pořádku, Jimmy,” vpadl do rozhovoru Tonyho sametový hlas. “Inspektor ví, že pašujeme. Chicago nikdy nevolilo na sucho. Je u mě tři měsíce, pane Kelly. Výborný hoch.”

“Znal jste Shauna O’Donnella?” zeptal se Kelly.

“Ano, viděl jsem ho.”

“Znal jste ho?” opakoval detektiv naléhavě.

Jimmy přikývl.

“Obědval jste s ním u Belliniho, ne? Znal jste ho dobře?”

Jimmy váhal.

“Ano, znal jsem ho.”

“Chlapci mi říkali, že jste byli přátelé.”

Jimmy McGrath zatnul zuby. Nechtěl, aby mu to někdo připomínal.

“Ano, znal jsem ho,” opakoval.

“Víte, že je mrtev?” nepřestával Kelly.

Jimmy přikývl.

“Víte, že ho včera zastřelil nějaký skvělý americký sportovec?” pokračoval nemilosrdný

detektiv a nespouštěl z Jimmyho oči. “že ho jednoduše odstřelil nějaký zbabělý zabiják?” Jimmy se nezmohl na odpov ěď.

“Nevím sice, z kterého bordelu pochází jeho matka,” pozoroval chlapce tak napjatě, že mu neušlo ani mrknutí víčka,” ale vychovala opravdového lotra. Jablko většinou nepadá daleko od stromu.”

Jimmyho tvář zbledla, potom zrudla, a zase zbledla.

“K čertu, co s tím mají společného matky?” zeptal se, ale pak zachytil Tonyho výstražný

pohled a porozuměl mu.

“Hodně,” pokračoval Kelly pomalu, “vsadil bych se, že mi prošla rukama. Měl jsem rok

na starosti prostitutky.”

Jimmymu na čele naběhly žíly jako provazy. Zaťal pěsti, až mu zbělely klouby.

“Jenom syn takové žen”

“Přísahámbohu! Jestli ještě”

Už se neovládal. Tony se do toho rychle vložil.

“Jimmy!” vykřikl. “Nevidíš, že inspektor žertuje?” Kelly si zastrčil ruce do kapes. Obrátil se k Velkému šéfovi. Hlas měl jako led.

“Perelli, ve městě je o vás hodně slyšet. Poroty máte v kapse, soudci vám zobou z ruky. Ale jestli se budete míchat do mých záležitostí, budete mít nepříjemnosti.” Tony pokrčil širokými rameny.

“Míchat, pane inspektore? Vždyť já jsem jenom”

“Vím, vím,” přerušil ho Kelly. “Udělal jste to, co jste potřeboval. Dopřál jste mu čas, aby se vzpamatoval. No dobrá, chlapče. Něco mi povíte a bude všechno v pořádku.” Stál docela blízko u toho chlapce. Najednou mu vyletěla ruka, chytil ho za látku na prsou a přitlačil na pohovku.

“Kde jste byl včera večer?”

“V divadle,” odpověděl Jimmy.

“Ve kterém?” zeptal se detektiv.

“No” váhal. “V Blackstonu.”

“V Blackstonu,” Kelly přikývl. “Jaké jste měl číslo sedadla?” A v tom vstoupil na scénu Con O’Hara. Otázky začaly být velmi nebezpečné, nebezpečné

hlavně proto, že v Jimmyho očích byla panika.

“Poslouchejte, jak si to může pamatoval?” nadhodil posměšně. Kelly se otočil.

“Drž hubu, dokud se tě nezeptám!” vyštěkl. Potom se opět obrátil na Jimmyho.

“Jaké jste měl číslo sedadla, příteli?”

“Nevím,” Jimmy se mu neodvážil pohlédnout do očí. “Nevšímám si čísel.”

“Možná jste sledoval hru,” řekl Kelly. “Co dávali?” Jimmyho mysl byla otupená a prázdná. Vzpomínal na titulky a jeden z nich mu přišel na mysl.

“Bylo to tuším Brodway revue ano, právě to dávali.”

Kelly pohrdavě ohrnul pysk.

“Opravdu? Tak se náhodou jmenuje jeden film.”

“Ano, vždyť já jsem viděl film.”

“V Blackstonu?”

Chlapec se obezřetně rozhlížel.

“No, v Chicagu se moc nevyznám. Třeba to bylo jiné kino.”

“Dokážete si vzpomenout, jak se jmenovalo?”

Tony za Kellyho zády otvíral ústa. Tak tak že nevyslovil to jméno nahlas.

“Bylo to Rialto,” vyhrkl Jimmy.

Detektivovu tvrdou tvář ozářil sarkastický úsměv.

“Zní to skoro jako Blackstone, že ano? Kdy jste vyšel z kina, pane McGrath?” O’Hara otevřel ústa a chtěl něco říci, ale Tony se rozzlobeně zamračil a Con mlčel.

“Kdy jste odešel z kina?”

Jimmy opět hledal spásu u šéfa. Tony zvedl ruce s roztáhnutými prsty.

“Asi ve dvanáct.”

“Výborně!” Z toho slova znělo vítězství. A po krátké odmlce: “Včera večer v Rialtě

nepromítali. V promítací kabině něco vybouchlo.” Kelly se s úsměvem obrátil na Perelliho.

“Vy, kluci, asi nečtete nic kromě smutečních oznámení.”

“Nevím, jaké to bylo kino,” řekl Jimmy.

Neotesaný O’Hara se opět snažil upozornit na sebe.

“Poslyšte, šefíku, ten chlapec se v Chicagu nevyzná.”

Tentokrát obrátil Kelly pozornost na něj.

“Zato vy jste tu jako doma, že?”

Con se zašklebil.

“Ani ne. I já jsem tu nový. Přišel jsem z New Yorku.”

Kelly pokýval hlavou.

“Nikdy jsem o takovém městě neslyšel. Ale vyznáte se v Chicagu?”

“Se ví. Jezdím taxíkem.”

“I na roh Atlantic Avenue a Devadesáté páté jste včera večer jel taxíkem?”

“Já? V deset už jsem spal” O’Hara se skoro rozzlobil.

“Ale vy jste tam jel!” Kelly uk ázal přísně na Jimmyho.

“Ne!”

“Ale ano!”

“Ne!” Jimmy skoro zařval.

Kelly velmi rozvážně vyndal náprsní tašku.

“Poslouchejte, Harrigan byl u Shauna než umřel. Všechno prozradil. Řekl, že jste ho zastřelil vy a Con O’Hara.”

Zaslechl tichý smích. Tony se rozvalil v jednom z nádherných renesančních křesel.

“Zemřel a neřekl jediné slovo, vím to.”

“Víte?”

“Jistě,” přikývl Tony “Proč ho nezatknete?”

Perellimu byla odpověď na tuto otázku jasná dřív, než inspektor otevřel pusu.

“Kdybych pak přišel na policejní stanici, už by tam na mě čekal váš krotký advokát s příkazem k propuštění. Proto ho nezatknu.”

Povzbuzený O’Hara se do toho ještě jednou vložil.

“Už mu neodpovídej na žádnou otázku, Jimmy.”

“Podívejme, jak jste ožil,” inspektor se obrátil na Cona a pozorně si ho prohlížel.

“No a?”

“Kdo ví, jak dlouho to potrvá.”

“Pořádně dlouho.”

Tony vstal a postavil se k Irovi. Ruka mu rychle vzklouzla do Conovy kapsy, ve které, jak věděl, nosíval nabitý revolver. V mžiku ho přendal do své kapsy.

“To potrvá pořádně dlouho,” opakoval O’Hara.

“Tak se to asi bude jevit jenom vaší ženě,” řekl Kelly. Tato odpověď O’Haru rozzuřila. Con neviděl rozdíl mezi Kellym a policajty, které podplácel a vydíral. Začal nadávat slovy, které by tento papír neunesl. Ale sotva vyřkl první dvě slova, Kelly mu vlepil pořádnou ránu za ucho. O’Hara zaklel, o krok couvl a vsunul ruku do kapsy. Ale inspektor byl o hodně rychlejší. Jako zázrakem se mu objevila v ruce automatická pistole. Surovějí přitlačil O’Harovi na přezku širokého opasku.

“Dej sem to želízko.”

Znalecky si prohlédl O’Haru.

“Nemáš? Ale myslel sis, že máš, viď?”

Svou pistoli si nacpal do koženého pouzdra pod paží a přešel na místo, kde stál Perelli.

Téměř

zálibně mu položil ruku na rameno.

“Perelli, musím uznat, že jste třída. Toho dne, kdy vás oběsí, se pořádně opiju.” Podíval se na hodinky a vykročil ke dveřím.

“Mimochodem, na schůzku přijdete pozdě. Mika Feeneyho není radno nechat čekat. S těmi slovy odešel.

“Kdo mu to řekl?” O’Hara stál s otevřenou pusou. Tony mlčel, dokud neslyšel, že se za detektivem zavřely dveře. Potom během ke dveřím do salónu, zavolal Angela a rozkázal Jimmymu, aby rychle zavolal Mike Feeneymu. Jimmy právě telefonoval, když vstoupil Angelo. Dal mu speciální instrukce. Nebylo třeba mluvit široce, protože Angelo věděl, co je třeba v takové situaci dělat.

Jimmy podal sluchátko Tonymu.

“To jsi ty, Miku? Nezlob se, vyslýchali nás Byl tu Kelly. Proto jsem se zdržel Ano Přirozeně, hned jsme tam Dobře, Miku.”

Zavěsil sluchátko.

Přiběhl Angelo s kabátem a kloboukem.

“Chlapci jsou venku? Dobře. Ty jdeš se mnou, Cone.” Podíval se zamyšleně na Jimmyho.

“Ne, Jimmy, ty zůstaneš tady. Za chvíli se vrátím.” Otočil se k Angelovi: “Angelo, zajdi k Schobergovi.”

Angelo chodíval i předtím k Schobergovi. To taky patřilo k věci. Majiteli květinářství

odevzdal černou barvou orámovaný tvrdý papír, na kterém byla krasopisně napsaná báseň. Angelo byl tak trochu veršotepec a složil už hodně šikovných nekrologů. Už když telefonoval s Mikem Feeneym, napadlo ho, proč je Mike tak ochotný setkat se s nepřítelem. Podle všeho tato schůzka neměla být tajnou schůzkou dvou gangsterských vůdců, ale spíš schůzkou když už ne pod záštitou, tak rozhodně pod dozorem policie. Tak tedy střílet se nebude.

Jestli policie o schůzce ví, a určitě ví, každé porušení zákona by bylo spojené s nebezpečím pro oba gangy.

Tony ještě ani nedošel na místo schůzky, když si uvědomil, že jeho dohady a Feeneyho výstraha byly oprávněné. Na rohu každého bloku zahlédli policejní auta. Avenue ožila detektivy z ústředního policejního ředitelství. Když se setkali a podali si ruce jako úctyhodní občané, věděli, že je obkličuje celý zástup svědků. Věděl o tom pochopitelně i Mike Feeney. Jeho zabijáci zmizeli, ale snadno se dali zavolat. Stejně tak Tonyho.

“Dobrý den, Miku!” pozdravil ho Tony.

Podali si ruce a nebáli se jeden druhého.

“Jdeš ke mně do bytu, Miku?” zeptal se Tony.

Velký Mike se ve zmatku rozhlédl okolo.

“I chlapci mohou jít,” řekl Tony. “My si nechceme s nikým nic začínat. To projelo Kellyho auto. Člověče, ten chlap se o nás stará jako bratr.”

Mike váhal. Byl neobyčejně nervózní, protože hlavou mu vrtala sestra. Možná je v támhletom nebo v tom dalším autě, co jedou kolem. A zacházet s kulometem umí tak dobře, jako kdokoliv jiný. Nenáviděla Tonyho natolik, že její zlobu a zaujatost sám nechápal.

“Jdeme,” odpověděl.

Vešli do velkého výtahu, který byl k dispozici výlučně Tonymu, když byl v budově. Když

Tony vešel do apartmá, byl svědkem vyvrcholení malé idyly, která následovala po jeho odchodu.

Kapitola 14

Jimmy slyšel, jak se za Tonym zavřely dveře. Seděl s hlavou v dlaních, přemýšlel a divil

se. V

duši mu vířil zmatený strach a odpor. Mohl by odejít z Chicaga, ale svoje břemeno ponese s sebou. Břemeno viny a zrady. Jeho vina byla vinou Kainovou. Neměl se kam podít Kdyby mohl vstoupit do Kellyho kanceláře, přiznat se ke zločinu a nezatáhnout do toho Cona O’Haru a Perelliho, byl by se rozhodl pro tohle řešení. Kdyby mohl vstoupit do nového, čistého světa Ale kamkoliv půjde, navždycky ponese s sebou svůj hřích. Jimmy pochopil, že je jenom jedna cesta. Vlastní rukou? Ne!

To by byl podvod. život už stejně prohrál. Dluh musí splatit skutečným věřitelům.

“Co je, Jimmy?”

Rychle zvedl hlavu. Docela u něj stála Min Li. Byla tak klidná, jasná, tak oduševnělá, že mu to přímo vyrazilo dech.

“Min Li,” hlas se mu třásl.

“Co se stalo, Jimmy? Necítíte se dobře?”

Potřásl hlavou. Tvář mu opět klesla do dlaní.

“Ne” Dlouhá pauza. “Kdybych raději nežil!”

Sedla si k němu a položila mu ruku na koleno. V hlase jí zněla jemná výčitka.

“Jimmy, říkala jsem vám, abyste odešel,” ozvala se smutně. Zvedl se, zadíval se na ni a zasmál se.

“Odejít? A kam?”

Povzdychla si. Hleděl na ní s lítostí.

“Škoda, že vás do toho zatáhli,” řekl.

Zvedla hlavu.

“Do tohoto světa,” vysvětlil. “Nedalo by se to nějak napravit? Vy tu nemáte co dělat.” Min Li zvedla rám, na němž měla napnutou výšivku a dlouze a tiše se na něj dívala.

“Dělám jenom to, co každá jiná žena, Jimmy. Když už, tak na celý život.” Nemohl ji než obdivovat, jako ji obdivoval předtím. Byla taková, jako se zdálo jemu nebo taková, jako se zdálo Tonymu? Byl jeho idealismus křehkou budovou postavenou na iluzi?

“Netrápí vás ty vraždy a pašování?”

Pokrčila rameny.

“Ne. Kdyby byl Tony obchodník s akciemi, také by mi to bylo jedno.” A pak se jí zeptal, na co se jí chtěl zeptat už dávno předtím.

“Zřejmě jste chodila do dobré školy, Min Li. Mluvíte tak nějak jako, no, jako někdo”

“Chodila jsem na univerzitu.”

“Na univerzitu? Neříkejte! A máte i diplom?”

Přikývla.

“Jak jste se, prosím vás, dostala až sem?”

Nezvedla oči od vyšívání.

“No, víte,” odpověděla neurčitě, “umění, láska, člověk neví, co dělat. A už je v tom!” Cítil vůči ní nekonečnou něžnost, byl by dal svůj život, kdyby ho byl už neprohrál, aby ji vysvobodil z tohoto prostředí. Řekl to nahlas.

“Vy se odtud dostanete,” ubezpečovala ho. “Brzo.” Zakroutil hlavou. Nikdy se z toho nedostane. Ani do konce života.

Vstal a chodil sem a tam po místnosti. Myslel, že je stále ještě zaujatá vyšíváním, ale když se k ní otočil, viděl, že se na něj dívá s rozpačitě a zvědavě svraštěným obočím.

“Jimmy kdo včera zabil toho člověka?” .

Otázka ho omráčila. Na chvíli úplně zapomněl na Shauna O´Donnella.

“Nevím,” odpověděl nejistě.

“Kdo ho zabil?” zeptala se znovu.

Najednou se v něm něco zlomilo. Klesl před ní na kolena a zabořil hlavu do jejího klína. Nervy mu vypověděly službu.

“Já jsem to udělal, Min Li. Já jsem to udělal,” vzlykal. “Chtěl jsem se opít, když jsem tam šel, ale po každém doušku jsem byl střízlivější. Zabil jsem ho. Chladnokrevně jsem ho zabil. Musím platit, vím. A chci platit co nejdřív. Kdyby to přišlo hned, teď!” Přikývla.

“Čeká vás to zanedlouho, i vás, i mně.”

“Váš?” podíval se na ni, ale zvlhlýma očima viděl jenom mlhavě. “Vám nikdo neublíží.” A pak si uvědomil, že jí neustále někdo ubližoval. Ubližoval jí Perelli, ubližoval jí on. Uvědomil si, že vůbec není vyrovnanou orientálkou, že cítí a trpí. Uchopil ji za ruku.

“Miluji vás, Min Li,” zašeptal. “Kromě vás tu není nic, co by za něco stálo. Nikomu jsem to ještě neřekl.”

Vytrhla se mu.

“Nemám vám co dát,” její hlas zněl dutě, monotónně. “Jsem prázdná, nepotřebná nikomu.” A potom jí začal horečně vyprávět o plánech, které se mu honily v hlavě. Jak odjedou, jak utečou do Kanady, kde je Perelli nenajde.

Vzpamatoval se, až když se nahlas zasmála.

“Číňanka a student! Ne, Jimmy! Nemám vám co dát. Patřím sem, Tonymu. Netoužím po jiném muži. Dala bych mu i to, co nemám. Tak ho miluji.”

“žily tu i jiné ženy.” Touha po ní ho dohnala až ke zradě přítele. Věděla o tom.

“A odešly. Víte kam?”

Věděla, ale nebála se.

Snažila se ho přivést k rozumu. Tony na něj bude hodný, když zůstane. Věděl jen to, že jí

miluje. Neustále to opakoval. Zavrtěla hlavou.

“Miluji jen Tonyho.”

Tony Perelli stál ve dveřích a díval se na ně s rozzářenou tváří, jako by se otec díval na své

děti.

Jimmy ho zaslechl. Zvedl se ze země, ale Tony nechtěl poslouchat jeho omluvy.

“Ale Jimmy, prosím tě. Nic si z toho nedělej. Bylo to takové milé. A teď, dětičky, běžte pryč. Zaveď ho do svého pokoje, ty můj kvítku.”

Jimmy se opět pokoušel promluvit, Tony ho ale vystrčil za dveře. Tonyho úsměv byl mírný. Navenek mírný.

Pozoroval je, dokud nezmizeli. A pak se ještě dlouho díval za nimi.

Kapitola 15

Mike Feeney vešel do salónu s obavami. Nebyl tu poprvé, ale od té doby, co tu byl naposledy, se hodně změnilo. Například Vinsetti. Záhada, jak zmizel, udivovala gangsterské kruhy. Je to místo smrti, přestože je tu spousta květů v modrých vázách, přestože tu stojí asketicky přísné varhany a slabě voní hořící svíčky v čínských svícnech.

Otočil se ke dveřím a nahlas oslovil své společníky, spíš proto, aby si dodal odvahy, než aby jim dal instrukce.

“A my, chlapci, železa odložit. Tak jsme se dohodli, že ano, Tony?”

“Jistě! Revolvery na stůl. Mohu vám všem nabídnout něco k pití?” Feeney vytáhl dva revolvery z pouzder pod každou paží a velikým obloukem je položil na stůl.

“Tak, tady jsou moje.”

Tony vyndal revolvery z kapes speciálně ušitých na bocích a položil je k ostatním.

“Kde je Angelo?” Mike se rozhlédl.

“Poslal jsem ho k Schobergovi,” řekl Tony významně.

Mikovi to udělalo radost.

“Skvělá myšlenka! Jsi fajn chlap, že myslíš na takovéhle drobnosti,” přiznal zdvořile. “I chlapci budou mít radost.”

Tony hlučně otevřel zásuvku u stolu. Jeho host se podezřívavě rozhlédl. Perelli však vyndal jenom známou krabici.

“Chceš si zakouřit?”

Mike si vybral doutník.

“Obvykle nekouřím. Není to dobré na oči.”

Ani jeden si nevšiml Min Li, když přešla přes salón na balkón. Skláněl se tam kamenný

baldachýn, pod kterým byla výborná ozvěna. Sama neviděna mohla takhle poslouchat i sebetišší rozhovor v salónu. Objevila to hned první den po příchodu do Tonyho bytu. Tony o tom nevěděl, protože na balkón chodíval zřídka, a to jen tehdy, když v salónu nikdo nebyl. Nějakého Angela Beratachiho zastřelil soupeř tak, že vypálil z jednoho balkónu na druhý. Gangsteři nikdy nepodstupují takové riziko dvakrát.

“Tak poslouchej, Miku,” Tony si zapálil doutník. “Co jsem řekl do telefonu, to platí. Oba vyděláváme velké peníze. Dolar sem, dolar tam, stojí to za ty potíže?”

“Copak neříkám to samé?” Feeneyho nadšení bylo trochu násilné. “Vždycky jsem tvrdil, že máš pod kloboukem víc než univerzitní profesor.”

Perelli přitáhl dvě křesla doprostřed místnosti a teď seděli vedle sebe.

“Ale Tony, říkám ti to otevřeně, víš, že moji chlapi jsou tvrdí chlapi a potíže máme hlavně

kvůli Shaunovi.”

Tony zamručel. Ten druhý chlácholivě zvedl dlaň.

“Vím, vím. Shaun tě neměl rád. Byl jsi mu trnem v oku. Snad bych na tv ém místě jednal stejně, ale mám sestru, která si ho vzala. Vždyť víš, jaké jsou ženy. Chce dostat ty ptáčky, co jí oddělali manžela a gang stojí za ní.”

“Tvá sestra je velmi milá žena,” řekl Perelli zdvořile.

Ale Mike si nedělal iluze.

“Není podle tvého gusta, Perelli. Pro nikoho kromě Shauna neměla sexappel. A to je neštěstí.” Tony přistoupil rovnou k hlavnímu bodu.

“Co chceš, abych udělal?”

Mike se naklonil dopředu a rozvážně odpověděl: “Víme, kdo dostal Shauna. Je to ten hoch McGrath a Con O’Hara. Jeden z mých lidí je viděl,když spěchali zpátky do města. Ten kluk je zbabělý, ale Cona je škoda, znám ho už z New Yorku. Je ale moc slyšet. Viděl jsi tu jeho kočku?”

Tony ji viděl a nezapomněl na ni.

“Ano, viděl jsem jeho ženu. Co chceš, abych udělal?”

Mike ztlumil hlas.

“Pošli je dnes večer na domluvené místo. V jedenáct na rohu Michigan Avenue a Devadesáté

čtvrté. Bude tam několik mých chlapců a tím to hasne.”

“To bych neudělal ani psovi,” naježil se Tony.

“Vážím si tě za to, ale.

Tony si podepřel hlavu pěstí.

“No, ti dva mi rozhodně dělají starosti,” řekl.

Mikova klesající nálada stoupla,

“V každé partě se najdou zrádci. Vzpomínáš na Vinsettiho?”

“Znal jsem ho.” Feeney se ušklíbl. “Byl to zbabělec, pokusil se frnknout, co?”

“Něco takového, myslím,” řekl Perelli jakoby nic.

“Přišel sem a už ho nikdo neviděl, dokud ho nevytáhli z vody.” Mike mluvil p ůsobivě

dramaticky.

“Četl jsem o tom,” řekl Tony. “Nechci si s nik ým nic začínat,” pokračoval pomalu. “Dobře. Pošlu je na to místo.”

Právě vstávali, když někdo zaklepal na dveře. Byl to Angelo. Zpočátku ho neviděli, protože nesl obrovskou harfu z květin. Vážně ji postavil před ně na stůl.

Velkolepá harfa. Jeden z nejkrásnějších Schobergových výtvorů. Schoberg byl majitelem nejlepšího květinářství v Chicagu. Mike Feeney byl dojat.

“To je od tebe moc hezké. Toho si opravdu vážím.”

Zvedl vizitku s tmavě červeným rámečkem a četl:

ANDĚLÉ SLYŠELI, KDYž ZAKLEPAL SHAUN.

HLE, DOBRÝ ČLOVĚK PŘICHÁZÍ K NÁM.

PŘIJMĚTE SOUSTRAST OD TONYHO PERELLIHO.

Mikovi se zlomil hlas. “Nádhera!” zavzlykal.

Kapitola 16

Tonyho večírky byly vždy honosné. Tento narychlo zimprovizovaný večírek se dal omluvit snad jen významnou příležitostí.

Ani se to nehodilo, když uvážíme, že Shaun O’Donnell odpočíval v zemi spolu s věnci z několika aut teprve několik hodin. Bohužel, biskup nepovolil Shaunovi spočinout ve vysvěcené zemi. Ochraptělá vdova zuřivě protestovala. Odeslali dokonce i telegramy Svatému otci do Říma, ale zbytečně. Nejmíň měsíc ležel v nevysvěcené zemi. Teprve potom ho vykopaly věrné ruce a pochovaly vedle hrobu biskupova předchůdce. Zatím byl ale v rohu parcely vyhrazené pro baptisty (a v pekle, o čemž ani v nejmenším nepochybuji,” jak prohlásil rozzlobený farář). Bylo by proto nemístné uspořádat velkou slavnost.

Ale Tony Perelli potřeboval takovéhle večírky. Byla to chvíle, která vyžadovala víno a fanfáry, všechno vhodné doplňky doprovázení milovaných nepřátel na onen svět. Víno patřilo k vražedným obřadům. V Chicagu byla jistá společnost, která zabíjela. Členové této společnosti byli Tonyho krajané. A pokaždé, když policie uslyšela výstřel a vynutila si přístup do takového bytu, místo zakrvavené mrtvoly natažené na zemi našla na stole lahve a sklenice (obvykle tři) po vrazích a zavražděných.

Když se začlo tančit, Tony pokynul svému zástupci, aby s ním šel do salónu.

“Poslouchej, Angelo, Cona a Jimmyho posílám na West Side na to místo.” Řekl to jakoby mimochodem. Angelo hned pochopil.

“Neříkej!” A hned se zeptal: “A proč vlastně?”

Věděl ale moc dobře, proč.

“O’Hara nedokáže držet jazyk za zuby,” odsekl Tony.

“Ano, bude lepší když ta jeho velká tlama zmlkne, ale ten chlapec” Udělal grimasu, která se k němu nějak nehodila. Ani ho to tak nezarazilo, jako popletlo. Proč Jimmyho? Zeptal se ještě jednou.

“Všiml sis ho? Je na dně. Jestli ho Kelly zatáhne na ředitelství” Tentokrát se Perellimu nepodařilo přesvědčit svůj stín.

“Přirozeně, že je na dně,” Angelův hlas byl měkký jako samet. “Neříkal jsem ti, abys ho tam neposílal? Byl by nám býval moc užitečný. Ještě i teď by nám mohl být užitečný.” Viděl, jak Tonyho oči zabloudily na balkón. Byla tam Min Li. Angelo se zamračil. Snad ne kvůli Min Li?

Tedy ne z obchodních důvodů? To by nebylo správné.

Dívka vešla do salónu, zastavila se a mlčky je pozorovala. Angelo ucítil napětí a byl rád, že může zmizet.

Perellimu se v mysli uhnízdila zvláštní pochybnost -podezření, instinktivní podezření. Min Li mu chyběla, chyběla mu dokonce i v divokém vzrušení z Mariiny přítomnosti.

“Kde jsi byla?” zeptal se jí.

Podívala se mu zpříma do očí.

“Ve svém pokoji,” řekla.

“Když my se bavíme, ty si jdeš do pokoje! A Jimmy McGrath byl také v tvém pokoji?” Neočekávaná odpověď ho ohromila.

“Ano.”

Vyvalil na ni oči. Nemohla být přeci ve svém pokoji celý večer. Během večera zašel k jejímu pokoji a dveře byly zamčené. Zamykala jen tehdy, když nebyla uvnitř.

“Tak ty jsi byla s Jimmym ve svém pokoji a dveře byly zamčené?”

“Ano.”

Zhluboka vydechl.

“Ty máš ale nervy!”

Sotva to dokázal vyslovit. Ona a Jimmy spolu v pokoji a zamčené dveře!

“Říkal jsi mi, abych ho odvedla ze společnosti.” Na svůdných rtech se jí objevil úsměv. “Tak jsem ho odvedla ze společnosti.”

“Ano, říkal jsem to,” přisvědčil chraplavě. A pak, když si jasně uvědomil nesmírnost té

urážky, chytil ji surově za ruku. “Ale říkal jsem ti, aby ses s ním zamykala v pokoji?” Nevykřikla, ani nedala najevo, že silná ruka, která jí zatlačuje náramek do masa, jí způsobuje silnou bolest. Ani se nepolekala Tonyho zuřivého pohledu. Trhnutím jí uvolnil ze svého sevření.

“Kde jsou všechny ty hezké dámy a pánové?” zeptal se.

Ale nezajímaly ho hezké dámy ani pánové. Zajímala ho jen ona, Jimmy a zamčené dveře.

“V zimní zahradě, asi tančí.”

“Zamkla jsi dveře, hm? Zeptal jsem se tě jenom v žertu. Mohlo mě napadnout, že přisvědčíš.” Uklidnil se. “Řekni Jimmymu, že ho potřebuji.”

Min Li se polekala.

“Chceš mu něco říci? Byla to moje chyba.”

Potřásl hlavou.

“Ne, ne, Jimmy je prima chlapec. Mám ho rád.” Podíval se na hodinky. “Jdi mu říct, aby přišel sem.” Zamířil ke dveřím. “Běž, Min Li.” A ať přijde taky Con O’Hara Pojď sem.” Poslušně se vrátila. Znala ho dobře, a tak ji ani nepřekvapilo, že ji vzal do náruče.

“Nevšímej si mě. Trápí mě obchod. Nebuď” výrazně pohodil rukou. “Víš? A, Min Li, starej se o paní O’Harovou, ano? Je to skvělá žena, i když jiného druhu, než ty. Kdyby se Con na něco vyptával, řekni mu, že se o ni staráš ty. Řekni jí, jaký jsem fajn chlap. Neposlal jsem tě k moři, nekoupil ti dům a neoblékl jsem tě tak, že dámy z Hollywoodu vypadaly vedle tebe jako služky?”

Odtáhla se od něj.

“To jí můžeš říct sám.”

Znovu se podíval na hodinky.

“Pošli sem ty chlapce. Proč jsi zamkla dveře?”

Neustále mu to vrtalo hlavou.

“Nechtěla jsem, aby někdo vešel,” odpověděla prostě a usmála se.

“Naříkal nebo co? Jestli ho jednou Kelly dotáhne na policejní ředitelství, tak nám ho byl

čert dlužen.”

Min Li se usmívala.

“Neplakal.”

Když se za ní zavřely dveře, sedl si do křesla k velkému stolu a zamyšleně si okusoval nehty. Min Li se mu najednou stala hádankou. Nebyla to ta Min Li, kterou znal, poslušná otrokyně jeho nálad. Najednou získala určitou nezávislost, což ho znepokojovalo. Z myšlenek ho vytrhlo zazvonění telefonu. Zvedl sluchátko. Věděl, že volá Mike Feeney. Mike se trochu ježil. Tony tušil, že Mika štve jeho sestra.

Pamatuje si Tony, na čem se dohodli? Nebo změnil plán? Jeho chlapci chtějí vědět to, jeho chlapci chtějí vědět ono. Tonymu Perellimu bylo jasné, že “jeho chlapci” jsou vlastně paní O’Donnellová.

“Prosím tě, Miku, nehoň mě,” okřikl ho rozzlobeně. “Řekl jsem v jedenáct, teď je čtvrt pryč V pořádku. Za deset minut se připraví. Jen mě nezačínej honit, to je všechno. Když jsem ti to slíbil”

Koutkem oka zahlédl, že se otevřely dveře a vešel Jimmy. Hrubě přerušil rozhovor, položil sluchátko a s úsměvem Jimmyho přivítal.

“Mrzí mě, že jsem tě vytáhl ze společnosti, Jimmy můj. Znáš kapitána Struda?” Jimmy zavrtěl hlavou.

“Policejního kapitána?”

“Ne,” usmál se Jimmy, “zatím neznám v Chicagu žádného policejního kapitána.

“To nic,” pokračoval Tony. “My mu říkáme Levák a tímhle jménem se dnes ohlásí.”

“Chceš, abych ho našel?”

“On najde tebe, nemusíš se bát.”

S obdivem si chlapce prohlédl, od hlavy až k patě.

“Dnes večer vypadáš báječně,” řekl a pokynul mu, aby si sedl do křesla vedle něj. “A usmíváš

se! Jsi ohromný! Člověče, od rána ses změnil k nepoznání.”

Jimmy se opravdu hodně změnil. Oči měl jasnější, po zoufalství ani stopy, choval se téměř

bezstarostně. “Krásný chlapec,” pomyslel si nestranně Tony. “Chlapec, který může chodit slušně oblečený a nevypadá při tom jako číšník.”

“Cítím se lépe,” vysvětlil Jimmy.

Tony přikývl.

“Podráždil tě ten všivý policajt. Prosím tě, to je nula,” řekl opovržlivě.

“Pan Kelly?”

Tony netrpělivě pohodil hlavou.

“Neříkej pan, není tady.”

Jimmy si tiše pohvizdoval a přestával jenom tehdy, když zrovna mluvil. Hvízdal si a prohlížel si ruce, ty provinilé ruce.

“Bylo to tvrdé,” přiznal se. “Dnes ráno jsem Kellyho nenáviděl. Teď je mi spíš tak nějak sympatický.”

“Jenom aby ti nebyl zas moc sympatický,” upozornil ho Tony rychle. “Sympatie v našem podnikání nemají co dělat. Min Li je ti sympatická, co?”

“Je,” odpověděl Jimmy klidně, “miluji ji.”

Tony položil otázku bezstarostně a dostal odpověď, kterou nejméně očekával. Otočil se v křesle, aby na chlapce lépe viděl. Pozorně se mu zadíval do tváře.

“Vážně? Miluješ ji? Je skvělá. Moje práce.”

Oprášil si z rukávu neviditelné smítko.

“Za všechno vděčí jenom mně. Bydlela s nějakým malířem, když jsem ji našel”

“Záleží na tom?”

“Mně ne, já jsem velkorysý. Co je to vlastně takový umělec. Nula. Skoro to ani není člověk.” Vtom vešel Con, drsný, sebevědomý, šikovněji než jindy skrýval nenávist ke svému zaměstnavateli. A měl důvod ho nenávidět. Toho večera byl neobyčejně všímavý a ukrutně žárlil.

“Á, Cone, znáš Leváka Struda , policejního kapitána?”

“Ne, neznám ani jednoho z těch panáků, ale můžeš si být jistý, že co nevidět”

“Jistě, jistě”

Tony vstal, přešel na druhou stranu stolu, vytáhl zásuvku, vyndal z ní tučnou obálku a položil ji na stůl.

“To vezmeš ty, Jimmy. Strč si to do kapsy a buď opatrný. V obálce je třicet tisíc dolarů. Kanálem Erie mi vezou lihoviny. Ale to se tě netýká. Vezmeš obálku na roh Michigan Avenue a Devadesáté čtvrté. Kolem jedenácté se tam objeví Strude. Řekne “Levák” a víc nic. Odevzdáš mu obálku a vrátíš se. Zpátky bys měl být ve čtvrt na dvanáct.” O’Hara pozoroval, jak si Jimmy nacpal obálku do kapsy. Tvář mu zbrázdila hluboká chmura.

“Poslouchej, jaký to má smysl, posílat tam i mě. To snad Jimmy tu obálku neunese?”

“Na třicet tisíc dolarů nejsou dva zase až tak moc,” řekl Tony. “Mikovi důvěřuju jenom když

ho mám na očích. Ví, že dnes posílám peníze.”

Con se na něho podezřívavě zadíval. Vstal a už byl skoro u dveří, když si Tony uvědomil, že odchází.

“Kampak?” zeptal se.

“Jdu svojí ženu zavézt domů.”

Tony se usmál.

“A proč? Co ti je? Zůstane tady celou noc a ty taky. Už jsem vám dal připravit pokoje.” Když O’Hara otevřel dveře, vešla žena, o které právě mluvili. Chtěla vědět, o co jde. Přišli pro Cona a zajímalo ji proč. Celý večer ji otravoval, aby odešli. To by ani nebyl Con, kdyby jí nezkazil každou zábavu.

“Vezmu tě domů, a když se budu vracet, stavím se pro tebe,” řekl Con. Vyvalila na něj oči.

“Co se děje, k čertu?” zeptala se. “Co si myslíš, že jsem? Něco, co sis koupil? A vůbec, kam jdeš?”

Tony se na ni usmál.

“To se nikdy nesmíte ptát.”

Pohled jí bloudil z jednoho na druhého a pak si všimla Jimmyho.

“On jde taky? Doufám, že to zase není nějaké přepadení.”

Tonymu se na tváři objevil bolestný výraz.

“Ne, ne. Nemyslete na takové věci.”

Jimmy na ně zamyšleně hleděl. Potom navrhl, vážně a trochu zlomyslně: “Půjdu sám. Snad se o sebe umím postarat.” Jeho nabídka byla O’Harovi velice příjemná.

“Se ví, že umíš” začal, ale Tony se otočil a hrozivě na něj vycenil zuby.

“Co je to? žádal jsem tě snad, aby sis vybral, co chceš a co nechceš dělat?” okřikl ho. “Jsi tak zbabělý, že se bojíš jít s ním? Kdyby to bylo nebezpečné, posílal bych tam snad Jimmyho, který je mi jako bratr?”

Con se podlézavě přikrčil. Nehodilo se to k němu.

“No dobrá,” přisvědčil, “Jdu si pro kabát.”

Zachytil pohled své ženy a ostře na ni pohlédl.

“O vás se bude starat paní Perelliová. Rozumíte?” řekl Tony.

“Kdo říkal, že potřebuju opatrovnici?” zaprotestovala.

“Vy,” smál se Tony. “Teda nashledanou, Jimmy.”

Vtom si všiml, že Jimmymu se něco leskne v horní kapsičce u vesty. Stříbrná tabatěrka. Natáhl tučný ukazovák a píchl do tabatěrky.

“Prosím tě, co je to?”

Jimmy sklopil zrak.

“Tabatěrka. Moje no, někdo mi ji dal.”

Tony přikývl. Potměšile se zahleděl na Jimmyho.

“Někdo milý, co? Nosíš ji na srdci.”

“Náhodou je tam.”

Tony potřásl hlavou.

“Nenosil bych ji tam Jimmy, dej si ji níž. Nevypadá to hezky.

Jimmy byl chvíli zmatený, ale potom mu tváří problesklo porozumění. Pomalu vytáhl tabatěrku z vesty a dal si ji do kapsy u kabátu.

“Jistě. Překážela by, že?”

Perellimu se z tváře vytratil úsměv. Jimmy řekl brutální pravdu. Co ví? Určitě něco ví, nebo aspoň tuší. A jestli něco ví, kdo mu to řekl?

Ze salónu vedla do haly krátká široká chodba. Jimmy byl už na půli cesty, asi uprostřed chodby, když za sebou zaslechl hlas. Ohlédl se a uviděl Min Li. Běžela za ním. Natáhl ruce a obejmul ji. Zapomněla na Tonyho Perelliho, co stál ve dveřích a pozoroval je s otevřenou pusou, zapomněla na Marii, pobavenou a trochu zaraženou, protože ženy v Mariiných kruzích jsou konvenční.

“Odcházíte a ani se nerozloučíte, Jimmy?” vyčítala mu udýchaně. “Jste šťastný?”

“Přísahám, že jsem,” zašeptal. “Ani nevíte, jak šťastný.” Zvedla tvář a on se sklonil a políbil ji. Pak se připojil ke Conu O´Harovi, který stál v otevřených dveřích a nahlas hudral a nadával na svěřenou roli.

Min Li se vrátila rovnou do salónu. Neviděla ani Perelliho ani ženu, která měla zaujmout její

místo. Nepřítomně hleděla do prázdna a uvědomovala si jen úžas, který jí zachvátil mysl a srdce. Perelli ji oslovil, ale neodpověděla. Docela sobecky si přála jen jedno: aby na ni Jimmy vzpomínal v dobrém. Nepřála si víc nic, jen to. Pohybovala se v jakémsi oparu údivu a zvědavosti, jestli se to podaří.

“Hej! Slyšíš mě?”

Uslyšela Tonyho řev a otočila na něj svou usměvavou tvář. Jaký byl velký báječný a mocný, a přece “Přišel jsi mne požádat o tanec, Tony?” zeptala se vesele. “Budu nejkrásnější ze všech. Jimmy to říkal.”

Když odešla, stál Tony uprostřed místnosti jako sloup. Bude z nich nejkrásnější, řekl Jimmy. Urazil se. Hrozně se urazil. Ale vždyť už rozhodl o osudu Min Li, už se rozhodl, že ji pošle do nového, hnusného života. Nebyla první. Skoncoval s ní, jako skoncoval s jinými láskami, a potom už na ně nemyslel. Dokonce ani na výsluní jeho přízně neznamenala pro něj žádná z nich mnoho, ne víc než nábytek nebo výzdoba jeho apartmá, jak už jí řekl. A přece ho ranila. Byl to bolestný objev, nová zkušenost, něco ohromujícího, nesnesitelného. Zaslechl Mariin nervózní smích, ale dál zůstal stát s nepřítomným zrakem upřeným na dveře, kterými odešla Min Li. Vzpamatoval se.

“Zamkla dveře,” řekl pomalu.

“No sbohem! Má milence,” zanotovala drsně Marie. “To dítě se mi líbí.” Potom se ale její myšlenky vrátily k něčemu důležitějšímu.

“Kam šli ti dva?” zeptala se.

Neodpověděl.

“Con a Jimmy McGrath,” doplnila netrpělivě. “Pane Perelli, jste hluchý?” Nebyl ani hluchý, ani němý, ale mysl se mu docela popletla z té omračující představy.

“Neřekla ano,” pokračoval pomalu, “a neřekla ani ne.

Jednoduše si mne nevšimla Bude nejkrásnější ženou ze všech Říkal to Jimmy.” Z Mariiny tváře zmizel úsměv a široké rty jí ztuhly.

“Jdete tančit, nebo tu budete přemýšlet celou noc? Na jak dlouho odešel Con?” Tony sebou trhl a ocitl se rázem v jiné skutečnosti. Con byl pryč. A to byl jeho konec. Zasmál se.

“Bude pryč akorát dost dlouho,” obejmul ji.

Snažila se mu vytrhnout.

“Jste si proklatě jistý, co? Pojďme tančit.”

Ale dovedl ji ke křeslu a vtlačil ji do něho.

“Nechoďte nahoru k té zběři,” prosil jí. “Seďme chvíli tady, nikdo nepřijde.” Přitáhl si ji blíž a začal ji líbat. Odporovala jen natolik, nakolik to vyžadovala situace. Byla konvenční, potrpěla si na slušné chování nebo alespoň zbožňovala slušné způsoby.

“Vysoké mínění o mně nemáte, co?” odstrčila ho a dívala se na něj. “A co kdyby někdo přišel? Třeba vaše manželka?”

V jeho pohledu vyhasl všechen jas a ona se opět dívala do mrtvých očí. Rozzlobeně vstala.

“Jděte k čertu! Jestli mi tu chcete ještě něco blábolit, tak si najdu jiného partnera.” Chtěl ji zadržet, ale vysmekla se mu. Šel za ní do tanečního sálu a vzal ji chlapovi, se kterým tančila.

Kapitola 17

Je jasné, bručel Con, že Tony Perelli si neumí rozdělit čas, když kšeft, tak kšeft, když zábava, tak zábava, ale míchat to oboje dohromady je proti všem pravidlům a tradici. Proč si jenom policajti nemůžou vybrat svůj podíl za denního světla? Jestli je kontroluje nějaká vyšetřovací komise, určitě má přehled o jejich účtech v bance. A záleží snad na tom, jestli si berou plat na rozích opuštěných ulic nebo jestli ho dostávají šekem, když tak jako tak mají v bance peníze, o kterých nedokáží říct, kde je vzali?

Jimmy seděl za volantem. Toho večera jako by neměl nervy.

Con’ho zvědavě pozoroval. Viděl neuvěřitelné změny u jiných, ale v životě by ho nenapadlo, že něco takového uvidí i u Jimmyho.

“Pravda, proč šel Kelly k Perellimu?” zeptal se najednou.

“Kelly?”

Con přikývl.

“No. Vešel do budovy právě když jsi vycházel ven. Vždyť jsi ho potkal. Jimmy neodpověděl.

Po zeleném světle se rozsvítilo červené. Zastavil před křižovatkou.

“Tak jak se máš, Cone?” zeptal se ho.

Con otočil hlavu a překvapeně se na něj podíval.

“Cože?”

“Jak se ti líbí na světě? žiješ si dobře? Rád bys žil dál se svou manželkou nebo aspoň bez ní, ale žil?”

“Se ví. A taky budu,” ušklíbl se Con.

“Ale jenom tehdy, když tě vyložím někde jinde než na místě schůzky.” Con zamumlal neurčitou otázku.

“Místo, kam jedeme, není úplně bezpečné,” vysvětloval Jimmy.

“Bude lepší, když pojedu sám.”

O’Hara se zavrtěl na sedadle.

“Co to žvaníš?” zeptal se nejapně.

“Víš, co to znamená jít na smluvené místo?”

“Se ví, že jo.”

Chvíli bylo ticho.

Opět se rozsvítila zelená a auto se dalo do pohybu.

“Směšné,” pokračoval Jimmy. Mumlal si spíš pro sebe než pro svého společníka. “Až dodnes jsem nevěděl, co to znamená. V novinách jsou takové výrazy, ne? Místo, kam tě pošlou a kde najdou tvoji mrtvolu, označí křížkem. Mrtvolu uklidí, aby nepobuřovala citlivé lidi a na tom místě nakreslí velký kříž.”

“A koho posílají na místo smrti teď?” zeptal se Con pomalu a uvážlivě. Uslyšel krátký povzdech.

“Myslím, že nás,” odpověděl Jimmy. “Aspoň mě určitě. Vyložím tě někde cestou a nebo bude snad lepší, když vyložíš ty mě?” přemýšlel. “Ne, bude lepší, když já vyložím tebe. Když neuvidí auto, pomyslí si, že je Perelli podvedl”

“Člověče, poslyš, řekni mi to tak, abych tomu rozuměl, jo? Posílají nás na místo smrti? Ten špinavý Talián?”

“Asi ano,” řekl Jimmy vážně. “Nevím, proč posílá tebe, ale mě posílá.” Con O’Hara vzrušeně dýchal.

“Kdo ti to řekl?”

Jimmy se usmál.

“Někdo, kdo nemá důvod mi lhát.”

“Min Li?”

“Kdo nemá důvod mi lhát,” opakoval Jimmy. “Nejlep ší bude, když tě vyložím tady.” Přibrzdil u chodníku.

“Zbláznil ses?” spustil na něj Con. “Jestli je to pravda, tak proč tam chceš jet?” Jimmy McGrath neodpověděl a v Conově pomalé mysli se rodilo podezření.

“Chceš zmizet s penězi, co?”

Jimmy rozsvítil lampičku před sebou a vyndal z kapsy obálku. Bez váhání ji otevřel a vyndal tučný balík čistých papírků.

“To jsou ty peníze, které mi zajistí pohodlný život až do smrti,” řekl výsměšně. Con O’Hara mu vytrhl z ruky balíček a s otevřenou pusou obracel papírek za papírkem.

“To nejsou peníze jenom papír!” zašeptal.

“Tak vystoupíš?”

Jimmy se natáhl přes něj a trhnutím otevřel dveře.

O’Hara váhal jen okamžik. Zkoumavě vyhlédl do temné ulice.

Nikde nikdo.

Nedaleko uviděl úzkou pasáž mezi dvěma činžáky.

“Budu tě pozoroval támhle odtud,” vydechl. “Běž, Jimmy. Máš revolver?” Jimmy zakroutil hlavou.

“Nepotřebuji revolver.”

Zavřel dveře, pokýval mu na pozdrav a rozjel se vstříc smrti.

Přijel na smluvené místo, zastavil a vystoupil z auta. Všude bylo pusto. Pak se zablýskly reflektory. S velkým rámusem kolem něj projelo auto. Potom chvíli ticho a nic Ale ano. Přijíždělo další auto. Jelo pomalu, těsně u chodníku. Stále blíž a blíž záclonky byly stažené Několik málo yardů od Jimmyho se záclonka pohnula

Jimmy McGrath ztuhl. Snad i zahlédl plamínky, co vyšlehly z kulometu. Ale nic už necítil nic

Na chodník dopadl už jako nehybná mrtvola. Zaplatil tak, jak očekával. Neuplyne ani hodina a kolem mrtvoly se seběhne zástup novinářů, na prvních stránkách chicagských novin budou jeho fotografie a na místě, kde byl Shaunův účet z poloviny vyrovnán, nakreslí někdo kříž.

Kapitola 18

Angelo vpouštěl inspektora Kellyho. I když to přitom zachvátily určité obavy, bylo to celkem přirozené, protože Angelo uvažoval ze všech gangsterů nejjasněji a na Kellyho tvrdé tváři zahlédl hrozící nebezpečí.

Mezi těmi dvěma existovala jakási těžko definovatelná sympatie. Kelly označoval Angela za budoucího vůdce Perelliho gangu. Věděl, že kdyby vzal vedení do ruky Angelo, změní se nejen metody, ale výrazně se zlepší i jejich vztahy.

“Kde je Perelli?” zeptal se příkře.

Rozhlédl se a viděl prázdné lahve od šampaňského a sklenice. I bez kvílení gramofonu by uhádl, že večírek je v plném proudu.

“Zrovna před chviličkou si odskočil ke kamarádovi,” řekl Angelo rychle. Kelly se usmál.

“Ke kamarádům si odskakuje v pancéřovém autě a to nevyjelo z garáže.” Angelo se neznepokojil ani nezastyděl. I lhát patřilo k jeho povinnostem. Začal se chovat důvěrně.

“Je v tanečním sále, s dámou, a to je pravda. Víte, jaký je Tony sukničkář! Dáte si něco k pití, pane inspektore? Skočím pro něj.”

Kelly se procházel po místnosti.

“Dneska prý tu byl Mike Feeney.”

Angelo přikývl.

“S Mikem jsme jako bratři.”

Kelly se zašklebil.

“Jo, jako Kain a Ábel. Kde je ten chlapec McGrath? I ten je bratr?” Angelo se sladce usmál.

“Někde tady. Milý chlapec, pane inspektore.”

“Někde tady? Viděl jsem ho ve dveřích, když jsem vcházel dovnitř. Najděte Perelliho, chci si s ní promluvit.”

Angelo už kráčel ke dveřím, když se ho Kelly zeptal:

“Proč jste uspořádali večírek?”

“Ach, jenom takový malý v zimní zahradě,” odpověděl Angelo s omluvným úsměvem. “Tony nechtěl pořádat nic velkého, vždyť jsou s Mikem přátelé a Shauna pochovali teprve dnes odpoledne. Prosím vás, kolik že tam bylo květů! Málo, maličko, jenom osm aut! Shaun byl nádherný v té stříbrné truhle, stála sedm tisíc. A za květy dali nejméně pět tisíc dolarů, jen si pomyslete, pane inspektore. Pět tisíc se vyhodilo za pitomé lilie! A všechny ty penízky jsme mohli dostat my, chudáci.”

Vešla Min Li a sedla si na své oblíbené místo na gauči. V rukou měla rám na vyšívání a večírek ji zřejmě nijak zvlášť nezajímal.

Kelly jí přátelsky pokynul hlavou.

“Vidím, že jste v plné parádě.”

Byla krásná ve zlatých šatech. Obvykle nosila čínské šaty, ale toho večera se oblékla podle evropské módy a zlatý lesk róby z Paříže se mísil s jemným odstínem její pleti. Podívala se na šaty, a potom na inspektora.

“Ano? Jsou pěkné?”

“Nádherné,” řekl Kelly sardonicky, ale ona to ch ápala doslova a poprvé ji slyšel smát se. Pozoroval ji s rozpačitým mrakem na tváři.

“Nikdy jsem vás neviděl takovou veselou. Jen si to představte, včera v noci se mi o vás zdálo.”

Zvedla obočí.

“Ach, pane Kelly, já jsem si myslela, že vám se zdá jenom o věznicích, provazech a zabijácích.

Zasmál se.

“Myslívám na váš, děvče. Mám vás rád, a to je fakt.”

“Opravdu?” zeptala se s jistou dávkou koketerie. “Dnes je můj šťastný den.”

“To ale neznamená, že za vámi přijdu, až Tony nebude doma. Neříkejte, že jste zklamaná. Nejste. Je ale fakt, že ačkoliv jste prožila v tom svém světě lásky tolik podivných dobrodružství, já si vás vážím. Jste tu jediný skutečný člověk.” Zahleděl se na malovaný strop.

“Nepatříte sem, to je jasné. V téhle místnosti není nic, co by nebylo imitací něčeho jiného. Celé apartmá je kopií čehosi v Benátkách, obrazy jsou kopií čehosi v Římě a nábytek jako by z oka vypadl modelům z Verony.”

Bavilo ji to.

“Umění bylo vždy mojí slabou stránkou,” řekla zvolna. “Mám být také replikou čehosi a odkudsi?”

“Vy jste pravá,” odvětil. Opatrně se rozhlédl a tiše se zeptal: “Kdy odcházíte?”

“Kdo vám řekl, že odcházím?” vyhrkla.

Tak teda ví nebo alespoň tuší, pomyslel si.

“No, už je na čase, abyste odešla. Vídal jsem tu už tři děvčata, která vypadala na milión dolarů a viděl jsem je i odcházet.”

Přikývla.

“Vím. Chuděry!”

Z jejího hlasu byla cítit bezstarostnost.

“Víte snah, odkud ten náš chlap bere na všechnu tuhle parádu peníze?” Zvolna pokrčila rameny.

“Z pašování alkoholu.”

“Ano, z pašování,” opakoval po ní Kelly, “ale to není všechno. V Ciceru má tři domy a v Burnhamu dva. A v každém z nich čtyřicet děvčat. Každou noc mu tovynese dva tisíce dolarů.”

Seděla klidně s rukama v klíně. Ani se na něj nepodívala.

“Ano, vím,” přiznala tiše. “Nejsem malé dítě. Jistě, že to vím. Proč mi to říkáte?” Věděl moc dobře, proč jí to říká. Chtěl, aby se polekala, rozčílila, ale zatím s ní vůbec nic nepohnulo.

“Děvče z nejluxusnějšího podniku v Ciceru se nepohodlo s Tonym. Kradla mu peníze. Někdo ji asi bude muset vystřídat.”

Z paniky nebylo nic. Skutečně jí na tom nezáleželo. Vycítil její reakci a nevycházel z údivu.

“Co je mi do toho! Měl jste mi to říct včera. Možná by mě to ranilo. Dnes už mi nic neublíží. Kolik je hodin?”

Někde stříbrným hlasem tloukly hodiny.

Kelly se podíval na hodinky.

“Jedenáct. Proč?”

Na tváři se jí zračilo vytržení. Nebo se mu to jen zdálo, že jí trochu zbledly tváře? V očích se jí mihlo něco, co nikdy předtím neviděl.

Hleděla do prázdna.

“Jedenáct”

“Prosím vás, Min Li, co se to s vámi ksakru děje?”

“Mlčte chvilku!”

Zavřela oči a ruce si položila na prsa. Byla jako meditující božstvo.”

“Prosím vás, Min Li, vypadáte jako čínská královna,” netajil se obdivem. Natáhla k němu ruku.

“Polibte mi ruku,” řekla, ” v této chvíli jsem královnoujsem královnou! Poprvé v životě!” Držel ji za ruku, na které se leskl obrovský diamant. Zvědavě si prohlížel prsten a ohmatával kámen.

“Tak to je jeden z vašich třpytivých briliantů.”

Přikývla. Její myšlenky i srdce byly v té chvíli někde docela jinde. Bylo by ho zarazilo, kdyby věděl, kde.

“Viděl jsem ho už předtím,” vysvětloval.“Nosilo ho každé děvče, co tu žilo.”

Vzpamatovala se, nevýrazně se usmála a vzdychla.

“Ano, myslím, že ano.”

“Jednoho dne vám Perelli řekne, že ho potřebuje, vy mu ho dáte a už ho neuvidíte.” Zvědavě si prohlížela prsten, jako by ho viděla poprvé.

“Nepotřebuji ho, na co? Pro mě nic neznamená.”

“Jednoho dne vás pošle do Cicera,” pokračoval v úvahách. “Víte, co tam budete dělat?” Přikývla.

“Povedete podnik, kam chodí bohatí pánové.”

“Ne!”

Vyslovila to prudce a náruživě. Na chvilku se mu začlo zdát, že se vylekala.

“A pak, po roce nebo dvou,” pokračoval, “půjdete do mizernějšího podniku, kde pijí pivo a pálenku. A nakonec se dostanete do třetího, kde po eleganci a luxusu není ani vidu ani slechu.

“Ne!”

Chytil ji za rameno a prudce obrátil. Díval se jí do tváře.

“Tak to bylo se všemi, Min Li. Se všemi. Každá dívka, která kdy byla paní Perelliovou, skončila v tom samém podniku.”

Delší pauza.

“Vím ale, jak byste z toho vyv ázla.”

Věděla, jak z toho ven, ale on to nev ěděl. V myšlenkách se zabýval jenom tím, jak toho ptáčka Perelliho dostat do klece.

“Za dopadení Vinsettiho vraha by byla odměna sto tisíc dolarů. Peníze jsou uloženy v Union Bank. Zabil ho Tony Perelli. Vlastnoručně. A vy to víte.”

Zoufale mávla rukou a sedla si do křesla s vysokým opěradlem.

“Myslela jsem, že budete zajímavější a vy nejste. Teď jste jen policajt a já vás mám ráda, když jste člověk.”

Kelly se rozhlédl a ztlumil hlas. Věděl o všem, co se tu dělo. O všem! Věděl mnohem víc než

ona a věděl i to, jak se Tony Perelli kompromitoval s O’Harovou ženou. O Marii měl velmi přesné a nepěkné informace. I v Chicagu měla přítelkyni a příliš se chvástala se skvělou budoucností, co ji čeká. ženy se svěřují ženám a ty zase mužům. Občas policie také nastaví

pozorné ucho.

Tohle byl způsob, jak ji přistihnout. Musí vědět něco o Marii. A jestli to ví

“Vy se nemáte čeho bát, ani jeden gangster se vás nedotkne. Jediné, za co je tady v Chicagu věšíme, je vražda ženy. Možná jsou naše poroty zbabělé, ale přísahám bohu, jsou citlivé!

Zaručuji vám bezpečnost.”

“Jste snad bůh?” zeptala se povzneseně.

“Ne v Ciceru,” odpověděl.

Začala se mu vysmívat.

“Drahý příteli! Nebojím se ani Cicera, ani luxusního podniku, ani špinavého podniku. Nikdy tam nepůjdu, nikdy, nikdy! Na to se mám příliš ráda.”

“Neznáte Tonyho Perelliho,” řekl Kelly, ale ona se jen usmála.

“Co na tom?” namítla. “Snažíte se mě rozzuřit, ale já se s nikým nechci rozejít v hněvu. Chci odejít s hezkými pocity vůči všem.”

To pro něj byla novinka.

“Odcházíte, vážně?” vyzvídal dychtivě.

Přikývla.

“Tony ví? A když zavrtěla hlavou: “Rád bych vám pomohl.” Znovu se zasmála.

“Jak může pomoci velký náčelník detektivů?”

“Nijak,” souhlasil. “Ani takové pořádné dívce jako jste vy.”

“Myslíte si, že jsem pořádná dívka?” dráždila ho.

Na chvíli pozapomněl, proč vlastně přišel a zvedl klobouk, že zas půjde.

“A přece jsem pro vás udělal něco pěkného Nezeptal jsem se, s kým odcházíte.”

“A zbytečně byste se taky namáhal,” odbyla ho.

Podívala se ke dveřím. Stál tam Tony a usmíval se na ni. Nebylo to však Tony ze začátku večírku, ale starý Tony, pozorný a něžný.

“Á, pak inspektor. Chtěl jste se mnou mluvit?”

Vzal jí z ruky vyšívání.

“Copak to dělá moje maličká? Starého čínského draka nějak jí ta výšivka nepřibývá. Podívejte se,” rozšafně prostřel před Kellyho vyšívání. “Ta překrásná práce, ty jemné prstíčky.” Líbal je. “A teď už běž, ty moje Číňánečko Hned přijdu za tebou.” Kelly natáhl ruku.

“Sbohem, Min Li.”

Chvíli váhala, potom mu podala ruku a uklonila se jako na divadle.

Tonyho to překvapilo.

“Hm! Poprvé v životě jsem vás viděl někomu podat ruku, pane Kelly.”

“Poprvé jsem tu potkal člověka, kterému jsem ji chtěl podat,” odsekl inspektor. Díval se přitom ke dveřím, za Min Li.

“Jste jako jed, Perelli. Často jsem přemýšlel, co jste zač. Nebyl snad Jidáš původem ze Sicílie? Sedněte si.”

Perellimu na okamžik zasvítily oči vraždou, ale pak se s teatrálním úsměvem otočil na pozorného Angela.

“Sedněte si, ve vlastním bytě. Slyšel jsi to, Angelo?”

Od opatrného sluhy se však nedočkal odpovědi. Angelo byl citlivý na změny vztahů mezi policistou a gangsterem. Kelly mluvil tak, jako by něco věděl.

“Moje kancelář na policejním ředitelství není tak pohodlná. Posledních osm gangsterů, kteří

seděli v mém úředním křesle, jsou mrtvi.

Tony Perelli se opět zdvořile usmál a obrátil se na svého nevolníka. Pan Kelly si o nás myslí pěkné věci, Angelo. Když se něco stane, jde se za Tonym Perellim. Když starosta Chicaga pronese mizernou řeč, jde se za Tonym. Zmizí Vinsetti, jde se prohledat byt chudákovi Perellimu.”

Angelo ze slušnosti přisvědčil.

“To je pravda, pane inspektore.”

Tony použil jako argument Vinsettiho. Taková bezostyšnost vyrazila Kellymu dech.

“Vinsetti Hm! Vybral si z banky třista tisíc dolarů, přišel sem a už ho nikdo nikdy neviděl.” Tony se zašklebil. V této hře proti policii a donašečům vyhrával na celé čáře. Mohl si dovolit triumfovat.

“Ano a celý den jste ho dali sledovat. Celé dopoledne byl na policii a žvanil a žvanil ten velký, stoprocentní zrádce!”

“Přišel do tohoto bytu,” trval na sv ém Kelly.

“A já jsem ho vyhodil,” prohlásil Tony. “Nechci si nic za čínat s takovými hnusnými zrádci.” Kellyho začlo mrzet, že se pouštěl do téhle debaty. Byl by docela rád obrátil řeč na něco jiného.

“Přišel do tohoto bytu, a neodešel živý,” zopakoval.

Perelli se znovu rozhlédl a jeho zástupce udělal, co od něj očekával.

“Poslouchejte, pane inspektore, to vůbec není pravda. Přišel jste za deset minut,” řekl.

“Ano, a byla snad na podlaze krev?” Tony se rozzlobil. “Nebo tu le žela mrtvola? Slyšel někdo výstřel?”

Mluvil už příliš, ztrácel rozvahu. Kellyho lehkomyslnou v ýzvu si moc připouštěl.

“To by přece nikdo neslyšel,” namítl Kelly. “Vím toho dost o vaší pistoli skvělá pro diskrétní práci.”

Perelli se rozesmál, ale jen napůl upřímně.

“Nemá to hlavu ani patu. Prý každého zabiju Tony Perelli, Tony Perelli! Kdyby nebyl on, nebylo by co psát v novinách… Kdyby neexistoval, museli by si ho vymyslet!”

“Poslyšte, pane inspektore, vy byste to měl vědět líp,” ozval se Angelo. “A ne věřit tomu, co napíšou v novinách.”

“Kéž by nebyly ani jedny!” zavrčel Tony.

Kelly ho docela dobře chápal.

“Kdyby v Chicagu nebyly noviny, nebyla by ani policie.”

Angelo pokrčil nos.

“I já tvrdím: Do pekla s novinami!” zazněl jeho komentář, když na šéfovo znamení opouštěl místnost.

Kapitola 19

Tony Perelli čekal. Něco se určitě stalo. Byl citlivý na atmosféru. Kelly na něj něco hrál. Měl něco za lubem Ale co?

Věděl o pěkném překvapení, ale Kelly se ještě nemohl doslechnout o Jimmym a Conovi. Jenže ať si lámal hlavu jak chtěl, nemohl přijít na jiné vysvětlení.

“Neslyšel jste nic?” utrousil Kelly bezstarostně, když si z kapsy u vesty vyndal dlouhý černý

doutník. Kriticky si ho prohlédl, ukousl špičku a zapálil si s nedbalostí, která číhajícímu Siciliánovi hodně prozradila.

Tony se usmál.

“Ne, na západní frontě je klid,” řekl.

“Fajn!” Kellyho čelisti byly jako klepeta. Když řekl “fajn”, nemyslel tím “fajn”. Přišel s novinou. Tony to věděl. Co to jenom bude? Kelly si s ním hrál jako kočka s myší, a Tony měl tu hru rád jenom tehdy, když nebyl myš.

“Proto jste přišel? Zeptat se mě na nejnovější zprávy? Za tři centy si můžete koupit Tribune. Věřte mi, pane, nikdy by mě nenapadlo, že se mě budete ptát, co je nového v Chicagu!” Kelly chodil sem tam po místnosti, ruce v kapsách. S požitkem pomalu kouřil. Prohlížel si překrásné fresky, strop s geometrickými vzory, obohacený kopiemi Rafaela, Tintoretta a mistrů italské školy. Zjistil, že jsou poučné. Potom se pomalu otočil k majiteli té nádhery.

“Perelli, kolik peněz taháte ze všech těch svých podniků?“zeptal se. “Pěknou hromadu, co?” Perelli pokrčil rameny.

“Řeknu vám to, protože jste přítel,” odpověděl s určitou dávkou sarkasmu, “a přátelé by mezi sebou neměli mít žádné tajnosti, nemám pravdu? Za rok z toho vytěžím půl druhého nebo dva milióny dolarů. Ale mám obrovské výdaje. Loni jsem vydal přes milión dolarů jen na policii. Je to strašné, že se policie takhle nechá podplácet. Kolik jich mám na výplatní listině! Není to demoralizující?!”

Kelly se kysele usmál.

“Kolik beru já?” zeptal se a Tony se zasmál.

Byl si natolik jistý sám sebou, že řekl nahlas, co si o tom vždycky myslel. Nevážil si policajta, který odmítl úplatek, a pohrdal těmi, co brali.

“Vy, jestli dovolíte, jste blázen! život je krátký, žijme ho tedy vesele. Ale nedá se žít vesele, když je člověk chudý. Už pět let jsem neviděl desetidolarovou bankovku. Tak se má žít! Ani nevím, že existují takové drobné jako deset dolarů!”

Rozšafně mával rukama. Říkal to, co si myslel. Na chvíli na něj samotného zapůsobil jeho panovnický majestát, nechal se unášet vlastními činy.

Kelly přikývl.

“Vaše holky v Ciceru až moc dobře znají desetidolarové bankovny,” nadhodil významně a Tonyho to zamrzelo.

Vždycky, když se mluvilo o jeho příjmech v Ciceru, reagoval velmi citlivě a nikdy nezapomněl rozzlobeně protestovat a popírat když bylo třeba. Ani mezi lidmi, se kterými byl v každodenním obchodním styku, se nemluvilo o jeho ziscích v Ciceru. On o těch podnicích mluvil jako o jakýchkoli jiných, dával velký pozor na finanční operace v těch domech neřesti a celkově se pyšnil jejich prosperitou. Ale jakmile se nějaký reformátor nebo kazatel odvážil spojit Perelliho jméno s těmi podniky, hned pozvedl hlas a hrozil. Jednou dokonce žaloval jedny chicagské noviny, ale byl natolik rozumný, že žalobu stáhl, ještě než došlo k soudu.

“Můj drahý příteli!” skoro naříkal. “Moje holky v Ciceru! Nemám žádné holky v Ciceru, ani nikde jinde. Nedokázal bych brát takové peníze Myslel jsem si, že mě znáte líp, pane Kelly.”

Prý mu ubližovali.

“Do neřesti jsem nevložil ani dolar. Řekne vám to každý, kdo mě zná. To mě pomlouvají moji nepřátelé, ale nemají důkazy sám víte, že nejsou důkazy!”

Kelly se zatvářil skepticky.

“Nemáte s nimi tedy nic společného? Například s podnikem “U lva”?” ujišťoval se Kelly. Tony se smutně usmál.

“U lva”! Znám to místo, připisují ho mně. Co mě se týká, říkám, dělejte si co chcete, mně do toho nic není. To není můj dům.”

“To je dobře!” usmál se Kelly srdečně. “Jsem rád, že to slyším. Proto jsem vlastně přišel.” Mohutně natáhl z cigarety a vypustil kolečko dýmu k malovanému stropu. “Dnes večer tam vtrhli dobrovolníci, holky vyhnali na ulici a podnik do základů vypálili.” Viděl, jak Tonyho tvář měnila barvu. Mohl snad kontrolovat své pohyby, ale nemohl kontrolovat proudění krve v žilách.

“Cože?” vyskočil a ruce se mu třásly. “To je lež!” V rozčilení sotva popadal dech. “Byli by mi to už dávno řekli Lev mě stál sto tisíc dolarů.”

Potom zuřivě vyštěkl: “Dobrovolníci! Do prdele! Stálo by za to trochu je pokropit olovem!

Dobrovolníci!”

Přistoupil k inspektorovi a šermoval mu pěstí před obličejem.

“V Chicagu není policie?” zavřeštěl.

Inspektor se usmál.

“To byste měl vědět tvrdíte, že je máte na výplatní listině. Proč se trápit? Ten dům není váš. Ne vložil jste do něj ani cent. Vždyť vám na tom vůbec nezáleží, nebo snad ano?”

“Dobrovolníci!” Tonymu se třásl hlas. “To tu opravdu není zákon?” rozhodil zoufale ruce.

“Sto tisíc dolarů, a nic jsem nepojistil!”

Už se nepřetvařoval. Šlo o sto tisíc dolarů. Stál před holou skutečností. “U lva” Zhruba počítal. To místo ho stálo skoro dvěstě tisíc dolarů.

Kelly vypálil střelu a odcházel.

“Tak to je všechno, co jsem vám chtěl říct,” řekl a potom jako by ho ještě něco napadlo:

“Mám pro vás také jednu dobrou zprávu: nikdo nepřišel o život. Jestliže jste humanista, jak tvrdíte, myslel jsem, že vás to potěší.”

Tony byl už zase ten starý chladný gangster, už se ovládal. Jeho mozek opět fungoval. Neměl možná moc smyslu pro humor, ale jeho logika byla nep řekonatelná. Když se Kelly otočil, chytil ho za rameno.

“Počkejte chvilku, pane Kelly. Mluvme chv íli otevřeně.”

Stále ještě prudce dýchal a mluvil přerušovaně.

“Jste fajn chlap přiznám se. Když mi dáte zelenou, jedu. Když červenou, zůstanu při vás. Vím, na čem jsem. Ale je jenom jeden způsob, jak zvládat tohle podnikání. Můj způsob. Když odstraním jednoho nebo dva, nic se neděje. Jsou nevinní? Jsou to občané? Řekněte mi! Ne, jsou to zabijáci, vrahové, zloději, lupiči, vyvrhelové, všichni do jednoho! Co stojí stát Illinois oběsit takového chlapa? Patnáct tisíc dolarů! Gangsteři odstřelili přes čtyřista lidí Jestli vás to zajímá, já jsem taky gangster, to jenom tak mezi námi. Ušetřili jsme státu šest miliónů dolarů Takových šest nábojů po šedesáti centech je lacinějších než patnáct tisíc dolarů. Nejsme snad dobrodinci? Jestli se vám to líbí, jsme hmyz, co se živí hmyzem.” Divoký proud jeho slov se valil téměř bez přestání. Kelly poslouchal, tajně ho obdivoval a otevřeně se bavil.

“Ohromné,” řekl. “Poslouchám to tak často, že už to znám skoro nazpaměť. McGrath je také

hmyz?”

Tony Perelli na něj vrhl krátký zkoumavý pohled. Ví něco, nebo jenom tuší?

“Je to výborný chlapec,” odpověděl sladce. “Jimmyho mám moc rád. Kdyby to byl můj bratr, neměl bych ho raději.”

Kelly byl skeptický.

“I O’Hara je bratr?”

“Fajn chlapík,” souhlasil Tony.

“Kde jsou ti dva gentlemani?”

Tony se zatvářil záhadně, rozhlédl se, jestli snad někdo neposlouchá, a ztlumil hlas.

“Vyrazili za ženskými Neříkejte to Conově manželce.”

“Vy a Mike Feeney jste staří přátelé, co?”

Znervózňující chlap, tenhle Kelly. Přecházel od jednoho tématu k druhému tak rychle, že ho sotva stačil sledovat. Snad to byl způsob jak někoho nachytat Podsvětí znalo tuhle jeho vlastnost a takhle si ji vysvětlovalo.

“Ano, Mike Feeney a já jsme teď dobří přátelé. Bylo sice mezi námi nějaké to nedorozumění”

“Shaun O’Donnell,” přerušil ho Kelly.

Tony bezmocně rozhodil ruce.

“Vím jenom tolik, že teď je všechno v pořádku.”

Kelly sevřel rty a oči upíral na toho chlapa, kterého nenáviděl.

“Čím platíte za to, aby bylo všechno v pořádku?” zeptal se Kelly a Tonyho rozpaky byly trochu hrané.

“Pane Kelly, někdy mluvíte velice záhadně.”

Kelly přešel k hlavnímu bodu.

“Poslal jste dnes někoho na místo smrti?” zeptal se.

Tony vyvalil oči.

“Dobrý bože, ne! Neudělal bych to ani prašivému psovi! Poslat někoho na popravu! Vždyť je to vražda! Sprostá zbabělá vražda, pane Kelly! To není můj styl! Je to zbabělost, věřte mi”

“Jistě,” Kelly žmoulal v ruce klobouk. “Tak potom jsi hnusný špinavý zbabělec! To ti říkám na dobrou noc!”

Všiml si, jak se otevřely dveře. Min Li se dívala úzkou štěrbinou za zády svého pána. Zazvonil telefon. Kelly na něj ukázal prstem.

“Zvedněte sluchátko,” rozkázal, “řekl jsem jim, že budu tady.” Až teď si Perelli všiml dívky za sebou. Otočil se, aby si na ni vylil všechnu svou zuřivost.

“Zmiz,” chrčel, “slyšíš? Vem si nějakého chlapa a zamkni dveře!” Když telefon znova zazvonil, Kelly udělal dva kroky k němu.

“Ne, ne, dejte to sem!” Perelli chmátl po sluchátku. “Prosím?” vyštěkl. “Ano, inspektor je tady,” podal sluchátko Kellymu.

Bylo to zvláštní, že zrovna ve chvíli, kdy mu hrozilo nebezpečí, když se mu stanovisko policie stalo hrozbou, když přišli a popichovali ho ztrátou Lva, mysl mu úplně ohlupoval přestupek té, která ho zradila a zrazovala by dál.

“Líbal tě na ústa,” hlas se mu třásl. “Viděl jsem ho, když od tebe odcházel” Jeho zuřivost mu uklidňovala svědomí. Neospravedlňovala však zločin, který spáchal. Kelly mluvil do telefonu. Min Li poslouchala. Dobře věděla, co je to za zprávu.

“Hm! Když se to stalo? Hm! Ten chlapec McGrath? Mrtvý?” Tony ji pozoroval. Viděl, jak ztuhla a jak se jí v jemné tváři objevil výraz vytržení.

“Na roku Michigan Avenue a Devadesáté čtvrté? Aha! Nikoho jiného? Nikdo, co? Jednom McGrath Je to jisté ? O’Hara s ním nebyl?”

Kapitola 20

Ozval se podivný zvuk a nůž na řezání papíru se slonovinovou rukojetí, se kterým si Tony Perelli pohrával, spadl na stolek vedle broušené vázy. O’Hara s ním nebyl? Nevěřil svým uším.

“Dole mám auto Nedotýkejte se mrtvoly, dokud tam nepřijdu.” Kelly praštil sluchátkem a když běžel ven, koukl jen tak přes rameno.

“Zítra ráno v devět se hlaste na policii.”

Dveře bouchly. Tony Perelli, zesinalý zlostí, se obrátil k dívce: “Slyšela jsi? Mně Perellimu jako psovi”

Neslyšela ho. Doširoka otevřenýma očima se upřeně dívala na něco, co nemohl vidět. Rty měla pootevřené.

“Jimmy! Ach, Jimmy!”

“Je v pekle!” vycenil zuby.

“Dnes večer byl v nebi,” zašeptala.

“Tvůj milenec,” zlostně se zamračil.

Přestože to řekl, nevěřil tomu. Nechápal, že by Min Li Dřív, než to mohl domyslet, potvrdila jeho výrok.

“Miluji tebe Jeho jsem nemilovala. Ale dala jsem mu všechno, co chtěl všechno! Ach bože, jaká jsem šťastná! Něco jsem udělala! Nežila jsem nadarmo!” Odvrátil se od ní, jako by byla malomocná.

“Ty jsi ty jsi to udělala?”

Přikývla.

“Věděl, že jde na smrt a byl rád,” zašeptala. Tony zvedl ruku k vlhk ému obočí.

“Věděl to? Kdo mu to řekl?”

“Já.”

V jejím hlase nebyl ani náznak výzvy. Řekla jen, co se stalo.

“A byl rád. Po tom všem.”

“Ty jsi?” zachroptěl. “Ty ty, moje žena?”

“Jeho žena,” řekla Min Li.

Nenacházel slov. Tvrdila mu do o čí něco, čemu bylo hrozné uvěřit. Najednou přiskočil k ní a uchopil ji za krk.

“Kde je Con O’Hara?” vydechla.

Otázka ho jako bleskem vrátila do reality. Con O’Hara nebyl tam. Jeho nenašli. Jestli to věděl Jimmy, nejspíš to věděl i on. Tonymu hrozilo nebezpečí, opravdové nebezpečí, pomstí se mu chlap, kterého kromě uražené marnivosti popichuje i osten žárlivosti. Chlap, který neví, co je strach a svým způsobem je chytrý. Con unikl z pasti.

“Jdu do svého pokoje,” špitla Min Li.

Natáhl k ní ruce.

“Jdi do pekla, ty proklatá Číňanko, jdi do pekla!”

Pak mu hlavou probleskal další myšlenka.

“Kelly mluvil s tebou?”

Přikývla.

“A ty jsi mluvila s ním? Prozradila jsi mu něco?”

Opřela se o varhany a jeho ruce se jí divoce zaryly do ramenou.

“Řekla jsi mu něco? Falešnice! Zamkla jsi dveře, co? A řekla jsi Kellymu. Tlustými prsty jí pevně sevřel hrdlo a zadusil slova obrany.

“Lžeš, ty malá špinavá bestie!”

Perellimu napuchla tvář. V očích se mu leskl ďábel, který byl vládcem jeho duše.

“Víš toho zatraceně hodně, co? Víš toho moc?!”

Vytrhla se mu.

“Vím, že jsi zabil Vinsettiho.”

“Víš, co?”

“Řekl jsi to ze spaní.”

Přivlekl ji ke stolu, hodil ji napříč přes něj a natáhl ruku pro těžkou bronzovou sošku. V

zuřivosti se z něj stával démon.

“Nezabíjej mě. Nebojím se, ale Kelly říkal, že za vraždu ženy se věší. Chtěl, abych tě

zradila a vzala si Vinsettiho odměnu, ale já mu řekla že tě miluju.”

A pak si Perelli uvědomil, že je tu divák, Angelo. Stál strnule ve dveřích s rukama zlehka položenýma na bocích. Jak byl Tony Perelli blízko smrti ve chvíli, kdy zvedl bronzovou sošku!

Angelovy prsty se v té chvíli ovinuly kolem těžké hlavně automatické pistole.

“Řekla jsi mu?” zeptal se Tony znova.

Podíval se na ni a potom na Angela.

“Jsi skvělá, Min Li. Běž,” propustil ji s velkomyslným gestem.

“Co se stalo?”

V Angelově hlasu byl kovový přízvuk. Tony si toho všiml.

“Pošli ty ženské pryč všechnu tu pakáž. Ať jedou severním výtahem,” vydával rychlé

rozkazy. “Je tam Tomasino? Ano? Kdo ještě?” vyptával se netrpělivě.

“Tony Romano, Jake French, Al Mario.

“Pošli je pryč. Ať vezmou řehtačky a pročešou město a ať zlikvidují O’Haru.”

“Ale”

“Je to zrádce,” Tony se nedal přerušit. “Nechal tam toho chlapce samotného. Jimmyho dostali. Kolem toho bloku ať nestřílejí,” varoval. “Rozumíš? A postav ke vchodu chlapa, ať ho vyhlíží a dá signál. Jestli přijde sem, já už to vyřídím.”

“Poslyš, Con to nemohl vědět, že jde na smrt,” protestoval Angelo zmateně.

“Jseš taky hlupák, nebo co? Proč se tedy ještě nevrátil?”

To byl rozumný důvod. Konec konců, Tony byl vůbec rozumný chlap, dokonce někdy i v zuřivosti.

“Mají odejít všechny ženy?”

“Všechny,” ale pak si vzpom ěl. “Ne, O’Harova žena zůstane tady.”

“Já jdu s našimi pro O’Haru?” zeptal se Angelo.

“Ne, ty zůstaneš tady. A nech si tu dva tři chlapce. Běž, vyprovoď hosty a chlapcům řekni, že kdo ho zlikviduje, dostane odměnu.”

Angelo rychle vyšel z místnosti a Tony Perelli zahájil přípravy. Podobnou krizi řešil už

několikrát. Ve Vinsettiho případě, ačkoli jeho konec byl nevyhnutelný, se příležitost naskytla nečekaně a málem by ji překazila Min Li, když se najednou z ničeho nic objevila. Věděla tedy, stále věděla! Tony to tušil, ale nikdy se jí na to nezeptal. Škoda, že takové zvláštní tajemství bylo životně důležité.

Min Li byla pevná a měla svá vlastní pravidla. Nic nebylo jistější než to, že jestli Kelly čeká

na zprávy od ní, může čekat do smrti. Jimmy byl mrtev s dalším případem se tedy také

skoncovalo. Konec konců Min Li musela odejít do Cicera a nemrzelo ho, že svým chováním zmenšila lítost, která by ho možná popadla při rozloučení.

Zhasl všechny světla kromě lampy na stole. Vzal revolver, vytáhl zásobník a pozorně si prohlédl náboje. Potom revolver položil pod klobouk na lavičku u varhan. Když se Angelo vrátil a oznámil, že už všichni odešli, bylo potřeba ještě něco připravit. Zatím je třeba dát to do pořádku s Marií. Myslel zrovna na ni, když vešla. Nebyla v nejlepší náladě.

“Každý spěchá domů to je pěkný večírek,” ztěžovala si trochu drsně.

“Můj drahý anděli, my jsme obchodníci,” uklidňoval ji.

Zírala na něj. Je čas pro obchod a je čas pro zábavu, a ona to nerada pletla dohromady.

“Obchodníci? Ráda bych se s někým napila. Proč jdou domů?”

“Oni jdou domů,” odpověděl pichlavě, “ale vy zůstanete.”

“Na jak dlouho?”

Mlčel a ona ohrnula rudé rty.

“Bez Cona? A nic jiného byste nechtěl?” zeptala se zdvořile. “Myslím, že ničeho nedosáhnete!”

“Zůstanete tady,” zarazil ji Tony ostře.

Nebylo mu do žertování. V hlase měl něco, co ji vylekalo.

Vyskočila z gauče, kde seděla.

“Něco prasklo ?”

“Ano, něco prasklo, něco se stalo něco hrozného,” řekl. “Zabili Jimmyho Jak jen jsem ho měl rád!”

“Zabili Jimmyho!” sotva to ch ápala.

A potom se jí rozsvítilo: jestli zabili Jimmyho, ani Con nep řišel zkrátka.

“McGratha?” otevřela ústa. “Vždyť šel s Conem Šli spolu! Co tím,sakra, myslíte? Někdo ho odstřelil?”

Tony váhal.

“Ano,” řekl pomalu, “někdo z Feeneyho bandy.”

Cítila, jak se jí podlamují kolena. Nebyla to první přestřelka mezi gangstery, se kterou se setkala nebo která se dotkla jejího života. Znala muže i ženy, se kterými se večer rozloučila a které ráno našli u silnice v podivných polohách mrtvé, snad hůř než mrtvé.

“Co se stalo Conovi?” nepoznávala svůj hlas. “Co se mu stalo?” chraptěla. “Oněměl jste?” Chtěla se protáhnout okolo něj, ale chytil ji kolem pasu a vlekl zpátky.

“Pusť mě, ty špinavce!”

Zoufale se oháněla rukama, chtěla ho udeřit do tváře.

“Dobrá tedy, řeknu vám to. Con odjel,” přesvědčoval ji naléhavě. “Byl tu Kelly a telefonovali mu rovnou z ředitelství.”

“Kde je Con? Pusťte mě!”

O tom však nemohlo být ani řeči. Jedinou osobou, kterou za žádnou cenu nesměla potkat, byl Con O’Hara. Mohla by mluvit. Tyhle ženy rády tlachají. A kdyby ještě přilila benzín do ohně, kdo ví, co by se stalo.

“Chcete, aby tu byl hned teď, co?” vyptával se jí prudce. “Před hodinou jste po tom tolik netoužila. Neobjeví se celou noc. Skrývá se před policií. Podezřívají ho, že zabil Jimmyho.” Tento argument mu přišel na mysl až v poslední chvíli.

“Počkám na něj doma.”

“Věci na spaní máte tady proč chodit domů? Když půjdete domů, celou noc budete mít na krku policii. Zůstanete tady.”

“Ať se propadnu jestli tu zůstanu!”

Zápasila, ale byla bezmocná. Chytil její tvář do dlaní a vytočil vzhůru. Přitiskl rty na její

červená ústa.

“Con vás zabije, až se vrátí,” mumlala.

“Zůstanete?”

Přestala se s ním prát.

“Dokud se nevrátí Con” odpověděla.

Kapitola 21

Byl to zase ten normální, zdvořilý Tony. Otevřel před ní dveře.

“Pokoj znáte Sám jsem vám ho vybral. Con je na cestě do Indiány,” uklidňoval ji. “Dnes v noci už se nevrátí.”

“Nestane se mu nic?”

Potřásl hlavou.

“Neexistuje.”

“Jistě?”

Prý jistojistě

Šel s ní kousek chodbou a čekal, než zavřela dveře. Když uslyšel cvaknout klíče, usmál se. Jak jsou počestní tihle nepočestní lidé.

Angelo čekal. A s ním dva opálení chlapi. Tony se vrátil do salónu, kde se mezitím objevil nový kus nábytku -velký červený gauč. Před ním byl natažený mohutný kus látky stejné barvy jako koberec. Vinsetti viděl ten gauč a utrousil o něm jakousi poznámku, zčásti proto, že nebyl úplně nový a ani takový honosný, jako ostatní kusy v salóně, a zčásti proto, že Vinsetti rád uvažoval a nikdy neodolal pokušení dělat o všem nějaké poznámky. Zajímavé, Tonyho myšlenky v té chvíli zabloudily k Vinsettimu. Připomněl ho Angelovi, který zůstal v salóně.

“Pamatuješ se na toho na toho zrádce?”

Angela nezajímala historie, ale současnost.

“Jistě.”

“Poplašné zařízení je v pořádku?”

Angelo mrkl na malý vypínač a přikývl.

“V pořádku. Ale nepřijde. Kdo mu dal echo?”

Stál ve dveřích, aby slyšel, kdyby jel výtah.

“Jimmy,” ohromil Tony Angela.

“Ten chlapec? Vždyť ho odstřelili A nevěděl, že jde na to místo smrti, jinak by tam nešel.” Tony přikývl.

“Věděl to.”

Zavládlo napětí, potlačený neklid. Při sebemenším šelestu se oba podívali na dveře.

“Věděl, že jde na smrt a šel?” zeptal se Angelo ned ůvěřivě.

“Ano, ano, ano,” Tony byl netrpělivý. “Už se mě na nic neptej, Angelo. Bylo to tak Věděl, že jde na místo smrti a šel.”

“Tak jo,” připustil Angelo. “Kdo by tomu byl věřil? A kdo to řekl jemu Jimmymu co se chystá?”

“Min Li,” odsekl Tony. “Ona mu to řekla. Vzala si ho do pokoje, Angelo.” Hlas se mu třásl.

“Vzala ho k sobě do pokoje, rozumíš?” My ostatní jsme byli tady a ona ho vzala k sobě do pokoje a zamkla dveře! Přísahám Bohu, to si odpyká!”

Angelův jemný úsměv se dal těžko vysvětlil.

“Myslím, že toho ví dost, aby měla o čem přemýšlet”

Zazněl bzučák. Signál, že se na ulici objevil O’Hara. Angelo si utřel čelo hedvábným kapesníčkem a tiše hvízdal.

“Nemyslel jsem, že se vrátí! Měli by ho zlikvidovat v hale.”

“V tomhle domě vyřizuji účty já,” řekl Tony ostře. “Nechci tu mít žádné skandály. Chlap, který ho vyřídí v hale, půjde taky pod kytky, rozumíš?”

Opět varovné bzučení. O’Hara byl v budově. Perelli výstražně zvedl ruku.

“Zmiz,” zašeptal “když ho netrefím, vystřel ty. Ale všechno musí proběhnout tiše.” Angelo se vytratil ze salónu, Tony si sedl k varhanům a čekal. Zaslechl, jak se otevřely přední dveře. V hale to zavrzalo a pak se pootevřely dveře do salónu. Objevila se pistole. Mířila na Tonyho Perelliho. Škvíra ve dveřích se rozevřela a do místnosti se bokem vsunul O’Hara. Z

bledé tváře mu hleděla smrt.

Tony zvedl klobouk ze sedadla.

“Vítej, Cone!” oslovil ho přívětivě. “Už ses vrátil? Společnost už se rozešla. Já se jdu

projít pojď taky.”

Směle vykročil a zastavil se až u velké červené pohovky.

“Jeden z nás se nepůjde projít.”

Con O’Hara mluvil, jako by právě vyběhl schody. Zuřivostí byl úplně bez sebe. Jestli ho ještě

něco zdržovalo, tak to byla neselhávající gaunerská zvědavost, co mu asi tak řekne stejný

gauner. Ale Jimmy určitě nelhal, zemřel a dokázal, že mluvil pravdu.

“Jeden z nás zůstane tady,” pokračoval, ” a to budeš ty, ty proradný frajere!” Tony se usmál.

“Ožral ses, nebo co? Odezval Jimmy dopis tomu policajtovi?” Con O’Hara d ýchal ztěžka, nosem. Musel se přemáhat, aby vůbec mohl mluvit.

“Ano,” řekl pomalu, “a je mrtev Díval jsem se na to Nevěřil jsem tomu splašenému klukovi že nás posíláš na smrt. Tak jsem ho pozoroval Přijelo auto a vytáhli na něj řehtačku. Pak chvíli čekali a vyhlíželi dalšího mě!”

Po Tonyho široké tváři se rozlilo znepokojení a smutek.

“Nerozumím Co tím chceš říct, Cone? Myslíš si snad, že já, Antonio Perelli, jsem vás poslal na místo smrti?”

“Ano, to jsem chtěl říct,” odpověděl hrozivě.

“Svého nejlepšího muže,” Tony byl celý ztrápený, “a Jimmyho, nejlepšího přítele?”

“Kde je moje žena?”

“Odešla domů,” řekl Tony a oprášil si smítko z ramene.

“Odešla domů, co? Je tady!”

Tony se ušklíbl.

“Och, ty jsi ale hlupák! Měj rozum, Cone. Kdyby byla tady, šel bych snad ven?”

“Nejdeš ven,” procedil Conmezi zuby. “Dej sem ten klobouk!” Natáhl levou ruku a vytrhl černý plstěný klobouk Tonymu z ruky. Revolver ukrytý pod kloboukem vyštěkl. Nebyl to hlučný výstřel. Conovi vypadla pistole. Skřížil si ruce na prsou a pomalu se otočil, jako by chtěl utéct, pak ho opustily síly a klesl na kolena. Perelli vypálil ještě jednou, tentokrát už velmi přesně. Chytil klesajícího Cona za krk a hodil ho hlavou napřed na rozestřenou látku.

“Neušpiň mi koberec, ty prase,” řekl.

Kapitola 22

Marie zaslechla varhany a vrátila se do salónu. Velký gauč zmizel. Nezahlédla ho předtím, proto jí teď nechyběl. A později, když se jí policie ptala na gauč, popřela, že by ho byla viděla. Když jí ukázali červený gauč s dutinou, do které se pohodlně vešel dospělý člověk, nedokázala si na něj vzpomenout. Vrátila se k Tonymu, aby ho viděla hrát na varhany, ale ne na dlouho.

O té noci se povídá mnoho zajímavého, ale jedno je jisté: když nabízela Perellimu své rty, všechno to, co zůstalo z jejího manžela, nebylo od ní dál než několik yardů. Cestou domů se znepokojovala, jestli Con O’Hara nepřišel v noci domů. Do Tonyho bytu se vrátila utrápená.

Angelo Verona seděl v salóně za účetním stolem. Měl hodně práce, protože byla právě

výplata. Před ním na stole ležely tři hromady peněz. Než přišla, proškrtával špatně zaúčtované

položky.

Měla Angela ráda. Koneckonců, každý ho měl rád. Byl nejdůvěrnějším přítelem Velkého šéfa a jednou bude kontrolovat všechny ty velké a důležité podniky, jestli mu to dopřeje osud a jestli některý špatně naladěný Feeneyho přítel nenapíše za nějakou velice zajímavou kapitolou jeho života slovo “KONEC”.

Když vešla, právě telefonoval.

“Ne, pan Perelli tu není. Kdo volá K Chicago Daily News?

Táhněte k čertu! Novinářům nemám co říci, nevíme nic, rozumíte?

Není doma!”

Praštil sluchátkem a uviděl ji.

“Už jsem myslel, že jste se nám ztratila,” poznamenat sarkasticky.

“To byl Con?”

Povzdychl si. Rozhovor ur čitě slyšela a jestli si plete Cona aChicago Daily News

“Ten telefon? Ne, maličká, to nebyl Con. Jedině jestli se snad náhodou dal k redaktorům Chicago Daily News jako redaktor kriminální rubriky.”

Na sarkasmus nebyla kdovíjak citlivá, dokonce ani na takový, který se nevyznačoval přílišnou jemností.

“Vrátil se?”

“Ne,” zabručel Angelo a znova se pustil do práce.

Potřásla hlavou a vzdychla.

“Čekám na něj už od deseti a ani slovo od něj”

Ve skutečnost se jí dost ulevilo, když přišla domů a zjistila, že se Con ještě nevrátil. Ale úlevu záhy vystřídal velký neklid. Neseděla ale se založenýma rukama. Prohrabala a prohlédla si všechny večerní šaty a vystrojila se, jak to vyžadovalo nové dobrodružství.

“Myslím, že si koupil lístek na expres,” Angelo nezvedl hlavu od práce. “Včera večer se zmínil, že jede do Detroitu. Prosím vás, co ti chlapi mají v tom Detroitu? Každý tam jezdí”

“Mně se nezmiňoval, že jede do Detroitu. Telefonoval?”

“Ne,” zabručel Angelo unaveně, “netelefonoval.” A pak si na něco vzpomněl. “Ptala se na vás policie.”

“Na mě?” vytřeštila na něj oči. “Co chtěli? O mně nevědí nic.”

“Možná ne. Ptali se jen, jestli jste tady a já řekl:“Co je to za otázku?” A pak se mě už na nic neptali.”

Ulehčeně vydechla.

“Kdyby se jen Con ozval!”

Angelo položil pero. Vedle mluvícího stroje, co bez ustání mlel hlouposti, se nedalo pracovat.

“Poslyšte, paní O’Harová. Proč se trápit? V našem podnikání se často stává, že si hoši musí na chvíli odskočit a jsou pryč celé týdny. My přece neprodáváme žvýkačky.” Ale to ji neuklidnilo.

“Ve večerních novinách nebylo nic?” zeptala se.

Angelo si uhladil vlasy a smutně se na ni zadíval. Dovedl by jí toho říci hodně, ale byl opatrný.

“Ne. Do prokurátorova domu hodili granát, ale koho to, prosím vás, zajímá? A pak je tam hodně o Jimmym.”

“Četla jsem to.” Z tabatěrky vykládané drahými kameny vyndala cigaretu a zapálila si.

“Chudák!”

“Ano,” přisvědčil Angelo. “Je to velmi smutné.”

Myslel to doopravdy. O Jimmym si přečetl každý řádek. Takový nesmysl! Jimmy byl opravdový chlap. Zrady v něm nebylo, ani co by se za nehet vešlo. Mohli ho poslat domů, k moři nebo na venkov, a nevzal by do ruky pero, aby napsal oznámení. Angelo přemýšlel, proč se to muselo stát. A byl neuvěřitelně blízko pravdě.

“Jimmy a Con odešli spolu,” pokračovala. “Pamatujete se, Angelo?” Přikývl.

“Něco tu neklape,” nervózně mlela svou.

Situace vyžadovala dramatičtější lež. Angelo vstal z křesla a přistoupil k ní.

“Poslouchejte, paní O’Harová. Něco vám povím. Con se vrátil někdy kolem o půlnoci” Vzrušením se jí roztřásly kolena.

“Co? Viděl jste ho?”

“Ano,” přikýval Angelo, “viděl jsem ho a vypadal velmi, velmi nebezpečně.”

“Přišel sem,” otevřela ústa. “Nevyptával se, kde jsem?” nemohla popadnout dech. “Byl doma?”

“Ale kdepak, vůbec ne!” Obyčejnou lež Angelo zimprovizoval snadno, ale tady nastaly komplikace. “Řekl jsem mu, že spíte s Min Li a Tony že ho hledá venku.”

“Nechtěl jít nahoru nebo tak něco?” zeptala se tiše.

Angelo se usmál.

“To bych mu ani nedovolil.”

Usmála se. Rychlé vlnění prsou neznačilo Angelovi, že s Conem se v tomhle ned á žertovat.

“To od vás bylo ohromné. Byl by mě zabil!”

“Na umření ještě nevypadáte.”

“Ale teď upřímně, Angelo,” zvedla cigaretu, která jí upadla.

“Kam odešel Con?”

“Už jsem řekl,” odvětil Angelo suše, “do Detroitu. Vyčmuchali ho tu newyorští policajti přes nějaké pašování. Zahlédli ho na ulici. Sotva se jim sta čil schovat.” To byla novina. Marie přemýšlela.

“To za toho Joea Lereského?”

“Joea jakého?”

“Lereského,” opakovala ještě jednou.

Angelo zavrtěl hlavou.

“O tom chlapovi jsem v životě neslyšel. Neřekl mi nic prý na něho něco řekla jakási dáma.” Marie stála s otevřenou pusou.

“Vsadím se, že to byla jeho žena!”

“Nevěděl jsem, že je ženatý,” narážel Angelo cynicky, ale jeho sarkasmus a cynismus byly jako hrách na stehu.

“Aspoň mi to říkal,” zvedla ramena. “Ale chlapům se nedá věřit. Nenechal mi tu vzkaz?”

“Nechal,” Angelo si vzpomenul na instrukce, které dostal dnes ráno. “Máte zůstat tady, dokud o sobě nedá vědět.”

Ještě pořád nevěděla, jestli mu má věřit nebo ne.

“Ano, ale neměl peníze, Angelo.”

“Dal jsem mu dvě tisícovky Tony mi za to vynadal.”

Chytil ji za bradu a zvedl jí tvář.

“Měla jste nádherný život, maličká?”

Podle všeho na tom teď bude líp.

“Dejte ty pazoury pryč, ano?” plácla ho přes ruku. “Kde je pan Perelli?”

“Tady mu říkáme Tony,” usmál se Angelo. “Je na policejním ředitelství i se svým advokátem. Tady se vám bude líbit. Je to nejluxusnější byt v Chicagu.” Marie se na něj podívala podezřívavě.

“Jak to, líbit?”

“Tony pořádá skvělé večírky,” pokračoval Angelo. “Letos chce jet i do Paříže. Byla jste někdy v Paříži?”

Zavrtěla hlavou.

“Je to ve Francii,” poučoval ji Angelo. “Krásné město. Je to tam, kde byl Napoleon. Slyšela jste o něm někdy? Sám jsem o něm slyšel teprve nedávno.”

“A z Detroitu už mohl zavolat!” Marie neustále mlela svoje.

“Už létaje pod zemí,” řekl Angelo schválně nechápavě. “Á, Con! No, to mohl. Jenže policie odposlouchává naše telefonní rozhovory. Dobré ráno, Min Li.”

Vypadala čerstvá a svěží, jako bezstarostná žena. Měla na sobě bílé šaty se zeleným vyšíváním. V ruce měla knihu a dlouhý nůž. Stála u velkého stolu a rozřezávala francouzský román. Marie zrozpačitěla.

“Á, paní Perelliová. Dnes jsem vás ještě neviděla. Nevím, co si o mně myslíte, když jsem tu celou noc spala bez manžela.”

Min Li se na ni zadívala. Zdálo se, že se náramně baví.

“Věděla jsem, že tu budete spát.”

To byl první šach.

“Strašné, že se můj manžel nevrátil.”

Min Li zmizel z tváře úsměv. Pokývala hlavou.

“Ubohé děvče!”

“Jak to?” Marie sebou rozmrzele škubla.

“Řekla jsem “ubohé děvče”, usmála se Min Li. “Tak jsem to také myslela. Tony ještě nevolal, Angelo?”

Neodpověděl, ale naklonil se a vzal jí z ruky nůž.

“Prosím vás, Min Li, takový nůž byste neměla brát do ruky. Je ostrý jako břitva.”

“Včera večer Tony zlomil nůž na řezání papíru,” řekla Min Li a vzala si nůž. Prohlédla si ho a prstem zkoušela ostří. “Máte strach, že chci někoho zabít?” Marie se nedala odvést od rozhovoru, ve kterém, jak tomu v jejímu případě ani jinak nemohlo být, figurovala na předním místě.

“Není to hrozné, že se O’Hara neozval? Ten chlap mě přivede do hrobu.”

“Tony ví, kde je,” poznamenala Min Li, “proč se ho nezeptáte?” . Marie seděla nervózně napjatá se zdviženou bradou.

“Pana Perelliho jsem neviděla od chvíle, kdy mi večer zaklepal na dveře a popřál dobrou noc,” tvrdila rozhodně. “Ani dveře jsem neotevřela. Byly zamčené. V cizím domě se vždycky zamykám. Nevím, čemu se smějete, paní Perelliová.”

“Nesmála jsem se, a jestli ano, tak promiňte. Dnes jsem velice šťastná, vy ne?” Angelo, pozorný posluchač, se ostře zadíval na Min Li, ale ani v tónu ani v jejím hlase nebyl žádný náznak zlomyslnosti. Ačkoli na kritiku, ať už přímou nebo nepřímou, byla Marie velice citlivá, nepostřehla v otázce háček.

“Šťastná? Pane bože! Nemáte srdce A ten chlapec už nikdy nepromluví! Je to snad ta Číňanka ve vás, co vás dělá tak necitlivou?”

Min Li se slabě usmála.

“Ano, je to ten Orient ve mně.”

Vzala knihu a vyšla na balkón. Marie zakrátko usoudila, že ji Min Li neslyší.

“To si musím zapamatovat Orient. Vždycky se ráda poučím. Moc milá dáma, takhle paní

Perelliová.”

“Lepší už Tony nenajde,” řekl Angelo.

Byl to neslušný komentář a Angelo to věděl.

“Neřekla bych,” odsekla.

“Jistě že byste neřekla. Takový zázrak bych ani nečekal.”

Zvedla ruku, aby zakryla zívnutí, a pak pomalu přešla ke stolu. Začala si prohlížet peníze a účty, což Angela hrozně rozzlobilo.

“Co to děláte? Jste u pana Perelliho úředníkem? Podívejme se jenom na ty peníze. To je hromada!”

“Kořen vší neřesti,” filozofoval Angelo a urovnával rozsypanou hromádku. “Chlap, který to řekl, nevěděl o životě nic!”

Min Li se vrátila z balkónu a položila knihu na gauč. Angelo tušil něco zlého, protože si všiml, že stranu si označila oním nožem.

“A ještě něco. Zapomněl jsem vám říci, paní O’Harová, že Tony, co se týká peněz, je ten nejskvělejší člověk na světě.”

“A nosí hedvábné košile po dvoustech dolarech za kus,” ironicky dodala Min Li.

“Neříkejte!” na Marii to zapůsobilo. “Líbí se mi, když se člověk pořádně obleče. I Con si potrpí na pěkné šaty.”

Angelo došel k názoru, že už by se to mělo nějak skončit.

Vtom bouchly vchodové dveře. Dveřmi v tomto domě nebouchal nikdo, kromě Tonyho. Vešel dovnitř, strhnul si šálu a klobouk a hodil je sluhovi.

“Á, pan Perelli!” zvolala Marie. “Neviděla jsem vás od včerejška.” Ani si jí nevšiml. Vyšel rychle na balkón a rozhlédl se. Vrátil se a svalil se do křesla.

“Unavený?” zeptala se ho Min Li.

“To byl hrozný den,” zavrčel. “Byl jsem na policii od devíti až skoro doteďka.”

“Bavil tě tam inspektor Kelly?” zeptal se Angelo a Tonymu se v zuřivosti zkřivila tvář.

“Já ti povím, jak mě ta svině bavila! Spoj mě s nejvyšším soudcem Raminským. Ten proklatý

policajt mi bude zobat z ruky!”

“Nejvyšší soudce Raminski!” Marie otevřela pusu a opravdu měla proč být překvapená, protože soudce Raminski byl pojem, člověk s vysokým postavením, jeden ze skutečných vládců Chicaga.

“Už jsem celý unavený,” řekl Tony. “Tahali mě sem a tam, až se mi z toho točila hlava. Z

ředitelství na radnici, z radnice na ředitelství, z ředitelství do márnice, potom zase na místo, kde našli chudáka Jimmyho.

“Máš spojení.”

Angelo předal sluchátko šéfovi a Tony se hned probral.

“Nejvyšší soudce Raminski? Tady Perelli Antonio Perelli” A pak zuřivě pokračoval:

“Poslouchejte, jak si to vlastně představujete s tím Kellym? Ten chlap mě prohání jako psa. Mysleli jsme si, že máte nějaký vliv, ne? Při volbách jsem přetáhl na vaši stranu dvě čtvrti, ne? Nestály mě volby padesát velkých? Co? Dobře, dobře, jen si s ním promluvte. Prý máte na radnici velké slovo. Jste prima chlap, jednou z vás uděláme senátora Uvidíte Ale Kellyho je třeba propustit, rozumíte?” Praštil sluchátkem. “Zakroutím tomu chlapovi krkem!” Soudci! Až do této chvíle si Marie neuvědomovala, jakým velikánem je její svůdce. Takhle mluvit se soudcem! S někým, kdo může odsoudit na doživotí.

“Prosím vás, ale takhle soudci” začala.

“Měla byste ho slyšet, když mluví s prezidentem!” řekl Angelo. Tony na něj vycenil zuby.

“Jen nebuď moc chytrý, Angelo. A dej mi něco k pití Chianti cokoliv” Ale Min Li už běžela pro víno.

“Byl jsi v Ciceru?”

Angelo přikývl.

“Se Lvem se nedá nic dělat -je to popel a dým.”

“Počkejte,” Marie se vášnivě ráda do všeho míchala. “Četla jsem o tom. Byl to nevěstinec, ne?

Jsem hrozně ráda! Ti dobrovolníci by je měli spálit všechny! Lidé, co se živí takovým podnikáním jsou obyčejní paraziti!”

Tony se tak tak ovládal.

“Opravdu? Nic o tom nevíte,” hlas mu přecházel skoro do řevu. “Sto tisíc dolarů jenom proto, že několik hlupáků chce potlačit lidskou přirozenost.”

“Lidskou surovost!” namítala Marie. “To není lidská přirozenost, zacházet se ženami jako s dobytkem jenom proto, aby si nějaký prašivý pes vložil do banky o několik tisíc víc!” Angelo na něj mrkal, ale Perelli si toho nevšiml.

“Protože vy,” řekl Perelli zlostně a hlas se mu třásl, “vy všichni jste pokrytci a nechcete vidět, že lidé jsou lidé a protože se neumíte podívat pravdě do očí. Tahle děvčata možná zachraňují před zkázou jiná děvčata.”

“Moc jich nezachrání, to mi věřte,” odporovala Marie.

“Tak vy se v tom teda vyznáte, co?”

“Jistěže se vyzná!” vycenil se Angelo. “Má pravdu, Tony.” Tony už si všiml Angelových posunků. Násilně se zasmál.

“Také si myslím,” souhlasil. “I já myslím na ta ubohá děvčata ztratila všechno.” Vtom vstoupila Min Li s vínem a Marie se obrátila na ni.

“Hm! To musí být hrozný život, co paní Perelliová?”

“Neslyšela jsem,” řekla Min Li.

“Ty domy v Ciceru”

“Budete už mlčet?” rozzlobil se Tony. “Jak víte, co si ony myslí? Možná se jim to docela líbí.” Podíval se na Min Li s povzbudivým úsměvem. “žena, co vede takový podnik, je jako princezna. Má nádherné šaty, krásný nábytek. Setkává se s přáteli.” Najednou chytil Min Li za ruku.

“Nebuď hloupá,” řekl. “Moje drahá, večer jsem k tobě nezašel. Chudák Jimmy mě tak trápil, že jsem spal v pracovně.”

“V pracovně” začala Marie.

“Ano, spává v pracovně,” řekl Angelo, vynášeje košík z místnosti.

“Viděl jsi Jimmyho?” zeptala se Min Li tak tiše, že to Marie neslyšela. Poprvé mu selhaly nervy a nedokázal se jí podívat do očí.

“Ano. Byl nádherný. Usmíval se, jako by to byl žert.”

Viděla, jak se mu zkřivila tvář. Jimmyho žert ho nějak dojal.

“Čekala jsem, že to tak bude,” řekla Min Li. “Neslyšel jsi ještě něco? Myslím, jak umřel?” Tony zavrtěl hlavou.

“Ne. Když tam přiběhli strážníci, byl ještě dvě nebo tři sekundy naživu.”

“Chudák,” řekla Marie konvenčně.

“Proč chudák?”

Min Li už odcházela z místnosti, ale ještě se zastavila a podívala se na Marii s podivným úsměvem, hlubokým klidem. Tak na ni zapůsobila, že dokud se za její bílou postavou nezavřely dveře, Marie mlčela.

“Ta ženská je záhada,” poznamenala Marie nakonec.

Tonymu byla záhadou i otázkou. Nejhlavnější a nejnepříjemnější otázkou pro něj bylo, jak bude žít bez ní. Nebude mu chybět, až odejde, jako odešly ty před ní, a bude jako ony nedobrovolně patřit bohatým pánům v jeho luxusním podniku? Bývaly chvíle, že se při takové myšlence zděsil. Byly chvíle, kdy mu taková myšlenka byla nesnesitelná, kdy se v něm všechno vzbouřilo. Jeho pýchou však bylo, že je byznysmen, a proto nikdy neváhal obětovat svým cílům životní i lidské štěstí.

Pro Marii byla záhadou. Tonymu byla Min Li záhadou i proto, že jí přestával rozumět. Když

to všechno naplánoval, zdálo se mu to tak lehké, nahrávala mu tak krásně, přímo do rukou, dělala všechno, čím ospravedlňovala jeho počínání, jestli vůbec potřeboval nějaké ospravedlnění. Neznal Min Li. Kolem duše měla zeď a on nikdy nenašel dveře. Zadíval se na krásnou Marii, která mu ji měla nahradit. Tady žádná zeď nebyla. Sedl si k ní a obejmul ji.

“Moje drahá, chyběl jsem ti celý den?”

Podívala se na něj Sladký a intimní pohled porozumění.

“Miluješ mě?”

Mohutně ji přivinul k sobě a našel její vyhýbavá ústa. Rozmrzele ho odstrčila a s nechutí

vstala.

“Tony, čestné slovo, nemám náladu se mazlit Jsem tak nervózní a navztekaná jako kočka. Kde je Con?”

Zatvářil se trochu překvapeně.

“Con? Angelo ti to neřekl?”

Podezřívavě na něj zamžourala.

“Ano, on mi řekl, ale ty ne. Zdá se mi, že si dobří ptáčkové vymýšlejí různé lži. Odkud to má

Angelo vědět?”

“Angelo to věděl,” přerušil ji Tony, “ale umí držet jazyk za zuby.” Zkoumavě se mu podívala do tváře.

“Ale čestně. Je pravda, že Con odešel do Detroitu?”

Tony se strojeně chytil za srdce. Jeho úsměv přešel do smíchu.

“Víš, že jsem si to myslela? že ho pošleš pryč ty jsi, sakra, chytrák. Myslela jsem si, že máš

nějaký plán, když jsi ho včera posílal pryč. No, umíš to zařídit.” Tony se spokojeně usmíval.

“Možná.”

Ještě něco se muselo zařídit. Marie byla, podle vlastního úsudku, pořádná osoba a dívala se na život prakticky. V jejím podivném světě se manželství uzavírala a rušila bez jakýchkoli formalit. Začínala a končila najednou. Pro nikoho se nesmutnilo ani neplakalo. Když chlapec s někým skoncoval, tak skoncoval. Když děvče odešlo, tak odešlo. Vzalo se to na vědomí a bašta. A Con O’Hara, odešel.

“Poslyš, Tony, když se vrátí, všechno mu řeknu.”

“Conovi? Jak si přeješ.”

Vysvětlila mu svou filosofii.

“Podvádět muže nepokládám za správné myslím, když ten druhý nemá vážný zájem. Je to hnusné.”

Perelli se široce usmál.

“Znamenitá myšlenka.”

“Někdy takové mívám,” připustila Marie a pak zvážněla. “Con obrátí všechno vzhůru nohama. Je nebezpečný,” dodala pro výstrahu.

Tony přikývl.

“Tohle všechno už mi řekl.”

“I tak jsem s ním skončila. Není možné vážit si chlapa, který nemá peníze a nedovede se postarat o ženu.”

Bylo potřeba si ještě promluvit o jiné, jemnější záležitosti. Podle Mariiných zvyků se musely udělat ještě nějaké životně důležité změny. Pohodila hlavou ke dveřím.

“Co uděláš s tou?” Nenazvala Min Li jménem. “To se musí nějak zařídit, Tony.” To se skutečně muselo zařídit, ale nebylo to tak jednoduché, jak si představovala. Pokrčil rameny.

“Já jsem s ní už taky skončil,” řekl. “Už mě nemiluje,” ztlumil hlas, “podvedla m ě!” Marie se upřímně zhrozila.

“Aspoň člověk vidí, že se orientálkám nedá důvěřovat”

Rozpačitě zakašlala.

“Ale nevyženeš ji z bytu, Tony? Nesnáším, když se se ženami zachází špatně. Když jsem přišla ke Conovi, nesměl vyhnat děvče, se kterým chodil.”

Tony jí něžně pohladil po hlavě.

“To je hezké! Právě to jsem čekal, že řekneš. Jsi milé děvče, Marie. Takhle jich neuvažuje mnoho.”

“To je moje slabost,” řekla, “hraju čestně.”

Vyprávěla mu ještě leccos o sobě, hlavně hodně dobrého, ale Tony neposlouchal. Vzpomněl si na Kellyho slib, který byl hrozbou.

“Přijdu se podívat na tu vaší novou ženskou,” prohlásil Kelly s brutální otevřeností a prozradil znepokojivé vědomosti o Perelliho soukromém životě. Řekl to Marii. Polekalo ji to.

“Co mi chce? Nevím nic o vašich obchodech!”

Tony ji poplácal po ruce.

Nic to nebude, dušinko. Chce si promluvit o Jimmym Znali jste se.” Marie ho sice znala, ale sotva si ho pamatovala.

“Možná bude mluvit o Conovi,” pokračoval Tony nedbale. “Ať tak či onak, nech ho, ať mluví

on.”

Pohrdavě se usmála:“No, jestli si myslí, že si ze mě bude dělat blázny”

“Jen se nenech vydráždit. To je jeho specialita, vydráždit člověka,” varoval ji Tony. “Bože můj, jak ten dokáže rozzuřit! A když se rozzuříš, můžeš žvanit hlouposti.” Byla sebevědomá jako všichni lidé toho druhu.

“Bude v kaši dřív, než se naděje…“začala, ale zarazil ji.

“Jenom prosím tě nebuď jako O’Hara! Nemysli si, že jsi tak chytrá, že mu stačí říct pár vtipů, a je to v suchu.”

To už ji docela vyplašilo.

Ve dveřích stál Angelo a kýval na něj. Myslel, že to je Kelly, ale jeho zástupce ohlašoval jiného hosta.

“Venku je Mike Feeney. Chceš s ním mluvit?”

Tony se na něj díval a nevěřil svým uším.

“Mike Feeney…kde?”

Angelo ukázal prstem přes rameno ke dveřím.

“Přivedl i chlapy?”

Angelovi v koutcích list pohrával slabý úsměv.

“Ne, nechal je venku.”

Tony otevřel ústa. Tohle by mu Shaun O’Donnell nikdy nebyl dovolil. Shaun měl mozek ne velký, ale měl.

“Co myslíš, proč přišel?”

Tony si najednou vzpomněl na jistou důležitou záležitost, o které si musel s Angelem promluvit. Ve skutečnosti na ni nezapomněl, jenom ji odsunul na méně důležité místo v paměti. Teď nadešla příležitost. Omluvil se Marii a poslal ji do malého salónu. Potom se vrátil k mladšímu příteli.

“Angelo,” začal z jedné vody načisto. “Mluvil jsem s advokáty, byl tam i hlavní účetní. A potkal jsem i nějakého chlapíka, který mi řekl, že jsi poslal do Evropy milión dolarů.” Angelo přikývl. Byla to vážná záležitost. Ty peníze byly sice jeho, ale do evropské banky je nemohl poslat bez různých velmi nešťastných následků. Peníze přesunul velice šikovně a tajně a trvalo to šest měsíců, než se všechno vyřídilo. Jenže podsvětí má špicly. Ani advokát, ani účetní mu to určitě neřekl. Asi se to dozvěděl od nějakého bankovního úředníka. Na tom koneckonců nezáleží.

“To je pravda,” přikývl Angelo. “V Itálii mám starou matku a sestru a chci se o ně postarat.”

“Prý máš na nějaké kanadské lodi rezervovanou kajutu”

Tonyho hlas byl sametový jako předtím, ale chyběla mu jedna těžko definovatelná vlastnost. A Angelo věděl, že hádá.

“To je lež,” ohradil se.

Opravdu bylo nemožné, aby se Tony a jeho špiclové dozvěděli o pronajaté kabině. Objednal si ji prostřednictvím londýnské agentury a londýnské banky.

Tony Perelli uvažoval nad odpovědí, hryzal si spodní ret a prohlížel si vzory na koberci. Potom najednou změnil téma, a to bylo zlé znamení.

“Kdyby k něčemu došlo, krýt všechny východy,” řekl. “S Mikem si to dříve nebo později musím vyřídit. Zařídil jsi, aby na své narozeniny dostal místnosti u Belliniho?”

“Ano, zalíbil se mu jídelní lístek. Byla tam roštěnka po irsku.” A pak si Tony hodnou chvíli prohlížel lakované polobotky.

“Skvělé. Přiveď ho.”

Když byl sám, vytáhl ze zásuvky automatickou pistoli a nacpal si ji do kožené kapsy pod levou paží. Když vešel Mike Feeney, procházel se po místnosti, ruce za zády, zjevně pohroužený v myšlenkách. Zvedl hlavu a pozdravil hosta.

“Vítej, Miku.”

Feeney se opatrně rozhlížel.

“Díky.”

Podezřívavě se dívali jeden na druhého.

“Vyndej knihu,” řekl Tony slavnostně.

Angelo vytáhl další zásuvku a vyndal z ní velkou ozdobenou bibli. Položil ji na stůl a otevřel někde uprostřed. Tony sáhl do bočních kapes pro revolvery s dlouhou hlavní a položil je na otevřenou stranu bible.

“Tady jsou moje.”

Feeney váhal, vytáhl z kapsy revolver a položil ho na knihu, pak ho najednou popadl, protože si vzpomněl na určité zákeřnosti při záležitostech s latinskou rasou.

“Počkej, je to italská nebo irská bible?”

“Je to stoprocentně americká bible,” prohlásil Tony slavnostně. Feeney se díval na nesrozumitelní písmo.

“Když jsem to dělal naposledy, podvedli mě. Ten podvodník vynechal desatero přikázání.”

“Tady jsou všechna,” řekl Tony hlasitě.” Zaplatil jsem za ni pětset dolarů u Lethebyho a Gothensteina.”

Mike Feney se uklidnil. Znal Lethebyho a Gothensteina, kupoval tam košile a věděl, že tam nešidí.

Počkal, než odešel Angelo. Nikdy nezapomněl na Shaunovo varování: “Nespouštěj z Perelliho jedno oko, ale z Angela obě dvě!” Couval až ke zdi, odkud dobře viděl na dveře.

“Prý jsi byl na policii, Tony, ano?”

Díval se na dveře a ne na toho, s kým mluvil.

“Byl. Ztěžoval jsem si na vysoké ceny alkoholu,” zažertoval Tony. Mike šel stranou k velkým dveřím vedoucím do zimní zahrady, lehce je pootevřel a nahlédl. Tony ho pozoroval s rostoucím hněvem. Když přišel ke druhým dveřím, zeptal se: “Je tam někdo?”

“Jedna dáma,” odpověděl Tony.

“Můžu se podívat?”

“Když se ti chce,” svolil Tony sarkasticky. “Jestli jsi je ště neviděl ženskou, ukážu ti fotografii. Tvoje nedůvěra je úplně hrozná!”

Feeney nahlédl do místnosti a jemně zavřel dveře.

“Příští týden oslavuji narozeniny a r ád bych na té oslavě byl.”

“Všechno nejlepší,” popřál Tony.

“Děkuju, ale od tebe nechci žádné přání.”

Tony se zašklebil. Tohle se ho opravdu dotklo.

Věděl, proč přišel Feeney. Po chvíli to Mike také potvrdil.

“Tony, včera jsi nedodržel slovo.”

Perelli zavrtěl hlavou.

“Ale ano, je to tak”

“Ať mě šlak trefí! Všechno pokazil O’Hara.”

Feeneyho lidi to znepokojovalo. Hostiteli se za člo zdát, že Mike nepřišel sám od sebe a že návštěvu mu vnutila jedovatá sestra.

“Prý jsi něco naznačil O’Harovi.”

“že by to říkali?” nafoukl se Tony. “Proč bych ho posílal na smluvené místo a přitom mu něco naznačoval?”

Mike se stále rozhlížel a hledal skryté nebezpečí.

“Nikdo tam není, Miku, čestné slovo.”

Feeneymu se zkroutila tvář do pokřiveného úsměvu.

“Ano? Vinsetti odsud odešel, ani nevěděl jak. A on střílel trochu líp než já. Přišel sem a už ho nikdy nikdo neviděl”

“To máš z novin Nevěděl jsem že věříš novinám,” řekl Perelli. “Čeho se lekáš, Miku?

Vždyť nemám ani železo!”

Feeney rozhodil obrovité ruce.

“Ani já. To máš tak, Tony: buď někomu věříš, nebo nevěříš.” Přitáhl si křeslo a sedl si vedle svého gangsterského protivníka.

“Neotravoval bych tě, Tony, ale mám sestru. A ta do mě pořád reje. žádné ženské se nelíbí, když jí odbouchnou manžela, zvlášť když má pro něj sexappeal. A ona ho nemá pro nikoho jiného.”

“To je vážně pech,” zamručel Tony.

“Není hezká, Tony,” čím víc ji pomlouval, tím byl důvěrnější. “Fakticky je špatná jako čert, jsem její bratr a snad to dovedu posoudit. A pro takovou ženu není lehké smířit se se ztrátou muže.”

Zhluboka a rychle se nadechl a přistoupil k věci.

“A co Con O’Hara? Vysyp, co víš, kamaráde.”

Tony Perelli neodpověděl hned. Zamyšleně se díval na toho hlupáka s kalnýma očima a přemýšlel, jaká zvláštní shoda okolností vynesla Feeneyho na vedoucí pozici v gangu.

“Na Cona O’Haru už nemusíš myslet,” řekl nakonec. “Už jsem se o něj postaral.”

“Opravdu?”

“Opravdu. Nedovolím, aby na mě házel špínu.”

“Přejel jsi ho autem?”

“Poslyš, Miku, ptám se tě, jak to ty děláš? Ptám se tě, co jsi udělal? Copak oba chodíme po Chicagu jako hlásné trouby?”

Mike zvedl ruku.

“Už nechci nic slyšet, Tony,” řekl zdvořile. “Vždycky jsem věděl, že jsi fajn chlap, extra třída, ale.

Vtom zazněl bzučák. Feeney byl v okamžiku na nohou a v ruce držel revolver. Odkud ho vytáhl a kdy zamířil, to si Tony nestačil všimnout. Rázem tu měl vysvětlení, proč Mike zastává důležité postavení šéfa gangsterů.

“Co to sakra je?” zeptal se. “Dej ruce nahoru!”

Tonyho to očividně mrzelo.

“Prosím tě, Miku, říkal jsi, že nemáš železo!”

“Jaký to byl bzučák?”

Tony si zhluboka povzdechl.

“Jde sem Kelly. Oznamují mi to, to je všechno.”

“Proč sem jde Kelly?” zajímal se Mike.

Tony si opět povzdechl.

“Za paní O’Harovou. Proč je tu paní O’Harová? Protože je to moje žena. Jak to, že je moje žena? Starej se, prosím tě, o svoje proklaté krámy!”

Mike Feeney si nacpal revolver do kapsy.

“Nezlob se”začal.

“Nedůvěřuješ mi, Miku. A právě to člověka bolí.” V Perelliho hlase byla slyšet lítost. “Říkal jsi, že nemáš železo, a měl jsi.”

Brzučák znovu zavrčel.

“Nechci se potkat s Kellym.”

“Myslíš, že neví, že jsi tady? Běž do salónu. Je tam paní O’Harová. A nedvoř se jí.” Otevřel dveře do malého salónu.

“Miku, ani nevíš, jak jsi mi ublížil,” poznamenal, když Mike Feeney rozpačitě odcházel k ženě, která přišla jeho přičiněním o muže.

Kapitola 23

Inspektor Kelly obvykle neztrácel hlavu. Měl co do činění se situací, která byla komplikovanější, než kdekoliv jinde na světě může být. Proti němu stála nejdokonalejší organizovaná banda zločinců. Byli to lidé, kterým obrovské bohatství pomáhalo vykupovat si imunitu před zákonem. Jejich přátele by našel i v nejvyšších kruzích. Podplácení politici tancovali, jak oni pískali.

Kromě toho měli tichou podporu v každém občanovi, který tajně kupoval lihoviny. Pro ně

byli gangsteři jenom eskortou, zajišťující bezpečnost dodávek alkoholu, který si vážení

občané kupovali pro vlastní potřebu nebo na pohoštění svých známých. A co měl za sebou Kelly? Policii, většinou zkorumpovanou. Chlapy, kteří byli na výplatní listině likérových baronů, vysokých důstojníků, kteří přijímali “půjčky” od Perelliho a jemu podobných.

“Všechno je beznadějné, úplně beznadějné,” řekl zástupci, když odcházel k Tonymu.

“Raminski mi volá, co mám dělat a jak se mám chovat před jeho veličenstvem vévodou

Perellim! A já to musím udělat! Mohu buď odejít nebo úředničit, ale především si musím dávat pozor, abych neurazil city gangsterů, kteří se přátelí s lidmi na vysokých místech! Už jsem se rozhodl,” pokračoval zachmuřeně. “Odejdu! Ať se přijde trápit někdo jiný, nebo pořádně zobat. Co mě se týká, Perelli vyhrál.”

život policejního inspektora byl nejistý. Jeho kariéra den co den visela na vlásku. Gangsteři zavraždí někoho významného, zjistí se, že někdo z jeho podřízených s gangstery spolupracuje, přijde vyšetřovací komiseTo všechno znamená zkázu. Jmenují nového šéfa, který bude dávat novinářům optimistická interview, začnou různá vyšetřování, zavřou se hospody, zkonfiskují rulety a jiná podobná zařízení. A až nové koště pořádně zamete, všechno zase půjde po starém, dokud nepřijde zas někdo jiný.

Perelli…jenom kdyby dostal Perelliho! Co se o tom už s Harriganem napřemýšleli! Ale na Perelliho byla policie krátká. Měl oddělení špiclů, měl vycvičené advokáty, tajné cestičky, kterými unikal z nebezpečí.

Kelly právě odcházel z ředitelství, když za ním přiběhl úředník. Vrátil se, aby si poznamenal pár zajímavých novinek. Vzal poznámky, sedl do auta a jel k Tonymu na návštěvu, kterou pokládal za poslední.

Harrigan se k němu připojil. Hlavní inspektor Kelly mu prozradil, jak beznadějná je jejich situace.

“Máme nějakou šanci jen tehdy, když ztratí Angela. Jenom on má v té bandě rozum, Harrigane! Tony Perelli ani neví, za co všechno může poděkovat tomu ptáčkovi.”

“Feeneyho banda ho nikdy nezíská,” pochyboval Harrigan. Kelly se suše zasmál.

“Nebude to Feeneyho banda, ale zákon přírody lákající Angela Veronu na slunečný jih! Ten člověk je moudrý! Jestli se mu podaří zmizet a neozdobit první stránku Tribune fotografií místa a křížem namalovaným tam, kde ho našli, tak je nejmoudřejší ze všech!” Přijeli k bloku, kde bydlel Perelli. Když inspektor vystupoval z auta, lenivě se k němu přikradl tajný.

“Mike Feeney je uvnitř,” řekl. “Na jedné straně ulice jsou jeho zabijáci a na druhé Perelliho. Nemyslím ale, že se něco semele.”

Kelly nechal svého zástupce na chodníku a vešel do výtahu. Vpustil ho Angelo a obšťastnil ho jedním ze svých nejsladších úsměvů. Angelo mu byl sympatický, proto jeho úsměv opakoval.

Když vstoupil do salónu, všiml si dvou křesel vedle sebe. Věděl, že se tu konala typická

gangsterská porada. Na stole ležela bible, ale po Feeneym ani stopy. Zadíval se na knihu, otočil několik strana podíval se na ostražitého Perelliho.

“Doufám, že jsem nepřerušil rodinnou pobožnost,” poznamenal sardonicky.

“Ne, právě jsme skončili,” odpověděl Perelli s vybranou zdvořilostí. Kelly přelétl očima salón.

“Vaše zpěváčky jsem viděl venku a požádal jsem Harrigana, aby je nespustil z očí. Kdyby je náhodou napadlo porušit zákon o používání zbraní.”

Pomalu zavřel knihu, opřel se o stůl a pozoroval Angela, který dával křesla na své místo. Angelo byl neobyčejně elegantní v novém kašmírovém obleku a bezové hedvábné košili.

“Vyparádil jste se, Angelo.”

Angelo se na něj podíval a potřásl hlavou.

“Nerad vidím, když jste veselý, inspektore. To se většinou někomu něco zlého přihodí.” Inspektor se zasmál.

“Opravdu, Angelo? Kde je ta krásná dáma?”

Nevysvětlil blíže, která krásná dáma, ale všichni tři mysleli na Marii.

“V salóně,” řekl Tony.

Kelly vycenil zuby.

“Salónzimní zahradavy, chlapi, umíte žítdokud jste naživu” A potom náramně zdvořile požádal: “Budete tak laskav a poprosíte paní O Harovou, aby se sem obtěžovala?” Tony se necítil nejlépe, a měl proč.

“S paní O Harovou je jeden můj přítel” začal, ale Kelly ho nenechal domluvit.

“VímPan Michael Feeney. Velmi r ád bych ho viděl.”

“Chcete od něj něco?” zeptal se Tony.

“Ano,” přikývl Kelly posměšně, “jeho autogram!”

Zaslechl hluboký povzdech a ohlédl se.

“Na mou duši, nerad vás vidím veselého,” přiznal se Angelo upřímně. “Lepší by bylo, kdybyste na nás křičel a mířil na nás koltem.”

Kelly se bavil.

“Nebojte se, hned začnu křičet,” houkl za odcházejícím Angelem. Potom položil klobouk na stůl, zapálil si doutník a nepřátelsky pozoroval Tonyho.

“Doufám, že jsme vás dnes ráno příliš neotravovali, pane Perelli, a nebo že jsem neřekl něco, co by ranilo vaše city nebo snížilo vaši důstojnost.”

Jeho mimořádná laskavost zvýšila Perelliho neklid. Sarkasmus ho rozčiloval a plašil.

“Měl jsem dát na stůl květiny,” pokračoval Kelly, “kdyby mě to jen napadlo! Několik růži nebo jiné vaše oblíbené květy. Nemůžu si teď vybavit, jaké vzácné květiny objednáváte na pohřby, ale bude to něco velmi drahého.”

“Moc zábavné,” ušklíbl se Tony.

“Hlavně, že váš to baví,” řekl Kelly. “O to mi jde především. Podle všeho k vám musím být zdvořilý, pane Tony Perelli. Jak vás to nazývá…můj přítel Antonio Perelli.” Tonyho překvapení by snad oklamalo každého, kromě toho, koho chtěl oklamat.

“Můj přítel? Nerozumím. Mluvíte o “

“Volal mi nejvyšší soudce Raminski, prý jsme s vámi nezacházeli pěkně.” Tony pokrčil rameny. Uvědomil si, že tu stížnost trochu uspěchal. A Angelo ho varoval.

“Až přijdete příště, nezapomeneme přinést několik polštářů,” pokračoval Kelly. “Co opravdu nenávidím je, když o policejním ředitelství roztrušují pomluvy, že jsou tam neslušní.” Rozhlédl se právě ve chvíli, kdy vyzývavě vešla Marie a za ní bojácně Mike Feeney.

“Podívejme, koho to nevidím!” divil se Kelly. “Klaním se, Miku.” Feeney se znepokojeně a křečovitě usmál.

“Dobrý den, pane Kelly.”

“Neříkejte mi pane, Miku,” namítl Kelly. “Pro vás jsem jenom policajt, co koná svou povinnost. Dovolil byste mi zeptat se, proč vystavujete svůj život nebezpečí v tomhle,” rozhlédl se po místnosti, “v tomhle duševním bordelu?”

“Jsme s Tonym kamarádi,” řekl Feeney.

Inspektor se bavil.

“Aha! Tak proto na Michigan Avenue vlajou prapory!” Feeney si ho zkoumavě prohlížel a ustupoval ke dveřím.

“Potřebujete mě, inspektore?”

Kelly přikývl.

“Jako staré hříchy, jenom vás nemůžu dostat, Miku.” Položil mu ruku na rameno. “Dostane vás on,” kývl hlavou směrem k Tonymu.

“Potom už z vás ale nebudu mít žádný užitek když budete na márách. Tak chudák Shaun odešel, co?”

“Odešel,” přikývl Feeney smutně.

“Smutné,” smutek v Kellyho hlase byl málem opravdový. “Další oběť vědě, co? Vy jste odstřelil jednoho a Tony odstřelil druhého.”

Marie sebou škubla.

“Jak to?” ozvala se, ale Tonyho uklidňující úsměv utlumil na chvilku to nejhorší tušení.

“Nevšímej si inspektora, on jenom vtipkuje,” řekl. “Co chceš?” Min Li tiše vešla do salónu. Neodpověděla. Zvědavě se dívala na Kellyho.

“Takže vy jste dostali Jimmyho a Tony Cona O’Haru,” pokračoval Kelly.

“To je hnusná lež! Tony celou noc nevyšel z domu!”

Marie planula. Snažila se kontrolovat, co říká, a byla by si ukousla jazyk za takový chybný

krok, ale bylo už trochu pozdě.

“Mohla byste to dosvědčit?”

“Ano, mohla, pane Chytrý,” řekla vyzývavě. “A jestli chcete vědět, kde je můj manžel, tak se radši zeptejte newyorských policajtů, co ho vyhnali z Chicaga.”

“Teda honí ho newyorská policie, co?” řekl Kelly pomalu. “Ve městě není ani jeden detektiv z New Yorku. Chtěli ho sbalit za něco, co udělal v New Yorku, je to tak? Za co? Z New Yorku po něm nikdo nepátral. Kdo vám to nabulíkoval?”

Marie odvrátila tvář.

“To je všechno,” řekla.

“Kdo vám namluvil, že utíká před newyorskou policií a že proto zmizel?” zeptal se Kelly, ale Marie mlčela. “Vím, kdo vám to řekl Chlap, který ho zastřelil.” Otočila se. Tvář jí přímo hořela.

Kelly ji chvíli pozoroval a pak se k ní přiblížil.

“Je v márnici v Lake Side.”

Zbledla a padla na gauč.

“Někdy v noci ho vyhodili na pob řeží,” pokračoval Kelly.

“Našly ho pět minut předtím, než jsem odcházel z úřadu.”

Angelo a Min Li vynesli vzlykající hysterickou ženu ze salónu.

Jednomu pozornému divákovi se konečně rozsvítilo. Mike Feeney luskl prsty.

“Tak to má být, co?” zeptal se Kelly. “Tak už jste se dozvěděl všechno co jste potřeboval. Můžete jít.”

“Poslyšte, pane inspektore, já o ničem nevím,” protestoval Feeney.

“Protože nechcete. Ale o Jimmym McGrathovi asi víte dost,” udeřil na něj Kelly tvrdě.

“Toho chlapíka jsem nikdy nepotkal,” zavyl Mike.

“Nikdy jste ho nepotkal, hm? Teď už jste skoro Velký šéf, teď už za vás něco takového dělají

jiní. Tak, tak, kamaráde, vždycky jste měl velké ambice. Už když jste byl v polepšovně za krádež, snil jste o vykrádání bank.”

Feeney považoval za vhodné změnit téma rozhovoru.

“Poslouchejte, pane šéf, nešel byste na večírek, co pořádám na své narozeniny? V restauraci u Belliniho. Výborná společnost Soudce Grichson, soudce Rosencrantz, nejvyšší soudce Aschen”

“Ne, díky,” odmítl Kelly pozvání. “Já právo nestuduju, já ho uplatňuji v praxi.” Feeneyho se narážka nedotkla. Vesele zamával na rozloučenou a zamířil ke dveřím.

“Miku!” Kelly ho zavolal zpátky. “Být vámi, věřte mi, nedělal bych ten večírek u Belliniho.” Tony a Angelo si vyměnili pohledy.

“Co?” zeptal se zmatený Feeney.

“Jenom to,” odpověděl Kelly. “Zkuste to někde jinde, pak budete možná oslavovat i další

narozeniny.”

Tupý Mike se díval z jednoho na druhého a pomalu mu svítalo.

“Děkuju vám, pane inspektore,” zamumlal.

“Neděkujte mi,” Kelly odhalil zuby v nevesel ém úsměvu. “Chci vás poslat na onen svět podle zákona. O tu kavárnu máte velký zájem, co, Tony?”

Perelli mlčel a Feeney si zhluboka oddechl.

“Možná jsem hloupý, ale vždycky se rád poučím,” zahudral a vyšel z místnosti.

“Ptát se vás, pánové, na Cona O’Haru, by byla ztráta času,” řekl Kelly. “Promluvím si s tou ženskou.”

“Nemůžete s ní mluvit, pane Kelly,” namítla Min Li, která právě vešla: “Chová se jako nenormální.”

“Jako nenormální, a tys ji tam nechala?” vykřikl Tony. “Nechala jsi ji tam jenom tak..

.samotnou? Zavolejte ošetřovatelku, doktora”

Vyběhl z místnosti. Slyšeli ho křičet: “Už jdu Marie!”

“Perelliho neštěstí je právě v tom, že má srdce jako dítě,” poznamenal Kelly. “Často jsem přemýšlel, proč ten chlap není ředitelem dětského domova.”

Min Li se zamyšleně usmála.

“Vám neudělá nic dobrého a mně nic zlého.”

Kelly potřásl hlavou.

“Vy jste ještě pořád tady?” Přikývla. “Nevím, jestli z toho mám mít radost nebo ne.” Kelly přistoupil ke dveřím, otevřel a vyhlédl ven. Pak zavřel a vrátil se k dívce.

“Když strážníci přišli k Jimmymu, právě umíral,” řekl tiše, “a zašeptal jenom dvě slova: Min Li.”

Tvář se ji rozzářila.

“Myslel jsem, že budete ráda, když vám to řeknu.”

Když odcházel, chytla ho za ruku a líbala mu ji.

“Nedělejte to, dítě” zabručel rozpačitě.

“Starý čínský zvyk,” vydechla.

Pohladil jí ruku a odešel. Stála tam jako vyměněná, ruce stisknuté, ve tváři blaženost, jakou snad ještě nikdo nikdy neprožíval. Potom se vzpamatovala, zvedla polštářek povalující se na zemi, položila ho na divan, vyšla na balkón a zadívala se na věže a střechy Chicaga. Zaslechla zmatek a rachot. Dveře se rozletěly a dovnitř vrazil Tony. Napůl nesl a napůl vedl Marii. Zavedl ji ke křeslu a něžně ji usadil. Neustále jí říkal spoustu něžností. Roztřesená žena v křesle neustále blábolila a vzlykala. Tony úplně zapomněl na Min Li. Jeho myšlenky se soustředily na ženu, za jejíž smutek přímo zodpovídal.

“Moje drahá, milá.

A pak zahlédl Min Li.

“Dnes trochu vína. Kde je Angelo? Kde je Kiki?”

Neodpověděla, ale rychle odešla. Tony přivinul Marii k sobě.

“Ach, ty moje, moje drahá,” líbal jí vlasy. “Tak smutná a tak krásná!”

“Ti lotři,” fňukala. “Zabili mi Cona.”

Tony zvedl hlavu.

“Bude mít skvělý pohřeb, Marie,” těšil ji. “Ukážu Mikovi a těm jeho chrapounům, jak má

vypadat pohřeb! Dvacet tisíc Nezáleží mi na tom, o kolik přijdu.”

“Odprav toho psa, co ho zabil, udělej to kvůli mně, Tony, dám ti všechno co může žena muži dát.

“Jistě, jistě,” uklidňoval ji Tony. V novém telefonním seznamu nebude Feeneyho jméno, to mi věř! Nad tím chlapem jsem udělal kříž.”

Min Li přinesla víno. Hned za ní vešel Angelo a zvědavě pozoroval, co se děje. Marie usrkla a otřásla se.

“To nebylo šampaňské,” stěžovala si.

“Vypij to,” domlouval jí Tony a otočil se na svého zástupce: “Angelo, postarej se o chudáka Cona. Pohřeb skvělý, nejskvělejší. Nešetři penězi růže, lilie, orchideje, všechno” Angelo zvedl hlavu od notesu, do kterého si dělal poznámky.

“Tuším, že by se nám vyplatilo pěstovat květiny,” řekl, a byla to pravda.

“A stříbrnou truhlu,” pokračoval Tony, dojatý velkolepostí vlastních návrhů. “Nech ji dovézt z Filadelfie. Lepší, než měl Shaun mnohem lepší.”

“Shaun na ní měl anděly,” připomenul Angelo.

“Musí být lepší.”

Angelo unaveně pohodil hlavou.

“Co je, sakra, lepší než andělé?” zeptal se.

“Archandělé,” zavrčel Tony. “Hned to zařiď.”

Kapitola 24

Marie mu klesla únavou do náruče a on ji vzkřísil. Potom odcházel v chaosu výčitek a obvinění. Angelo stál ve dveřích a pozoroval je, dokud nezmizeli v Mariině pokoji. Nastala krize. Tonyho postoj se změnil jenom trochu, ale bystrému Angelovi to stačilo, aby si uvědomil, že přechod od Min Li k Marii bude doprovázet přechod prudší a konečný. Stál tam dlouho s rukou na klice, hleděl do chodby a přemýšlel. Na dosah měl silné auto, třetí výtah, o kterém policie nevěděla, a velice rychlý motorový člun. Všechny cesty na svobodu do života, byly po ruce. Angelo si nedělal iluze. Věděl, že jestli něco nepodnikne ještě této noci bude pod plachtou a zůstanou po něm jenom zašlé fotografie v archivu policejního ředitelství. S povzdechem se vrátil a zavřel za sebou dveře.

“Hrozné, co vyvádí kvůli tomu Conovi už od včerejšího večera.” Min Li se nevýrazně usmála.

“To nevíte, třeba ho milovala.”

Angelo zavrtěl hlavou.

“Milovat chlapi je hloupost, Min Li, a ona nebyla hloupá.” Zasmál se a sedl si na lavičku u varhan. “Je to přece jenom skvělý život.”

“Jak opravdu skončíte, Angelo?”

“Právě jsem o tom uvažoval,” řekl Angelo suše. “Až dosud jsem na to nepomyslel. Všechno vypadalo tak, že za nedlouho povedu gang kdyby mě neodstřelili. Ale jak se ukazuje” rozhodil ruce ve výmluvném gestu.

Přešel k místu, kde seděla s vyšíváním.

“Tony tvrdí, že v Ciceru budou změny. Přijde nová dáma.”

“Opravdu?” zeptala se Min Li jakoby nic.

“Doufám, že nevybere takovou, co znám” nahodil Angelo nedbale.

“Nějakou snad najde,” odpověděla Min Li tiše.

“Doufám, že vybere tu pravou.”

Min Li potřásla hlavou.

“Mě nevybere,” ubezpečila ho klidně.

“Doufám, že ne, v zájmu všech.”

Pohlédla na něj překvapeně.

“Angelo, neudělal byste nic, kdyby?”

“Neudělal bych nic, čeho bych litoval,” řekl pevně Angelo. Znovu si sedl na lavičku u varhan a pohupoval nohama. “Máme skvělý obchod, Min Li. Vždyť za rok vyděláme víc jak milion dolarů, ale je v tom na můj vkus moc sukní. Když dáma začne svádět muže a on podlehne je zle.”

“Ale vy máte Tonyho rád?” zeptala se.

“Rozhodně. Je to skvělý člověk. Ale u Kellyho to má nahnuté a s politiky není ještě natolik zadobře, aby ho ochránili. A přitom se s Kellym dá docela dobře vycházet.” Jen málokdy s ní mluvil tak otevřeně.

“Určitě mi velice důvěřujete, když to říkáte. Kdyby se Tony dozvěděl, co vám hýbe myslí. Opět ten jeho rychlý a krátký úsměv.

“Zemřel by dřív, než by vytáhl železo.”

Bezmocně zavrtěla hlavou.

“Vůbec vám nerozumím,” řekla a Angelo vysvětloval:

“To je obchod, víte, Min Li? Obchodníci ve velkém nestrpí konkurenci. A nedovolí menším plést se do jejich obchodů. Zlikvidují je my je odstřelíme. Co oni dělají penězi, mi děláme revolvery.”

Vešel Tony, utíraje si pot z čela. Angelo ho kriticky pozoroval.

“Maminka a děcko se mají dobře?” zeptal se.

Perelli se otočil a vyštěkl: “Neser!”

Kdyby nebyl prožíval takovou citovou bouřku, byl by si všiml, že postoj jeho zástupce k němu se značně změnil.

“Jsi prima chlap, ale máš svoje místo, a toho se drž!”

Dopil, co tam nechala Marie a utřel si zpocenou tvář.

“Co bude dělat?” starala se Min Li.

“Zůstane tady,” odbil ji tvrdě.

“Nemá přátele?”

“Má mě,” odsekl. “Zůstane tady.”

Angelo překážel. Tony se obrátil na něj.

“Chci si promluvit s Min Li, Angelo, ať před dům přistaví auto,” podíval se na hodinky, “v šest!”

Když vzrušení pominulo, vycítil změnu Angelova postoje. Jen co odešel, vybuchl:

“Trochu bezohledný chlapík.”

Potřeboval ještě něco zařídit, a protože byl citlivý, to, co jej čekalo, nebylo vůbec příjemné. Seděl se zkříženýma nohama ve velkém křesle. Kývl na Min Li.

“Pojď sem, právě jsem si na něco vzpomněl.”

Chytil ji za ruku a konečky prstů ji přeběhl po všech špercích.

“Prima zboží, Min Li.”

Přikývla. Věděla přesně, co se stane.

“Dobré zboží,” vysvětloval pomalu, “ale už ne nejmodernější. Všechny šperky dám předělat. Znám u Tiffanyho chlapíka, který to báječně umí. Dej mi je.” Neodporovala, Velice pomalu, ale bez sebemenší neochoty, kterou čekal, sundávala šperky jeden po druhém a dávala je na křeslo.

“Když se kameny přeloží, uvidíš, jak budou krásné,” pokračoval. “Dostaneš je zpátky, Min Li, netrap se. Budou vypadat za milión dolarů zatímco budeš pryč.”

“Zatímco budu pryč?” opakovala.

Dal si všechny šperky do kapsy.

“Ano, ne nadlouho. Jsem zničený. Zničilo mě hlavně to, co jsi říkala o Jimmym. Velmi tě

miluji,” řekl smutně. “Než se vrátíš, zapomenu.”

Následovalo dlouhé ticho. Min Li si prohlížela holou ruku a tím svým záhadným úsměvem.

“Kam půjdu?” zeptala se měkce.

Chytil ji záruce.

“Řeknu ti to. Chceš pomoci Tonymu, že maličká? V Ciceru mám velké trápení. Ty proklaté

ženské mě okrádají. Tak jsem propustil děvče z velkého domu, víš? Nebyla k ničemu.” Slyšel, jak rychle a krátce dýchá. Byl připraven naslzy, ale ty nepřicházely.

“Chceš, abych šla ne její místo?” zavrtěl hlavou.

“Jenom na krátko,” prosil ji. “Jsi skvělá vedoucí, dáš mi to tam všechno do pořádku. Budeš

mít nádherné zařízení, krásnější než v Blackstonu. Služebnictvo, auta, přátele” Zavrtěla hlavou. Ozval se v něm pán.

“Min Li, byl jsem na tebe velmi hodný,” řekl ostře.

“Ano,” zašeptala tak tiše, že ji sotva slyšel.

“A teď budeš hodná a milá ty. Je to pro tvého Tonyho.”

Řekl to, jak se zdálo s konečnou platností, zarachotil v kapse šperky a vstal s tím nejzářivějším úsměvem na tváři.

“Teď ti něco zahraju.”

“Hrej, Tony, já zatím napíšu švadleně.”

“Dobře.” Sedl si k varhanům. Hrál jemnou árii a přitom povídal. “Zaplatím za tebe všechny účty. Stačí je dát Angelovi.

“Pěstovat vlastní květiny, co? Ten chlap začíná být drzý. Víš, co mi včera řekl? Prý:

“Rozdávat umíš, Tony, ale zajímalo by mě, jestli umíš taky přijímat.” To řekl mně, Tonymu Perellimu! Jako že jsem zbabělec”

Ucítil ruku na rameni. Ohlédl se, byla bledá jako stěna.

“Je ti špatně?” zeptal se zděšeně.

Její nemoc by moc zkomplikovala situaci.

“Ne, není.”

“Jsi fajn děvče, Min Li,” poplácal ji po ruce. “Ale jsi taková bledá.”

“Bolí mě hlava.”

“Lehni si.”

Koutkem oka zahlédl, jak si lehla na gauč. Vrátil se k varhanům.

“Angelo, co? Už je veliký Se šéfy jsou trampoty. Podáš jim prst, a chtějí celou ruku. Slyšíš, Min Li…Min Li, copak jsi usnula? V šest tu bude auto.” Přestal hrát, vstal a napřímil se. Pak zahlédl dopis u varhan. Zvedl ho a nedbale četl. Najednou se otočil, tvář zesinalou zděšením.

“Min Li! Min Li!” vykoktal zoufale.

Ležela tiše, tichounce. Z divanu kapala krev. Na drahém koberci se už červenala velká kaluž.

“Min Li! Co jsi to udělala! Ty proklatý blázne!” křičel. “Min Li!” Za dveřmi zaslechl Kellyho hlas a zavolal na něj. Inspektor vešel a všechno přelétl pohledem: salón, mrtvou dívku, vyděšeného gangstera.

“Co do? Pane bože!”

V jeho ruce viděl nůž, který Perelli zvedl ze země.

“Pusť ho.”

Nůž spadl.

“Nehýbej se!”

Mířil na něj revolverem.

“Ne, já jsem to neudělal!” koktal Perelli. “Já jsem to je to sebevražda tam je dopis. Podívejte dopis!”

Kelly zdvihl notový papír a nahlas četl:

SBOHEM TONY. TOHLE JE LEPŠÍ NEž CICERO. BŮH TĚ OCHRAŇUJ!

Min Li

Podíval se na dopis a potom na Perelliho. Potom škrtl zápalkou a dopis spálil.

“Zabil jsi dvacet lidí, a prošlo ti to,” hlas se mu třásl nenávistí, “a teď ti srazí vaz něco, co jsi neudělal To bude paráda!”

To zapůsobilo na napůl zmateného gangstera jako studená sprcha. Skočil k telefonu a řekl do sluchátka číslo. Když ho Kelly uslyšel, opustily ho všechny naděje. Bylo to číslo advokáta, jednoho z nejvěhlasnějších. Teď už nebyla naděje. To, co se zdálo být jasným koncem Perelliho dobrodružství, mělo být jenom nesplněným přáním.

Kelly se chvíli na něj díval, pak na popel z dopisu a usmál se, pak na mrtvou dívku a zase se usmál. Byl to Perelliho trik. Zatknou ho, bude soud, pro nedostatek důkazů ho osvobodí a tím to skončí. Jaký to mělo smysl? Podsvětí mělo své tresty, ale i svou imunitu. Slyšel rychlá, přerývaná Perelliho slova a vykročil ke dveřím. Neviděl, že vstoupil Angelo, ani jeho rychlý pohled na mrtvou dívku, ani když Angelo couvnul zpátky. Malý Ital stál za dveřmi a díval se škvírou na ženu, kterou miloval, a na muže, kterého nenáviděl.

“A je to, pane šéf,” Perelliho hlas zněl vítězoslavně. “My jsme zákon. Jste chytrý, ale ne tolik jako Tony Perelli. Řekl jsem advokátovi, co se tu stalo”

Angelo ještě víc pootevřel dveře, nahmatal klíč dalo se s ním otočit. Z kapsy vytáhl revolver a natáhl kohoutek.

“Tak to vidíte, pane Kelly” začal zase Tony.

Angelo vypálil pootevřenými dveřmi dvě přesné rány, potom dveře přibouchl a otočil klíčem. Běžel k třetímu výtahu a na svobodu.

Kelly se při prvním výstřelu otočil. Harrigan v druhých dveřích zahlédl, jak vyšlehl oheň z revolveru. Přeletěl místností. Inspektor Kelly pohlédl na tělo, které mu leželo v nohou.

“Zákon tě přece dostal, Perelli. Ne můj zákon, ale tvůj. To se stává.